VIETSTAR MEDIA: “THƯỢNG NGHỊ SĨ – JAN ET NGUYỄN LÀM VIỆT GIAN CHO VIỆT CỘNG (?!)

VIETSTAR MEDIA: “THƯỢNG NGHỊ SĨ – JANET NGUYỄN LÀM VIỆT GIAN CHO VIỆT CỘNG (?!)

https://www.youtube.com/watch?v=4Irc7exX_9I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR06jVVAZ85yGSVQadqlCeoyXIKspgmDhcdQSHn_JtJjdz3W-9ZvNfz50CY

youtube.png

VIETSTAR MEDIA: “THƯỢNG NGHỊ SĨ – JANET NGUYỄN LÀM VIỆT GIAN CHO VIỆT CỘ…

topic: CHUYỆN KHÓ NÓI (11-8-2018) title: JANET NGUYỄN, PHÁT BÙI và PHAN KỲ NHƠN ĐÁNH PHÁ DIỆP MIÊN TRƯỜNG audio/…

Chris Phan và Ngô Kỷ thực hiện Chương Trình Livestream Chuyện Khó Nói vào 7 giờ tối thứ Sáu ngày 8 tháng 11 năm 2018, tức 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 11 năm 2018.

VIETSTAR MEDIA: “THƯỢNG NGHỊ SĨ – JANET NGUYỄN LÀM VIỆT GIAN CHO VIỆT CỘNG (?!)

Chris Phan
Published on Nov 8, 2018

topic: CHUYỆN KHÓ NÓI (11-8-2018) title: JANET NGUYỄN, PHÁT BÙI và PHAN KỲ NHƠN ĐÁNH PHÁ DIỆP MIÊN TRƯỜNG audio/video: vietstar Media

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com