CXN_060818_13 553_ David Phương :”Ngày 10/6/18 tôi sẽ tham gia biểu tình ở Hà Nội”: Good !! hãy rủ rê thêm bạn bè tham gia biểu tình ngày 10.6.18, Chú Châu : Châu Xuân Nguyễn hoàn toàn ủng hộ c uộc biểu tình ngày 10.6.18 chống VC cho Trung Cộng thuê đất 99 năm ở 3 “Đặc Khu Kinh Tế vân Đ ồn, Bắc Văn Phong và Phú Quốc”(supporting the demonstration on 10.6.18): Người Việt kêu gọi tổng bi ểu tình ngày 10/6/2018 chống Việt Cộng cho Trung Cộng thuê đất 99 năm”

CXN_060818_13 553_ David Phương :"Ngày 10/6/18 tôi sẽ tham gia biểu tình ở Hà Nội": Good !! hãy rủ rê thêm bạn bè tham gia biểu tình ngày 10.6.18, Chú Châu : Châu Xuân Nguyễn hoàn toàn ủng hộ cuộc biểu tình ngày 10.6.18 chống VC cho Trung Cộng thuê đất 99 năm ở 3 “Đặc Khu Kinh Tế vân Đồn, Bắc Văn Phong và Phú Quốc”(supporting the demonstration on 10.6.18): Người Việt kêu gọi tổng biểu tình ngày 10/6/2018 chống Việt Cộng cho Trung Cộng thuê đất 99 năm”

xx
2 comments on “CXN_060818_13 552_ Châu Xuân Nguyễn hoàn toàn ủng hộ cuộc biểu tình ngày 10.6.18 chống VC cho Trung Cộng thuê đất 99 năm ở 3 “Đặc Khu Kinh Tế vân Đồn, Bắc Văn Phong và Phú Quốc”(supporting the demonstration on 10.6.18): Người Việt kêu gọi tổng biểu tình ngày 10/6/2018 chống Việt Cộng cho Trung Cộng thuê đất 99 năm”

  1. David phuong
    08.06.2018 @ 2:41 AM Edit
    Ngày 10/6/18 tôi sẽ tham gia biểu tình ở Hà Nội

    Like

    Reply

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com