Phụ Huynh HS tại Hải Phòng yêu cầu Nhà trường tháo ảnh Hồ Chí Minh mang liệng cống

Phụ Huynh HS tại Hải Phòng

yêu cầu Nhà trường

tháo ảnh Hồ Chí Minh mang liệng cống

v=BFIqP1da8AA

Phụ Huynh đặt câu hỏi với cán bộ Trường và các cơ quan Nhà Nước

Tại sao không bạch hóa Nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh

Mà cứ trí trá dậy con em hoc sinh từ thế hệ này đến thế hệ khác

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com