CXN _020519_14 066_ Nhân ngày mùng một Tết Kỷ Hợi, Châu Xuân Nguyễn xin kính chúc quý đồng bào hưởng một chiến thắng huy hoàng nhất trong suốt 89 năm qua (1930-2019)(Year of the pig wish for a v ictory)

xx
CXN _020519_14 066_ Nhân ngày mùng một Tết Kỷ Hợi, Châu Xuân Nguyễn xin kính chúc quý đồng bào hưởng một chiến thắng huy hoàng nhất trong suốt 89 năm qua (1930-2019)(Year of the pig wish for a victory)

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com