CXN_101818_13 833_ Xin giới thiệu một bài viết hay về ngày tàn của Đảng Vĩ Đại: ĐẢNG ĐĨ DẠI*

Mời đọc website của Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết bấm vào đây ở FB https://www.facebook.com/vietnamdantoctuquyet/

và blog này https://vndttq.home.blog/?blogsub=subscribed#blog_subscription-3

Professor GS Trần Thanh Đằng, một minh chủ Hậu CS, ngang tầm với 2 minh chủ kia NV Thiệu và NĐ Diệm, ko thua Lý Quang Diệu

Nếu không đọc được nội dung, hãy tải về ứng dụng Betternet VPN để vượt tường lửa.
Link vượt tường: http://bit.ly/2wzYDz9 > bấm GO
Tại VN, để xem được trang tin nước ngoài, các bạn cài VPN vượt tường lửa (cho máy tính và các thiết bị di động, smart phone). Link: http://bit.ly/2mYSZBq
xx

https://youtu.be/5p7Mp3TVr2U... Nước VN mới ở phút [7.20]

https://www.quyenduocbiet.com/a5731/dang-di-dai

ĐẢNG ĐĨ DẠI*

43166131_424303944762922_6169491624716926976_n

FB. Phạm Thành

Đảng của bọn bay đã từng kết luận và lu loa đến nằm lòng cho mọi người dân Việt Nam thuộc, rằng: “Ta thắng được Mỹ là vì ta có chính nghĩa, được nhân ta không quản ngại gian khổ, hy sinh, được phe xã hội chủ nghĩa chia sẻ, được anh em, bạn bè khắp năm châu và những người yêu chuộng tự do, độc lập, hòa bình trên toàn thế giới ủng hộ, trong đó có cả nhân dân Mỹ”. Bọn bay đã nói rất đúng. Nếu không có chính nghĩa, không có anh em bè bạn giúp đỡ, ủng hộ, mưu sự kiểu gì cũng chỉ có thất bại.

Nay tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Cả châu Âu, Mỹ, và phương Tây, cùng nhân dân yêu chuộng độc lập, dân chủ, tự do trên thế giới, tất cả đều tẩy chay toàn diện bọn bay, từ kinh tế, chính trị, ngoại giao đến an ninh quốc phòng. Bọn bay đừng có mơ, bọn bay có thể quỳ gối xuống rồi lạy lục van xin mà thế giới họ tha cho đâu. Vì thế giới không phải là con lừa hay con bò sữa để cho bọn bay lừa đảo, chụp giật và bú mớm mãi. Họ đã bị bọn bay lừa nhiều lần rồi. Và lần nay, thế giới đã tỉnh ngộ và nhất quyết đang chụm tay vào để rửa hận cho những lần họ bị bọn bay lừa. Đòn đánh bọn bay bây giờ, thực chất là đòn trả hận của cả thế giới giành cho bọn bay.

Trong tình hình thế giới chỉa giáo hận vào bọn bay như vậy, bọn bay dựa vào đâu để tồn tại?

Bọn bay dựa vào phe phái ư? Phe xã hội chủ nghĩa đã không còn. Trung Quốc thì còn. Nhưng Trung Quốc đã là Trung Quốc Xã, tức Trung Quốc đế quốc, Trung Quốc Hitle. Cả thế giới văn minh, tiến bộ, đứng đầu là Mỹ, đang có một mặt trận bao vây tứ bề, từ kinh tế chính trị đến an ninh quốc phòng, nhằm tiêu diệt cho kỳ được quái thái xã nghĩa đã điên cuồng biến tướng thành Trung Quốc Xã, đã và đang có mưu đồ làm bá chủ thế giới, làm cỏ và nhuộm máu cả thế giới. Trung Quốc Xã bị tắc tử, tất yếu sẽ xảy ra trong một thời gian rất gần.

Trung Quốc Xã mất ngáp, cái phao cứu sinh cho bọn cộng sản Việt Nam cầm quyền bọn bay, tất yếu cũng không còn, vì thế bọn bay cũng sẽ mất ngáp theo là không thể tránh khỏi.

Bọn bay có thể trông cậy vào túi tiền của bọn bay để trốn chạy ư? Chạy đi đâu? Trốn ở đâu? Thế giới tuy là rộng lớn, nhưng đã không còn chỗ cho bọn mày.

Lưu ý bọn bay rằng, tổng chỉ huy mặt trận diệt Cộng sản hiện nay là thiên sứ có tên D.Trump, hiện đang là tổng thống Mỹ; phó tư lệnh là thủ tướng Đức, cường quốc số 1 châu Âu là bà Mác ken, sinh ra từ Đông Đức, luôn đi guộc vào bụng cộng sản

Thời thế thay đổi đã quá rõ ràng. Cái mà chúng bay gọi là “bánh xe lịch sử” ấy, giờ nó đang quay ngược về phía chúng bay. Đến người mù, kẻ câm điếc cũng nhìn thấy, cảm thấy. Chẳng lẽ cái đầu đất, ngu, tham của bọn bay lại không nhìn thấy, cảm thấy? Bọn bay cần phải ngẫm lại lời xưa của chính bọn bay để tu tỉnh, để lựa chọn lại đường đi cho đất nước, dân tộc. Nếu không, bọn bay chỉ còn có một con đường là xuống hố cả nút.

“Biết thời thì sống, chống thời thì chết”, đang giành cho bọn bay là ở thời điểm này đây. Bọn bay hãy bớt ngu, bớt tham để giành quyền sống cho chính bọn bay, vợ con bọn bay, gia tộc bọn bay, và cho cả đất nước, dân tộc.

* Tựa bài của QĐB

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com