Day: June 22, 2018

CXN_062218_13 578_ Tại sao PTT Trịnh Đình Dũng lại chỉ đạo thúc đẩy quá trình cấp giấy p hép cho Bamboo Airlines của Trung Cộng dưới vỏ bọc của Trịnh Văn Quyết (why Deputy PM pushed for ac celeration of the approval process for Bamboo Airlines ???, super project along the beach purchased by Chinese via TV Qu yet, the meaning of Bamboo, no land sales to foreigners, 3SEZ’s, FLC TV Quyet, Tiền còi Chinese loan, reasons for c easing to operate, rates 17, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the f inal collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, be ll tolled) : Phó Thủ tướng chỉ đạo về dự án Bamboo Airways

CXN_062218_13 578_ Tại sao PTT Trịnh Đình Dũng lại chỉ đạo thúc đẩy quá trình cấp giấy phép cho Bamboo Airlines của Trung Cộng dưới vỏ bọc của Trịnh Văn Quyết (why Deputy PM pushed for acceleration of the approval process for Bamboo Airlines ???, super project along the beach purchased by Chinese via TV…

CXN_062218_13 577_ Tại sao Bình Thuận ??? Vì Nha Trang và Đà Nẵng đầy dẫy du khách bình dân T rung Cộng (13 triệu lượt năm 2017). Phải chiếm đoạt resort Bình Thuận cho dân có tiền Trung Cộn g vào chơi chứ, rồi bán lại cho DN du lịch lữ hành TQ cùng Bamboo Airlines và Bamboo Capital (BCG): Đ ẩy mạnh hợp tác đầu tư BĐS và năng lượng tái tạo (solar panel từ Trung Quốc) (super project alo ng the beach purchased by Chinese via TV Quyet, the meaning of Bamboo, no land sales to foreigners, 3SEZ’s, FLC TV Quy et, Tiền còi Chinese loan, reasons for ceasing to operate, rates 17, dismantling of the administration, electricity a nd petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc  KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled) : Tập đoàn FLC tìm mọi cách để có được dự án ng hỉ dưỡng ở Bình Thuận

CXN_062218_13 577_ Tại sao Bình Thuận ??? Vì Nha Trang và Đà Nẵng đầy dẫy du khách bình dân Trung Cộng (13 triệu lượt năm 2017). Phải chiếm đoạt resort Bình Thuận cho dân có tiền Trung Cộng vào chơi chứ, rồi bán lại cho DN du lịch lữ hành TQ cùng Bamboo Airlines và…

CXN_062218_13 576_ Tại sao tôi muốn đánh gục Trịnh Văn Quyết và FLC, Bamboo ngay bây giờ thay vì để quá trễ ??? Vì nếu chúng ta đánh gục thằng tiếp tay trung Cộng bán nước này thì tất cả những mưu đồ mua đất, bãi biễn, resorts, Casinos, Bamboo airlines, Bamboo Capital, cty du…

CXN_062118_13 575_ Tôi ủng hộ bất cứ hành động nào đấu tranh thật (không phải dân chủ c uội kéo dài và mong ĐCSVN thay đổi) để giải thể ĐCSVN nhanh nhất có thể và phương pháp này ph ù hợp với đường lối của CXN, đánh CS sụp trên mặt trận Kinh Tế trước, làm chúng suy yếu n hất thì lúc đó người dân sẽ có đủ can đảm đúng lên lật chúng nó : “Cứ điểm Tân Sơn Nh ất”(traffic jam tactics in demonstration, map of jamming traffic)

CXN_062118_13 575_ Tôi ủng hộ bất cứ hành động nào đấu tranh thật (không phải dân chủ cuội kéo dài và mong ĐCSVN thay đổi) để giải thể ĐCSVN nhanh nhất có thể và phương pháp này phù hợp với đường lối của CXN, đánh CS sụp trên mặt trận Kinh Tế trước, làm chúng…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com