CXN_081818_13 710_ Ai đi học tiếng Anh, trong tuần lễ đầu phải học phát âm mẫu tự tiếng Anh (Ây, Bi, xi, Đi,i, ép, Gi v.v.., ABCDEFG), không có thằng nào viết trong tiểu sử là bằng B Anh Văn mà đọc là Cờ Lờ Mờ Vờ cả. Ai từng học ở ngoại quốc, ngồi giảng đường thì cả 300-5 00 HS hay SV đều phải nghe là hiểu tiếng Anh, nói chuyện sơ đẳng chứ không thằng nào như thằng Phúc này viết trong tiểu sử là Tiến Sĩ Kinh Tế ở Đại Học Quốc Gia Singapore mà phát âm ch ử made in VN là ma-dờ in VN đc. Còn về kiến thức KT của thằng trời đánh này thì khỏi nói … ( NXP fake degree in Singapore, conflicting policies on tighten credits, committed to tight monetary policy, consultative OS group, exchange 23.12k, TTCK dropped 41 points ie. 7 billion usd, SOE worried sick over exchange rate, exchange rate getting hotter, what if credit squeeze, food prices

CXN_081818_13 710_ Ai đi học tiếng Anh, trong tuần lễ đầu phải học phát âm mẫu tự tiếng Anh (Ây, Bi, xi, Đi,i, ép, Gi v.v.., ABCDEFG), không có thằng nào viết trong tiểu sử là bằng B Anh Văn mà đọc là Cờ Lờ Mờ Vờ cả. Ai từng học ở ngoại quốc, ngồi giảng đường thì cả 300-500 HS hay SV đều phải nghe là hiểu tiếng Anh, nói chuyện sơ đẳng chứ không thằng nào như thằng Phúc này viết trong tiểu sử là Tiến Sĩ Kinh Tế ở Đại Học Quốc Gia Singapore mà phát âm chử made in VN là ma-dờ in VN đc. Còn về kiến thức KT của thằng trời đánh này thì khỏi nói … (NXP fake degree in Singapore, conflicting policies on tighten credits, committed to tight monetary policy, consultative OS group, exchange 23.12k, TTCK dropped 41 points ie. 7 billion usd, SOE worried sick over exchange rate, exchange rate getting hotter, what if credit squeeze, food prices skyrocketing, more pressure on rates to defend the vnd, 10-year-cycle myth, VDH warning of economic cycle, difficult times ahead, emerging economies raised interest rates big time, status of the economy in the big picture, dealing with abrupt increase in exchange, exchange rate increased by dizzy rates, export, balance of payment, calling for hoarding usd since exchange becomes 22 900 vnd, stable exchange but pressure on inflation, printing money and import tax increase on steel and aluminium, instructed to increase credit growth, rates 17, rate reduced, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, cronies, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, interest rates 2016, bell tolled)

: NGUYỄN XUÂN PHÚC SỬ DỤNG BẰNG LỤI, KHÔNG CÓ BẰNG TIẾN SĨ KINH TẾ Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA SINGAPORE.

Professor GS Trần Thanh Đằng, một minh chủ Hậu CS, ngang tầm với 2 minh chủ kia NV Thiệu và NĐ Diệm, ko thua Lý Quang Diệu

Châu Xuân Nguyễn
xx
Mời đọc bài cũ 13 654 ngày 21.7.18

xxx

CXN_072118_13 654 _ Phúc phát biểu KT gì mà kỳ cục, tréo ngoe vậy ??? Nếu muốn kiềm chế lạm phát và tỷ giá thì phải tăng lãi suất lên cao như 3D làm tháng 9.2011. Phá giá vnd là một lý do khác nữa. Hậu quả là suy trầm từ 2011-2015: Nếu kiềm chế lạm phát thì đà tăng trưởng phải mất chứ làm sao không mất dc ??? Một là tăng lãi suất, hai là bơm tiền gây lạm phát thêm, chỉ chọn 1 trong 2 chứ ko thể nào chọn giật cục cả 2, vừa tăng lãi suất vừa bơm tiền cho tăng trưởng…. Trích :” Theo Thủ tướng, ông tham dự phiên họp vì mong muốn lắng nghe các ý kiến về chính sách tỷ giá, lãi suất để vừa bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, vừa kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô “(HT) (conflicting policies on tighten credits, committed to tight monetary policy, consultative OS group, exchange 23.12k, TTCK dropped 41 points ie. 7 billion usd, SOE worried sick over exchange rate, exchange rate getting hotter, what if credit squeeze, food prices skyrocketing, more pressure on rates to defend the vnd, 10-year-cycle myth, VDH warning of economic cycle, difficult times ahead, emerging economies raised interest rates big time, status of the economy in the big picture, dealing with abrupt increase in exchange, exchange rate increased by dizzy rates, export, balance of payment, calling for hoarding usd since exchange becomes 22 900 vnd, stable exchange but pressure on inflation, printing money and import tax increase on steel and aluminium, instructed to increase credit growth, rates 17, rate reduced, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, cronies, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, interest rates 2016, bell tolled) : Thủ tướng: “Không được để mất đà tăng trưởng”

xx

Châu Xuân Nguyễn
xx
Mời đọc bài cũ 13 652 ngày 20.7.18

xxx
CXN_072018_13 652_ Chính sách tiền tệ thế lày là thế lào ??? Vừa siết chặt tín dụng, nâng cao lãi suất để bảo vệ giá trị của vnd để kiềm chế lạm phát vừa tự mình tăng giá usd để nhập khẩu đắt đỏ, tăng thêm lạm phát ??? Kinh tế Vĩ mô kiểu khỉ rừng hay sao vậy??? (conflicting policies on tighten credits, committed to tight monetary policy, consultative OS group, exchange 23.12k, TTCK dropped 41 points ie. 7 billion usd, SOE worried sick over exchange rate, exchange rate getting hotter, what if credit squeeze, food prices skyrocketing, more pressure on rates to defend the vnd, 10-year-cycle myth, VDH warning of economic cycle, difficult times ahead, emerging economies raised interest rates big time, status of the economy in the big picture, dealing with abrupt increase in exchange, exchange rate increased by dizzy rates, export, balance of payment, calling for hoarding usd since exchange becomes 22 900 vnd, stable exchange but pressure on inflation, printing money and import tax increase on steel and aluminium, instructed to increase credit growth, rates 17, rate reduced, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, cronies, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, interest rates 2016, bell tolled) : Tỷ giá ngày 19.7: Tỷ giá trung tâm và USD chợ đen bật tăng

xx

Châu Xuân Nguyễn
xx
CXN_072018_13 651_ Vậy là NXP chính thức tuyên bố sẽ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát cho dù tăng trưởng thấp, thậm chí đi vào suy trầm. Đây là tín hiệu phát đi cho DNNVV hãy đóng cửa vì suy trầm sẽ làm chậm sức mua, hàng sản xuất sẽ rất khó tiêu thụ, hàng tồn kho sẽ rất cao, DNNVV sẽ phải trả lãi Nh khi hàng sản xuất chỉ vào kho tồn hàng chứ ko tiêu thụ dc vì suy trầm. Điều này xảy ra y xì như 3D làm vào suy trầm bắt đầu từ tháng 9.2011 và suy trầm kéo dài đến 2015, tăng thêm nợ công tầm 4 triệu tỷ. CXN kêu gọi DNNVV nếu muốn đừng làm ăn thất bại, thậm chí vỡ nợ thì hãy biết khôn, rút kinh nghiệm suy trầm tháng 9.2011 mà đóng cửa bảo toàn vốn. Mời đọc bài kêu gọi DNNVV đóng cửa cũ ngày 6.8.2011 (gần đúng 7 năm trước) (committed to tight monetary policy, consultative OS group, exchange 23.12k, TTCK dropped 41 points ie. 7 billion usd, SOE worried sick over exchange rate, exchange rate getting hotter, what if credit squeeze, food prices skyrocketing, more pressure on rates to defend the vnd, 10-year-cycle myth, VDH warning of economic cycle, difficult times ahead, emerging economies raised interest rates big time, status of the economy in the big picture, dealing with abrupt increase in exchange, exchange rate increased by dizzy rates, export, balance of payment, calling for hoarding usd since exchange becomes 22 900 vnd, stable exchange but pressure on inflation, printing money and import tax increase on steel and aluminium, instructed to increase credit growth, rates 17, rate reduced, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, cronies, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, interest rates 2016, bell tolled): Thủ tướng: Không đánh đổi lạm phát cao lấy tăng trưởng kinh tế

Châu Xuân Nguyễn

xx
Mời đọc bài cũ 1179 ngày 6.8.11 (gần đúng 7 năm trước)

xxx

CXN*_080611_1179_Suy thoái KT sẽ từ cuối 2011 đến cuối 2013, hãy ngưng kinh doanh

Đăng lần đầu: 06/08/2011AdminĐể lại phản hồiGo to comments

Châu xuân Nguyễn

Khi suy thoái bắt đầu thì ngay cả những đại gia kinh doanh còn thất bại thì những người buôn bán nhỏ lẽ ít có hy vọng nào cả. Cách tốt nhất là ngưng kinh doanh, càng kinh doanh càng lỗ và càng phải cầm thế nhà cửa vì lãi suất cắt cổ. Nạn xã hội đen xiết nhà sẽ rộ lên. Lúc đó nạn nhân chỉ ước sao cho Đảng Cộng sản sụp, nọ bị ngưng trả hay xóa bỏ vì chính phủ mới sẽ ra đạo luật cấm xiết nợ (Chính Phủ mới biết rằng chủ nợ chính là bọn tư sản đỏ CS hút máu dân lành).

Tình hình suy thoái là từ 2 đến 5 năm, tùy theo bọn này biết làm cứu cánh nhanh hay không. Theo đánh giá của tôi thì bọn này sẽ bị xâu xé bởi nhóm lợi ích tư bản đỏ, thả lõng tín dụng thì lạm phát sẽ tăng cao hơn và sâu hơn. Chính vì vậy khả năng nếu CS không sụp thì đau khổ suy thoái 5 năm là có thực.

Những ai vướng vào kinh doanh nhỏ lẻ, nợ nần thì hãy ngưng kinh doanh, ăn uống cần kiệm cho qua cơn suy thoái chứ cứ chạy theo kinh doanh là khả năng mất nhà là có thật. Hãy đọc những bài về suy thoái của tôi bằng cách bấm KT và CXN trong mục “thẻ” bên tay phải bên dưới đây, sẽ học được nhiều điiều hữu ích khi đối diện với suy thoái.

Melbourne, ngày 06.08.2011
Châu xuân Nguyễn

————-

http://nld.com.vn/20110724103619705p0c1014/vay-nong-mat-nha.htm

Vay nóng… mất nhà!

Chủ Nhật, 24/07/2011 22:36

Nguồn cung tín dụng từ ngân hàng đang siết chặt khiến nhiều người phải vay nóng với lãi suất cao. Không ít người đã mất nhà vì “lãi mẹ đẻ lãi con”

Tìm đến căn nhà trong hẻm 384 đường Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10- TPHCM, ông T., năm nay đã 62 tuổi, cho biết do người con trai làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ nên vợ chồng ông phải bán căn nhà. “Nhà đang bị rao bán để gán nợ, hai vợ chồng già chưa biết sẽ ở đâu? Tôi bệnh nặng mấy bữa nay, còn bà nhà thì đang phải bán xôi ngoài chợ kiếm sống”- ông T. thều thào.
Nợ cũ chồng nợ mới
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết để có tiền làm ăn, con trai ông T. đã vay nóng 800 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng (60%/năm), chưa kể phí dịch vụ, hoa hồng cho “cò”. Sau đó, do không thể trả lãi hằng tháng, con trai ông T. tiếp tục tìm đến “chủ tiền” khác vay thêm 1,2 tỉ đồng để đáo nợ khoản tiền đang thiếu.
Minh họa: Nguyễn Tài
Điều kiện vay là lập một hợp đồng mua bán nhà. Vay 1,2 tỉ đồng, con trai ông T. lập tức bị trừ ngay phí dịch vụ và lãi suất tháng đầu cộng lại là 9%, trừ thêm 800 triệu đồng nợ cũ phải trả. Rốt cuộc, số tiền con ông T. cầm được chỉ còn hơn 200 triệu đồng cùng món nợ lớn. Cuối cùng, không trả được cả gốc lẫn lãi cho chủ tiền mới, căn nhà của ông T. bị đăng bộ sang tên theo đúng hợp đồng nhưng thực chất là bị gán trừ nợ.
Tương tự, bà B.T nhà ở đường 207, phường An Phú, quận 9 – TPHCM cần vốn làm ăn nên phải vay nóng hơn 1 tỉ đồng với lãi suất 5%/tháng, chưa kể phí dịch vụ, môi giới. Hợp đồng mua bán nhà được lập giữa bà và chủ tiền với tài sản là căn nhà định giá 1,9 tỉ đồng. Tính ra mỗi tháng, nguyên tiền lãi, bà phải trả cho chủ tiền hơn 50 triệu đồng. Theo hợp đồng, sau 3 tháng không đóng lãi, chủ tiền sẽ đi đăng bộ hồ sơ sang tên căn nhà. Hiện căn nhà của bà cũng chuẩn bị rao bán để họ thu hồi nợ…
Theo tìm hiểu của chúng tôi, cũng có nhiều trường hợp người dân vay tiền ngân hàng (NH) nhưng không trả được. Đến ngày đáo hạn, họ đành chạy tìm nguồn tiền bên ngoài để trả NH với hy vọng tất toán xong nợ cũ sẽ được vay tiếp. Thế nhưng vay nóng lãi suất cao khiến “nợ chồng nợ”. Kết quả là nhiều người trắng tay, bị siết nhà hoặc phải bán nhà để trả nợ.
Trò chuyện với chúng tôi, “cò” P., một người đã có nhiều năm “dẫn mối” cho vay nóng, nói gần đây tình trạng “con nợ” trắng tay, mất nhà ngày càng nhiều. Theo lời giải thích của P., chủ tiền là những đại gia vừa có nhiều tiền vừa có “máu mặt” khiến người đi vay khó lòng dây dưa. “Dù làm hợp đồng mua bán nhà nhưng người vay chỉ có thể vay được 50%-60% giá trị thực của căn nhà. Khi không trả được nợ, phần thiệt thường thuộc về người đi vay”- P. nhận xét.
“Nắm dao đằng lưỡi”
Thông thường, các chủ tiền chỉ cần thu lãi hằng tháng khoản cho vay đã lời to. Thế nhưng một số trường hợp, chủ tiền còn dùng “chiêu” để lấy nhà của khách vay.
Bà V. ở quận Bình Thạnh- TPHCM vay 9 tỉ đồng từ chủ tiền (là một sàn giao dịch bất động sản trên đường Cao Thắng nối dài, phường 12, quận 10) để lấy vốn làm ăn nhưng bị thua lỗ. Bà V. muốn vay tiếp 12 tỉ đồng với hy vọng gỡ gạc chuyện làm ăn đồng thời có tiền trả nợ cũ. Qua môi giới của sàn giao dịch bất động sản này, căn nhà của bà V. (nằm ở mặt tiền đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh) được một NH định giá và chấp nhận cho vay 11 tỉ đồng.
Tuy nhiên, chủ sàn giao dịch bất động sản lại thông báo với bà V. chỉ được NH cho vay với điều kiện chấp thuận phí dịch vụ 10%. “Mục đích của họ là lấy 10% số tiền vay hoặc để bà V. nản không vay NH và cuối cùng không trả được nợ. Khi đó, họ sẽ gây áp lực đòi nợ để chiếm căn nhà của bà” – “cò” P. tiết lộ.
Mới đây, TAND TPHCM đã xét xử phúc thẩm vụ án “tranh chấp mua bán nhà” giữa nguyên đơn là bà Trần T. H. và bị đơn là ông Nguyễn Thiện V. T. Nội dung vụ án là việc tranh chấp căn nhà trên đường Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình.
Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ chuyện trước đó ông T. có vay của bà H. 800 triệu đồng thông qua hợp đồng mua bán căn nhà trên. Sau đó, do ông T. không trả được nợ nên chủ nợ đã đi đăng bộ hợp đồng mua bán căn nhà này và sang tên. Ông T. không chịu bàn giao căn nhà dù nhà đã sang tên bà H. dẫn đến tranh chấp…
Luật sư Nguyễn Thành Công, Giám đốc Công ty Đông Phương Luật, cho biết đa số người vay trong lúc cần tiền đã nghĩ là có thể xoay xở trả được nợ trong thời gian thỏa thuận nên không chú tâm đến việc định giá mua bán nhà (ghi trong hợp đồng mua bán nhà). Vì vậy, khi gặp bất trắc, không trả được nợ vay, phải gán nhà thì bị thiệt hại rất nặng nề.

Khó thắng kiện Theo luật sư Nguyễn Thành Công, các vụ án tranh chấp mua bán nhà có nguyên nhân từ việc người dân vay nặng lãi ngoài “chợ đen” rồi làm hợp đồng mua bán nhà thời gian qua xảy ra khá nhiều. Khi đã ra tòa, vụ án thường là loại tranh chấp “đòi tài sản” nghĩa là “đòi nhà đã mua mà không giao” bởi lúc này, việc đăng bộ đã hoàn thành, tên trên chủ quyền đã qua người mua.
Vì vậy, nếu tranh chấp, người vay tiền cần chứng minh được hợp đồng mua bán nhà trước đó thực chất là giao dịch giả mới có cơ hội thắng kiện nhưng thường thì rất khó.

Thái Phương

Phản hồi (7)Trackbacks (10)Để lại phản hồiTrackback


 1. Bằng Vũ06/08/2011 lúc 22:52 | #1
  Trả lời | Trích dẫn Để một mình Bác Chân đơn độc chiến đấu trên một mặt trận, em tự nguyện tiếp thêm sức cho bác bằng chai chè thảo dược ” Dr. Thanh ” nhé ? Ủa mà quên, không biết tay Dr. này có phải là gốc Khựa không nữa . Nếu bác sợ hàng của Khựa thì đừng uống nhé.
  Về chuyện suy thoái KT ở VN thì đang từng bước hiện rõ rồi, nhưng hình như là nhiều người lại mong như thế đấy bác Châu ạ. Bác hiểu ý em không?

 2. Admin06/08/2011 lúc 23:30 | #2
  Trả lời | Trích dẫn
  Bằng Vũ :

  Để một mình Bác Chân đơn độc chiến đấu trên một mặt trận, em tự nguyện tiếp thêm sức cho bác bằng chai chè thảo dược ” Dr. Thanh ” nhé ? Ủa mà quên, không biết tay Dr. này có phải là gốc Khựa không nữa . Nếu bác sợ hàng của Khựa thì đừng uống nhé.
  Về chuyện suy thoái KT ở VN thì đang từng bước hiện rõ rồi, nhưng hình như là nhiều người lại mong như thế đấy bác Châu ạ. Bác hiểu ý em không?

  Chào bạn Bằng Vũ,
  Vâng tôi hiểu ý bạn và cám ơn Dr. Thanh nhe,
  Thân ái,
  Chau Xuan Nguyen


 3. Tran Hung07/08/2011 lúc 00:12 | #3
  Trả lời | Trích dẫn Bài viết sơ sài, không có tính thuyết phục. Nghe bác CXN này thì cứ ngồi đấy mà chờ chết đói à?


  • KENT07/08/2011 lúc 11:20 | #4
   Trả lời | Trích dẫn @bác Tran hung ạ,bài viết của anh Châu đọc qua thì như bác nói,nhưng đọc kỹ thì rất thuyết phục.”Những ai vướng vào kinh doanh nhỏ lẻ, nợ nần thì hãy ngưng kinh doanh,”Với tình trạng lạm phát kinh doanh ế ẩm như hiện nay,cộng với biết bao chi phí cao tăng theo như,thuê mặt bằng,lương nhân công,thuế má,điện nước,vận chuyển…chắc chắn không có hiệu quả thì ta nên nghỉ là đúng sách.”Hay làm mà không hay lo,làm cho khốn khổ làm cho nhọc mình”các cụ nói cấm có sai.

 4. Admin07/08/2011 lúc 07:14 | #5
  Trả lời | Trích dẫn
  Tran Hung :

  Bài viết sơ sài, không có tính thuyết phục. Nghe bác CXN này thì cứ ngồi đấy mà chờ chết đói à?

  @TH,
  Tất cả những bài viết của tôi, hàng ngàn bài đều viết rất rõ những minh chứng rồi, tôi ko lập lại như con vẹt CS, bạn đọc của tôi đều biết những nguyên tắc trong 3 năm nay, muốn đọc thêm, bên tay phải, bên dưới có mục “thẻ”, bấm vào CXN và KT sẽ đọc tất cả,
  CXN


 5. Careless07/08/2011 lúc 10:49 | #6
  Trả lời | Trích dẫn A Châu cho e hỏi 1 câu mà ai cũng quan tâm đó là theo a “đoán – guess” thì giá vàng thế giới/trong nước sẽ lên cao hay sẽ xuống giá để bà con quê nhà biết mà lo liệu. Cảm ơn anh & chúc a khoẻ.

 6. Kinh te07/08/2011 lúc 11:01 | #7
  Trả lời | Trích dẫn CXN cho bài bình luận về tình hình kinh tế Mỹ và Châu Âu hiện nay để anh em còn liệu trước nó ảnh hưởng đến KT VN như thế nào.

xxxxxxx

http://tinmoi24.vn/thu-tuong-khong-danh-doi-lam-phat-cao-lay-tang-truong-kinh-te-/news-1-3-4a16e23ca338029506a1bd401f8a0cd2
xxxx
Thủ tướng: Không đánh đổi lạm phát cao lấy tăng trưởng kinh tế

Kinh tế VnExpress 1 ngày trước

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định mục tiêu kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, giữ lạm phát dưới 4% năm 2018.

Tại cuộc họp với các thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ chiều 18/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, 6 tháng đầu năm kinh tế tăng trưởng mức cao, đạt 7,08% và là mức cao nhất 7 năm qua. Ông khẳng định, Chính phủ kiên định không đánh đổi lạm phát cao lấy tăng trưởng kinh tế.

“Chính phủ điều hành, không điều chỉnh mục tiêu kế hoạch năm 2018, cho nên, các cấp, các ngành cần nỗ lực đổi mới, cải cách thực sự, hoạt động hiệu quả hơn, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội”, Thủ tướng nói.

Với tinh thần đó, ông mong muốn các thành viên Hội đồng đóng góp giải pháp mới cho Chính phủ, Thủ tướng để điều hành kinh tế xã hội.

624dca9b6c41aae32c191329921443ca.jpgThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại cuộc họp Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia chiều 18/7. Ảnh: VGP

Một vấn đề nữa Thủ tướng muốn nghe góp ý của Hội đồng là tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung Quốc và các đối tác khác trong bối cảnh nước ta có trao đổi thương mại lớn với hai quốc gia này, nhất là về xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán, đầu tư nước ngoài… “Chúng ta tính toán xem có xảy ra chiến tranh tiền tệ không và đối sách của Việt Nam như thế nào khi hiện nay có thông tin Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ khoảng 4%”, ông nêu.

xxxxxxx
http://danviet.vn/kinh-te/ty-gia-ngay-197-ty-gia-trung-tam-va-usd-cho-den-bat-tang-896163.html
Tỷ giá ngày 19.7: Tỷ giá trung tâm và USD chợ đen bật tăngauthorLê Thuý Thứ Năm, ngày 19/07/2018 10:07 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Trên thị trường quốc tế, phiên giao dịch đêm qua (theo giờ Việt Nam) chứng kiến sự quay đầu giảm điểm của USD sau khi chạm mức cao nhất trong một năm 95,53 điểm. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm của NHNN tăng 13 đồng so với phiên trước và USD chợ đen bật tăng.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm được NHNN phiên giao dịch ngày hôm nay bật tăng mạnh 13 đồng so với phiên trước lên 22.662 đồng. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 23.341 đồng/USD và tỷ giá sàn là 21.982 đồng/USD.

Tính tới thời điểm 8h30, nhiều ngày liên tiếp các NHTM không có động thái điều chỉnh tỷ giá USD/VNĐ. Hiện Vietinbank và BIDV niêm yết ở mức: 23.015 đồng (mua) và 23.085 đồng (bán). Vietcombank mua/bán đồng bạc xanh tại 23.010 đồng và 23.080 đồng. Ngân hàng có mức chênh lệch giá mua/bán cao nhất hiện nay là VPbank với mức chênh lệch lên tới 120 đ/usd. Giá mua vào tại 22.970 đồng/USD và bán ra tại 23.090 đồng/USD.

ty gia ngay 19.7: ty gia trung tam va usd cho den bat tang hinh anh 1

Tỷ giá trung tâm và USD chợ đen bật tăng so với phiên giao dịch trước đó

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD/VND đang được giao dịch mua/bán tại 23.210 đồng/USD và 23.260 đồng (tăng 30 đồng so với cùng thời điểm trong phiên giao dịch ngày 18.7). Theo đó, khoảng cách mua vào bán ra tại thị trường tự do được nới rộng 50 đồng/USD.

xxx

CXN_072018_13 651_ Vậy là NXP chính thức tuyên bố sẽ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát cho dù tăng trưởng thấp, thậm chí đi vào suy trầm. Đây là tín hiệu phát đi cho DNNVV hãy đóng cửa vì suy trầm sẽ làm chậm sức mua, hàng sản xuất sẽ rất khó tiêu thụ, hàng tồn kho sẽ rất cao, DNNVV sẽ phải trả lãi Nh khi hàng sản xuất chỉ vào kho tồn hàng chứ ko tiêu thụ dc vì suy trầm. Điều này xảy ra y xì như 3D làm vào suy trầm bắt đầu từ tháng 9.2011 và suy trầm kéo dài đến 2015, tăng thêm nợ công tầm 4 triệu tỷ. CXN kêu gọi DNNVV nếu muốn đừng làm ăn thất bại, thậm chí vỡ nợ thì hãy biết khôn, rút kinh nghiệm suy trầm tháng 9.2011 mà đóng cửa bảo toàn vốn. Mời đọc bài kêu gọi DNNVV đóng cửa cũ ngày 6.8.2011 (gần đúng 7 năm trước) (committed to tight monetary policy, consultative OS group, exchange 23.12k, TTCK dropped 41 points ie. 7 billion usd, SOE worried sick over exchange rate, exchange rate getting hotter, what if credit squeeze, food prices skyrocketing, more pressure on rates to defend the vnd, 10-year-cycle myth, VDH warning of economic cycle, difficult times ahead, emerging economies raised interest rates big time, status of the economy in the big picture, dealing with abrupt increase in exchange, exchange rate increased by dizzy rates, export, balance of payment, calling for hoarding usd since exchange becomes 22 900 vnd, stable exchange but pressure on inflation, printing money and import tax increase on steel and aluminium, instructed to increase credit growth, rates 17, rate reduced, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, cronies, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, interest rates 2016, bell tolled) : Thủ tướng: Không đánh đổi lạm phát cao lấy tăng trưởng kinh tế
Sửa điểm thi ở Hà Giang và gian lận thi cử ở Việt Nam
xxx

One comment on “CXN_072018_13 652_ Chính sách tiền tệ thế lày là thế lào ??? Vừa siết chặt tín dụng, nâng cao lãi suất để bảo vệ giá trị của vnd để kiềm chế lạm phát vừa tự mình tăng giá usd để nhập khẩu đắt đỏ, tăng thêm lạm phát ??? Kinh tế Vĩ mô kiểu khỉ rừng hay sao vậy??? (conflicting policies on tighten credits, committed to tight monetary policy, consultative OS group, exchange 23.12k, TTCK dropped 41 points ie. 7 billion usd, SOE worried sick over exchange rate, exchange rate getting hotter, what if credit squeeze, food prices skyrocketing, more pressure on rates to defend the vnd, 10-year-cycle myth, VDH warning of economic cycle, difficult times ahead, emerging economies raised interest rates big time, status of the economy in the big picture, dealing with abrupt increase in exchange, exchange rate increased by dizzy rates, export, balance of payment, calling for hoarding usd since exchange becomes 22 900 vnd, stable exchange but pressure on inflation, printing money and import tax increase on steel and aluminium, instructed to increase credit growth, rates 17, rate reduced, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, cronies, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, interest rates 2016, bell tolled) : Tỷ giá ngày 19.7: Tỷ giá trung tâm và USD chợ đen bật tăng”

 1. VN ngày tàn cộng sản
  20.07.2018 @ 6:16 PM Edit
  Theo các “chiên da cố vấn kinh tế bặc cao” cho TT NXP :
  – Suy thoái nhanh thì phục hồi nhanh.
  – Suy thoái càng sâu, bật dậy càng mạnh, như bong bóng nhận nước.

  Cái lí nuận này phù hợp với chủ trương của đảng, thế nà nàm ngay
  Cho nên tạo điều kiện cho KT lặn càng sâu càng tốt, nằm yên bất động tốt hơn nữa.

xxxxx

http://cafef.vn/thu-tuong-khong-duoc-de-mat-da-tang-truong-2018071909194813.chn
xxx
Thủ tướng: "Không được để mất đà tăng trưởng"

19-07-2018 – 10:20 AM | Kinh tế vĩ mô – Đầu tư

Chia sẻ 0

Thủ tướng: "Không được để mất đà tăng trưởng"
Thủ tướng cho biết Nhà nước sẵn sàng can thiệp những lĩnh vực cần thiết để bảo đảm đất nước phát triển ổn định…

"Hai năm qua, kinh tế tăng trưởng tốt, trong đó 6 tháng đầu năm nay tăng trưởng ở mức cao nhất trong 7 năm qua. Tuy nhiên, những tháng gần đây xuất hiện một số bất cập gây ra nhiều lo ngại".

Phát biểu trên được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra khi ông dự phiên họp định kỳ của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, chiều 18/7.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh và yêu cầu không để tình trạng bị động, bất ngờ xảy ra đối với điều hành chính sách tiền tệ; không để mất đà tăng trưởng. Nhà nước sẵn sàng can thiệp những lĩnh vực cần thiết để bảo đảm đất nước phát triển ổn định. Đến nay, Chính phủ chưa đặt vấn đề điều chỉnh bất cứ chỉ tiêu nào, kể cả chỉ tiêu lạm phát.

Theo Thủ tướng, ông tham dự phiên họp vì mong muốn lắng nghe các ý kiến về chính sách tỷ giá, lãi suất để vừa bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, vừa kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

"Tôi muốn nghe thêm ý kiến các chuyên gia độc lập phát biểu thẳng thắn về những vấn đề đặt ra về chính sách tài chính, tiền tệ để Chính phủ có kênh thông tin xử lý, giải quyết kịp thời hơn", Thủ tướng nói.

Trao đổi với các thành viên Hội đồng, Thủ tướng khẳng định tiếp tục kiên định các mục tiêu đề ra mà Đảng, Quốc hội đã giao Chính phủ điều hành, không điều chỉnh mục tiêu kế hoạch năm 2018.

Sức ép lạm phát lớn nên chúng ta phải sử dụng đồng bộ các công cụ như thế nào, thời điểm, liều lượng ra sao, Thủ tướng đặt vấn đề và dẫn lại số liệu CPI tháng 6 tăng mạnh, 0,61% so với tháng trước, tăng 2,22% so với tháng 12/2017 và tăng 4,67% so với cùng kỳ năm trước.

Một vấn đề khác mà Thủ tướng muốn nghe các ý kiến góp ý của Hội đồng là cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung Quốc và các đối tác khác tác động thế nào đến nước ta, đối sách của Việt Nam như thế nào.

Thủ tướng cũng mong muốn lắng nghe về các giải pháp phát triển bền vững thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán; về động lực tăng trưởng.

"Chúng ta cần chuẩn bị điều kiện gì để tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từng ngành, từng lĩnh vực nào cần chú trọng hơn trong chỉ đạo điều hành để tăng trưởng bền vững, trong đó, Chính phủ cần làm gì, doanh nghiệp, người dân cần làm gì", Thủ tướng bày tỏ và lấy ví dụ về một số lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin có sự phát triển mạnh thời gian qua.

Tại cuộc họp, một số ý kiến cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, cần phát huy nội lực và thị trường trong nước; ổn định lãi suất, phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, chứng khoán; đẩy mạnh cải cách, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, giải phóng sức sản xuất, coi hoàn thiện thể chế, chính sách là động lực tăng trưởng…

Đâu là động lực cho tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm?

Ghi nhận các ý kiến phát biểu, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là một trong những kênh thông tin quan trọng để Chính phủ xem xét, quyết định một số chủ trương, biện pháp điều hành sát thực tiễn, phù hợp với quy luật của sự phát triển.

Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi, hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho các thành viên Hội đồng.

Theo Nguyên Hà

Vneconomy

xxx

4 comments on “CXN_072118_13 654 _ Phúc phát biểu KT gì mà kỳ cục, tréo ngoe vậy ??? Nếu muốn kiềm chế lạm phát và tỷ giá thì phải tăng lãi suất lên cao như 3D làm tháng 9.2011. Phá giá vnd là một lý do khác nữa. Hậu quả là suy trầm từ 2011-2015: Nếu kiềm chế lạm phát thì đà tăng trưởng phải mất chứ làm sao không mất dc ???

 1. Nina
  21.07.2018 @ 1:43 PM Edit
  +Niễng CỜ LỜ MỜ VỜ lấp liếm ma giáo theo kiểu ‘ Vừa Huýt Sáo – Vừa Đánh Răng… (GIẢ) ’ đấy !
  +Nhưng ‘Hén’ ma lanh dấu biệt đi chữ (GIẢ) ..
  Dân chơi có câu cho phát ngôn của ‘Niễng tưởng-thú’ như sau :
  ” Niễng vừa nắ..c vừa leo , khẹc khẹc” !

  Like

  Reply

 2. VN ngày tàn cộng sản
  21.07.2018 @ 3:18 PM Edit
  Tui dám chắc rằng TT NXP không biết ất giáp gì về điều hành KT cả. Lúc nghe thằng ‘chiên da’ này nói PHẢI MƯA “Phát thanh” lại PHẢI MƯA; Gặp ‘chiên da’ khác nói PHẢI NẮNG thì “Phát thanh” lại PHẢI NẮNG.

  Điều hành KT thì chiến lược dài hơi_ Không thể bắt chước TT D.Trump sáng nắng chiều mưa theo phong cách đối ngoại được.

  Dạng như TT Philippines Rodrigo Duterte hay thủ tướng Campuchia Hun Sen HỌC ĐÒI theo TT D.Trump KHÔNG GIỐNG TRUMP LẠI GIỐNG NHƯ THẰNG TÂM THẦN

  Like

  Reply

 3. minhnho
  22.07.2018 @ 1:34 AM Edit
  Vừa không để lạm phát, vừa không để mất đà tăng trưởng trong tình trạng thâm hụt ngân sách càng cao (USD đi ra khỏi VN cao hơn USD đi vào VN) là chuyện LỪA DÂN.
  1/ Về xuất nhập khẩu:
  – DN nội nhập siêu: USD đi ra
  – DN ngoại xuất siêu: USD cũng đi ra
  2/ Về TTCK: khối ngoại rút khỏi VN thì USD cũng đi ra
  3/ Quan csvn có một số gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài (về sau cũng sẽ chạy ra nước ngoài thì USD cũng đi
  Lượng kiều hối và du khách nước ngoài đến VN không đủ bù đắp.
  Hoàn cảnh nầy chỉ có SỤP ĐỖ kinh tế mà thôi (nhanh hay chậm là phụ thuộc vào các yếu tố trên).
  “Cần 4.500 tỷ nâng cấp đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất”
  Đâu chỉ có như vậy. CSVN cần vài chục tỷ USD để làm nhiều thứ, nhưng không có tiền, đành phải để dân SỐNG CHUNG VỚI
  – Bệnh viện quá tải.
  – Giáo dục lạc hậu và BẠI HOẠI cùng cực.
  – Ùn tắc giao thông
  – Cầu đường xuống cấp.
  – Ngập nước (đường biến thành sông)
  – Ô nhiễm rác, ô nhiễm không khí (nhà máy nhiệt điện than)
  – Cầu đường xuống cấp ở mọi nơi.
  – …
  Chỉ vì một lẽ: CSVN
  – NỢ KHỦNG, NGÂN SÁCH CẠN KIỆT.
  – SẢN XUẤT PHÁ SẢN
  – Sức mua cực kì yếu (MUA BÁN ế ẩm cực kì)

  Like

  Reply

xxxxx
https://www.quyenduocbiet.com/a5477/nguyen-xuan-phuc-su-dung-bang-lui-khong-co-bang-tien-si-kinh-te-o-dai-hoc-quoc-gia-singapore
NGUYỄN XUÂN PHÚC SỬ DỤNG BẰNG LỤI, KHÔNG CÓ BẰNG

TIẾN SĨ KINH TẾ Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA SINGAPORE.
ttphuccamcocampuchia Thủ tướng gì cái ngữ này, toàn dân nhìn nó làm nhục quốc thể có muốn
đạp nó một cái cho lọt ghế hay không?

FB. Đa Đang

Trong danh sách Alumni ở National University of Singapore không hề có tên nào là Nguyễn Xuân Phúc ra trường ở nơi đây.
Trong danh sách dài các chính giới ra trường ở National University of Singapore được ghi nhận đầy đủ có nhiều chính giới quốc tế trong đó có 4 vị chính giới, 2 thủ tướng và 2 tổng thống:
(1) – Goh Chok Tong Singapore’s second Prime Minister.
(2) – Tony Tan (Singaporean president) Singapore’s seventh President.
(3) – S. R. Nathan Singapore’s sixth and longest-serving President.
(4) – Mahathir Mohamad 4th Prime Minister of Malaysia.

Về Bằng Đại Học Kinh Tế thì National University of Singapore KHÔNG hề dạy tiến sĩ ngành này mà chỉ có QT Kinh Doanh (Business), tuy nhiên nếu trích lục hồ sơ alumni của bằng Business thì vẫn không có tên Nguyễn Xuân Phúc – và dưới đây là danh sách các chính giới ra trường ngành Business:

Adam Khoo – Best-selling author I am Gifted So Are You; entrepreneur.
Andy Ong – Chief Executive Officer of ERC Group of companies.
Chew Choon Seng – Former Chairman of Singapore Airlines, Chairman of the Singapore Exchange and the Singapore Tourism Board.
Ho Ching – Chief Executive Officer of Temasek Holdings.
Lim Li Kok – founder of Asiapac Books.
Olivia Lum – Chief Executive Officer of Hyflux Group.
Philip Yeo – Chairman of SPRING Singapore.
Dato Sri Tahir – Billionaire and Founder of the Mayapada Group.
Colin Tan – Founder and CEO of Rentlord UK.
Syed Ahmad Alwee Alsree – Group Executive Director of Cahya Mata Sarawak Berhad.
Min-Liang Tan – Co-founder and CEO of Razer USA.
Tan Teck Meng – Former Professor of Accounting of Singapore Management University (SMU) and member of the Board of Directors of four public companies in Singapore.
Wong Jeh Shyan – former-CEO of CommerceNet Singapore, co-founder and former CEO of Ecommerce Gateway Pte. Ltd.

Phần khác là Nguyễn Xuân Phúc khai nhận là có bằng Dạy Học ở Fulbright Economic Teaching Program based ở HCMC từ 1978-2001.
Sự thật cái gọi là bằng dạy học Fulbright Economic Teaching Program KHÔNG HỀ CÓ mà đây chỉ là một chương trình in ấn tài liệu online để cho những ai có nhu cầu dạy học, tự học về các tài liệu này. Những tài liệu này không hề có online từ năm 1978 vì lúc đó chưa có Internet phát triển như bây giờ.
"The Fulbright Economics Teaching Program (FETP) = The FETP OpenCourseWare is available free of charge for anyone who would like to educate him/herself in economics. FETP OpenCourseWare is not a long-distance learning project, rather it is a resource for people working or studying in policy-related fields to increase their knowledge and explore new approaches to learning and curriculum development."
"Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) = FETP OpenCourseWare được cung cấp miễn phí cho bất kỳ ai muốn giáo dục về kinh tế. FETP OpenCourseWare không phải là một dự án học tập đường dài, mà là một nguồn lực cho những người làm việc hoặc học trong các lĩnh vực liên quan đến chính sách để nâng cao kiến thức của họ và tìm hiểu các phương pháp tiếp cận mới để học tập và phát triển chương trình giảng dạy. "

TRANG CHÍNH PHỦ VỪA XÓA LÝ LỊCH NGUYỄN XUÂN PHÚC HỌC ĐẠI HỌC SINGAPORE.
Đương nhiên là chúng nó xóa sau khi Thùy Trang post bài vạch mặt Cờ Lờ Mờ Vờ – tuy nhiên vẫn còn trong một số trang mạng.
(1) http://vietnamnet.vn/…/…/chinh-tri-gia/nguyen-xuan-phuc.html
(2) https://en.wikipedia.org/…/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Ph%C3%B…
(3) https://vi.wikipedia.org/…/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Ph%C3%B…
Các bạn vào xem trước khi chúng nó xóa luôn tung tích này sau khi bị vạch mặt.

nguồn tư liệu: Nguyễn Thùy Trang

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com