CXN _122218_13 980_ Tuy nhiên TẤT CẢ những phát biểu rất nông cạn về kiến thức nên CXN ngh ĩ tay này ngu thiệt. Chưa thấy tay nào là TS mà lại nông cạn , ngu xuẫn như tay này Bùi Quang Tín. Không biết là tay này giả bộ ngu xuẫn để bưng bô ăn phong bì hay ngu xuẫn thiệt khi đánh giá q uá thấp trình độ hiểu biết về KTVM của 93 triệu dân này. 93 triệu dân bây giờ có kiến thức rất tường tận về những lý do tại sao lãi suất tăng cao, họ biết rất rành về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, cuộc chiến này làm KT HK vực dậy, những nhà đầu tư quốc tế rút tiền khỏi những TTCK của các quốc gia mới nổi cùng VN và TQ, usd bay ra khỏi QG họ nên họ phải tăng LS để ng dân bản địa không rút tiền tiết kiệm bản địa mua usd, họ biết CSVN in tiền tầm 1,7 hay 1,8 triệu tỷ hằng năm (170-180% tổ

CXN _122218_13 980_ Tuy nhiên TẤT CẢ những phát biểu rất nông cạn về kiến thức nên CXN ngh ĩ tay này ngu thiệt. Chưa thấy tay nào là TS mà lại nông cạn , ngu xuẫn như tay này Bùi Quang Tín.  Không biết là tay này giả bộ ngu xuẫn để bưng bô ăn phong bì hay ngu xuẫn thiệt khi đánh giá q uá thấp trình độ hiểu biết về KTVM của 93 triệu dân này. 93 triệu dân bây giờ có kiến thức  rất tường tận về những lý do tại sao lãi suất tăng cao, họ biết rất rành về cuộc chiến  thương mại Mỹ-Trung, cuộc chiến này làm KT HK vực dậy, những nhà đầu tư quốc tế rút tiền  khỏi những TTCK của các quốc gia mới nổi cùng VN và TQ, usd bay ra khỏi QG họ nên họ phải tăng  LS để ng dân bản địa không rút tiền tiết kiệm bản địa mua usd, họ biết CSVN in tiền tầm  1,7 hay 1,8 triệu tỷ hằng năm (170-180% tổ

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com