CXN_060818_13 552_ Châu Xuân Nguyễn hoàn toàn ủng hộ cuộc biểu tình ngày 10.6.18 chống VC cho Trung Cộng thuê đất 99 năm ở 3 “Đặc Khu Kinh Tế vân Đồn, Bắc Văn Phong và Phú Quốc”(supportin g the demonstration on 10.6.18): Người Việt kêu gọi tổng biểu tình ngày 10/6/2018 chống Việt Cộng ch o Trung Cộng thuê đất 99 năm

CXN_060818_13 552_ Châu Xuân Nguyễn hoàn toàn ủng hộ cuộc biểu tình ngày 10.6.18 chống VC cho Trung Cộng thuê đất 99 năm ở 3 "Đặc Khu Kinh Tế vân Đồn, Bắc Văn Phong và Phú Quốc"(supporting the demonstration on 10.6.18): Người Việt kêu gọi tổng biểu tình ngày 10/6/2018 chống Việt Cộng cho Trung Cộng thuê đất 99 năm

Châu Xuân Nguyễn
xx

xxxxxx
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1164935
Người Việt kêu gọi tổng biểu tình ngày 10/6/2018 chống Việt Cộng cho Trung Cộng thuê đất 99 năm

Untitled-21.png

https://www.youtube.com/watch?v=WZh3Gjk8yok

Người Việt kêu gọi tổng biểu tình ngày 10/6/2018 chống Việt Cộng cho Trung Cộng thuê đất 99 năm. Thật vậy, ngày 15/6//2018 quốc hội Hà Nội sẽ bỏ phiếu cho Trung Cộng lập đặc khu tại Việt Nam.

Tổng biểu tình toàn quốc ngày 10/6/2018 hưởng ứng kêu gọi của Hoà Thượng Thích Thông Lai

https://www.youtube.com/watch?v=bDhGbUydv3E

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com