Chừng 40% những người lao động trẻ tại Việt Nam tìm được công ăn việc làm là nhờ th ông qua bạn bè và gia đình.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/40pc-la-pe-02052019100032.html

RFA 5-2-2019

Lao động Việt ở Hàn Quốc lên máy bay về nước hồi tháng giêng năm 1998Lao động Việt ở Hàn Quốc lên máy bay về nước hồi tháng giêng năm 1998icon-zoom.png AFP

Nghiên cứu của Tổ chức Lao Động Quốc tế (ILO) cùng với dữ liệu của Tổng Cục Thống Kê Việt Nam cho biết như vừa nêu và được Thông tấn xã Việt Nam loan đi ngày 5 tháng 2.

Đánh giá cho thấy thị phần của những kênh dịch vụ việc làm chính thức đang gia tăng tại Việt Nam, tuy nhiên vẫn mới chỉ là một phần nhỏ.

Theo Kinh tế gia Lao động của ILO tại Việt Nam, Valentina Barcucci, trình độ giáo dục và đào tạo nghề của một người đang tìm việc làm càng cao bao nhiêu, thì người đó càng chắc hơn phải dùng đến dịch vụ cung ứng việc làm.

ILO cho rằng, Việt Nam có đạt được một bước tiến quan trọng trong việc phát triển thị trường lao động khi thông qua Công ước 88 của tổ chức này, thường được biết đến với tên gọi Công ước Dịch vụ Việc làm.

Mục tiêu của dịch vụ việc làm được nêu ra trong Công ước 88 là tạo điều kiện thuận lợi cho việc dịch chuyển lao động qua các vùng địa lý. Theo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 với thực tế hội nhập kinh tế và văn hóa, khối 10 quốc gia Đông Nam Á này hình dung ra khả năng mở rộng tại nhiều vùng trong khu vực, gồm cả dịch chuyển của lực lượng lao động lành nghề.

Theo kế hoạch vào cuối năm nay, Việt Nam cũng sẽ phê chuẩn Công ước 98 về quyền tổ chức & đàm phán tập thể và Công ước 159 về Phục Hồi Nghề nghiệp & Công ăn việc làm (người khuyết tật).

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com