Day: October 9, 2018

CXN_101018_13 816_ Ha ha !!! Cháy nhà mới lòi mặt chuột. Theo tôi biết TQ chưa bao giờ có kinh n ghiệm tăng trưởng chậm lại chứ nói gí đến suy thoái hay suy trầm. Không có kinh nghiệm (không n hìn thấy diễn biến vĩ mô khi những chính sách chỉnh sửa bắt đầu áp dụng) về suy trầm thì q ua những gì tôi thấy copycat xử lý của VC thì TQ sẽ rất lọng cọng. Nguy cơ xáo trộn lớn là r ất có thể. Lấy thí dụ, KT thế giới chỉ bơm kích cầu khi KT chậm nhẹ, họ phải cũng cố fund amentals (cơ bản xảy ra vụ chậm tăng trưởng) chứ không bơm tiền lớn. 174 tỷ usd là một số ti ền rất lớn. Nguy cơ trc mắt CXN thấy là đống tiền này xem như tiền mất tật mang (TTCK giảm s âu thêm sau khi công bố gói kích cầu này) vì cơ bản là thị trường cho hàng TQ gần như tắt ng ủm (shut down) và ko có khả năng mở lại

CXN_101018_13 816_ Ha ha !!! Cháy nhà mới lòi mặt chuột. Theo tôi biết TQ chưa bao giờ có kinh nghiệm tăng trưởng chậm lại chứ nói gí đến suy thoái hay suy trầm. Không có kinh nghiệm (không nhìn thấy diễn biến vĩ mô khi những chính sách chỉnh sửa bắt đầu áp dụng)…

CXN_100918_13 815_ Nếu muốn Trọng trở thành Gorbachov thì phải tạo điều kiện, chuẩn bị d ư luận cho hắn thành Gorbachov (chứ đừng làm những việc như Người Buôn Gió ăn tiền bồi bút  của Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng, Nguyễn Quang A châm biếm rằng đây không phải là đấu tranh  chống tham nhũng mà chỉ là tranh dành quyền lực. Với CXN thì xử dụng triết lý Đặng Tiểu Bìn h (Deng Xiao Ping), trường hợp Trọng lú hay CSVN giết bớt CSVN thì mèo trắng hay mèo đen không cần  biết, miễn sao chúng bắt dc chuột là tốt rồi. Điều mà không ai nghĩ tới là chính 3D, Trần Đ ại Quang, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thăng là những thằng bảo vệ sự tồn tại của ĐCSVN nhất (v ì chúng ăn cây nào rào cây nấy mà) và có thực lực để làm chuyện bảo vệ ĐCSVN, chứ Nguyễn  Phú Trọng chỉ bảo vệ ĐCSVN bằng lý t

CXN_100918_13 815_ Nếu muốn Trọng trở thành Gorbachov thì phải tạo điều kiện, chuẩn bị dư luận cho hắn thành Gorbachov (chứ đừng làm những việc như Người Buôn Gió ăn tiền bồi bút của Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng, Nguyễn Quang A châm biếm rằng đây không phải là đấu tranh chống…

Ngô Kỷ phỏng vấn Ô.Lê Thành Quang ph ản đối Phát Bùi tại Đại Hội Cộng Đồng

Ngô Kỷ pv Ô.Lê Thành Quang phản đối Phát Bùi tại Đại Hội Cộng Đồngbacramahttps://www.youtube.com/watch?v=PI3wO0Z-yWo&feature=youtu.be Ngô Kỷ pv Ô.Lê Thành Quang phản đối Phát Bùi tại Đại Hội Cộng Đồng Ngô Kỷ phỏng vấn Ô. Lê Thành Quang, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Philadelphia phản đối Việt gian Phát … Philadelphia ngày…

CXN_100918_13 814_ Hãy nghe lời của Phạm Thành (Bà Đầm Xòe) nói về thành tích phá nát ĐCSVN  của Nguyễn Phú Trọng đây (chỉ mới 2 năm rưỡi từ khi 3D tháo chạy làm ng tử tế thôi).. Tr ích: ” Kết quả thu được đối với Phú Trọng và phe phái Phú Trọng thật mỹ mãn. Đinh La Thăng  bị tống ngục, Đinh Thế Huynh bị bại liệt, nằm chờ chết, Trần Đại Quang xuống địa ngục ; hàng lọat tướng tá công an, quân đội bị bắt, tống ngục, ngành an ninh của đất nước tan đ àn xé nghé, run rẫy, sợ sệt như chuột chạy cùng hang; giới doanh nhân như những chú chuột bạch , rúc rích tìm nơi phát tán, cất giấu của cải, tìm nơi ẩn nấp an toàn…”(HT). Vậy thì người  ủng hộ Trọng lên làm TBT ở ĐH12 là ng thật sự ước mong ĐCSVN sụp đổ nhanh nhất chứ gì ?? ? Và chắc chắn ng đó không phải là CS tr

CXN_100918_13 814_ Hãy nghe lời của Phạm Thành (Bà Đầm Xòe) nói về thành tích phá nát ĐCSVN của Nguyễn Phú Trọng đây (chỉ mới 2 năm rưỡi từ khi 3D tháo chạy làm ng tử tế thôi).. Trích: " Kết quả thu được đối với Phú Trọng và phe phái Phú Trọng thật mỹ…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com