Biểu tình chống Việt cộng làm “3 Đ ặc Khu-99 Năm”-TNS. Janet Nguyễn “gặp riêng ” Tổng L ãnh Sự CSVN–“Cách Mạng Hoa Sen”-LS. Nguyễn Văn Đài nói

Biểu tình chống Việt cộng làm “3 Đặc Khu-99 Năm”

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn bí mật “gặp riêng ” Tổng Lãnh Sự CSVN
Ủng hộ “Cách Mạng Hoa Sen”- Nghe LS.Nguyễn Văn Đài phát biểu

Ngo Ky
Published on Jun 11, 2018

10/6/18 Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali tổ chức bểu tình tại Bolsa Little Saigon để chống Việt cộng làm “3 Đặc Khu Kinh Tế -99 Năm” giao cho Tàu cộng. Có sự tham dự của Thị trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Phó Thị trưởng Tyler Diệp, Luật sư Dina Nguyễn, cựu Nghị viên, cựu Phó Thị trưởng Garden Grove, hiện là Giám Độc Sở Thủy Cục Orange County, kiêm Ủ Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, ông Nguyễn Mạnh Chí. Giám đốc Sở Vệ Sinh Midway City, và các lãnh tụ tôn giáo, đoàn thể, đồng hương. Ngô Kỷ Livestream buổi biểu tình, phỏng vấn các người tham dự, và cổ súy cuộc “Cách Mạng Hoa sen” do sinh viên, học sinh trong nước chủ xướng.

10/6/18 Biểu tình chống Việt cộng làm “3 Đặc Khu-99 Năm” cho Tàu cộng
https://www.youtube.com/watch?v=c_Q8Vm7wyHg&feature=youtu.be

youtube.png

10/6/18 Biểu tình chống Việt cộng làm “3 Đặc Khu-99 Năm” cho Tàu cộng

10/6/18 Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali tổ chức bểu tình tại Bolsa Little Saigon để chống Việt cộng làm “3 Đặc Khu K…

Ngo Ky
Published on Jun 11, 2018 6/8/18 Có bằng chứng, nhân chứng tố giác TNS. Janet Nguyễn “gặp riêng” Tổng Lãnh sự CSVN Trần Tuấn Anh tại San Francisco, và sau đó được CSVN “hối lộ” 5 ngàn đô la.–Ngô Kỷ cổ súy hải ngoại ủng hộ cuộc “Cách Mạng Hoa Sen” do sinh viên, học sinh trong nước chủ xướng–Nghe LS.Nguyễn Văn Đài nói chuyện. Livestream CHUYỆN KHÓ NÓI do Ngô Kỷ thực hiện 8/6/18.

8/6/18 TNS. Janet Nguyễn “gặp riêng ” Tổng Lãnh Sự CSVN–“Cách Mạng Hoa Sen”-LS.Nguyễn Văn Đài
https://www.youtube.com/watch?v=rj7r8BRatas&feature=youtu.be

youtube.png

8/6/18 TNS. Janet Nguyễn “gặp riêng ” Tổng Lãnh Sự CSVN–“Cách Mạng Hoa …

6/8/18 Có bằng chứng, nhân chứng tố giác TNS. Janet Nguyễn “gặp riêng” Tổng Lãnh sự CSVN Trần Tuấn Anh tại San F…

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com