Day: June 10, 2018

CXN_061118_13 560_ Có chu kỳ gì đâu, chúng bây in tiền 1,2 triệu tỷ tháng 7.17 thì phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát thôi. Khi tăng LS quá nhanh, quá mạnh thì tạo thành khủng hoảng thôi. Đừng ngụy biện và đổ thừa KT thế giới. Chu kỳ 10 năm gì đâu…

CXN_061118_13 559_ Sự thật là DN trong nước nhập siêu 9.86 tỷ usd (gần 10 tỷ usd) và FDI xuất siêu 12.53 tỷ usd). Áp lực lên tỷ giá ngày càng tăng mạnh (balance of payment deficit by 9.86 billion usd for the first 5 months of 2018, emerging economies raised interest rates big time,…

Bài mới xin gởi tới quý vị rất mong được phổ biến rộng rãi. Kính mến NQDuy BA ĐẶC KHU PHỤC VỤ CHIẾN LƯỢC “MỘT VÀNH ĐAI – MỘT CON ĐƯỜNG” CỦA TRUNG CỘNG! Nguyễn Quang Duy Bài viết này chỉ rõ 3 đặc khu kinh tế không nằm trong chiến lược phát triển của…

http://hon-viet.co.uk/NguyenVinhLongHo_ChoThue3DacKhu99NamSeTroThanhToGioiVinhVienCuaTaucong.htm xxx Cho thuê 3 Đặc Khu 99 năm sẽ trở thành “Tô Giới” vĩnh viễn của Tàu cộng NGUYỄN VĨNH LONG HỒ “TÔ GIỚI” LÀ GÌ? Tô giới là một phần lãnh thổ nằm trong một quốc gia có chủ quyền, nhưng bị một nước khác cai quản. Thường thường là một cường quốc…

CXN_061018_13 558_ Một bài phân tích rất chính xác, thực tế (cả kinh tế lẫn công thương, ngoại thương v.v..) rằng VN không cần đặc khu KT loại này nếu CS còn tồn tại sau 2018-2020 (lại càng không cần nếu CS sụp 18-20). Tựu chung, điểm chính là quá nhiều ưu đãi cho DN…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com