Ngô Kỷ: “Cố TT. George Bush cho phép Thu yền Nhân và Tù Nhân Chính Trị H.O vào Mỹ”

Ngô Kỷ trình bày trên đài VNA-TV 57.3 ngày 5/12/2018 về Cố Tổng Thống George Bush từng quan tâm và giúp đỡ cộng Đồng Tỵ Nạn Việt Nam, đặc biệt giúp đỡ Thuyền Nhân Tỵ Nạn Việt Nam, và các vị Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam H.O. và Gia Đình được vào nước Mỹ định cư.

Ngô Kỷ Nói Về Tang Lễ Cố Tổng Thống George HW Bush VNA TV 120518 Part 1
https://www.youtube.com/watch?v=8GAIzSzG0WI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Fqi88164JVd4kBchbvNGZhBedG5pLS8o7SvspPcmvJ4tcgS2J3HAkftw

youtube.png

Ngô Kỷ Nói Về Tang Lễ Cố Tổng Thống George HW Bush VNA TV 120518 Part 1

Ngô Kỷ Nói Về Tang Lễ Cố Tổng Thống George HW Bush VNA TV 120518 Part 2
https://www.youtube.com/watch?v=eJBaDFlNqcE&t=2s

youtube.png

Ngô Kỷ Nói Về Tang Lễ Cố Tổng Thống George HW Bush VNA TV 120518 Part 2

Ngô Kỷ Nói Về Tang Lễ Cố Tổng Thống George HW Bush VNA TV 120518 Part 3
https://www.youtube.com/watch?v=31-fg4G-8iM

youtube.png

Ngô Kỷ Nói Về Tang Lễ Cố Tổng Thống George HW Bush VNA TV 120518 Part 3

Ngô Kỷ Nói Về Tang Lễ Cố Tổng Thống George HW Bush VNA TV 120518 Part 4
https://www.youtube.com/watch?v=AqxDLXTTzQQ&t=3s

youtube.png

Ngô Kỷ Nói Về Tang Lễ Cố Tổng Thống George HW Bush VNA TV 120518 Part 4

image.png

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com