Month: June 2018

Biểu tình chống Việt cộng làm “3 Đ ặc Khu-99 Năm”-TNS. Janet Nguyễn “gặp riêng ” Tổng L ãnh Sự CSVN–“Cách Mạng Hoa Sen”-LS. Nguyễn Văn Đài nói

Biểu tình chống Việt cộng làm “3 Đặc Khu-99 Năm” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn bí mật “gặp riêng ” Tổng Lãnh Sự CSVN Ủng hộ “Cách Mạng Hoa Sen”- Nghe LS.Nguyễn Văn Đài phát biểu Ngo Ky Published on Jun 11, 2018 10/6/18 Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali tổ chức bểu tình tại…

CXN_061118_13 560_ Có chu kỳ gì đâu, chúng bây in tiền 1,2 triệu tỷ tháng 7.17 thì phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát thôi. Khi tăng LS quá nhanh, quá mạnh thì tạo thành khủng hoảng thôi. Đừng ngụy biện và đổ thừa KT thế giới. Chu kỳ 10 năm gì đâu…

CXN_061118_13 559_ Sự thật là DN trong nước nhập siêu 9.86 tỷ usd (gần 10 tỷ usd) và FDI xuất siêu 12.53 tỷ usd). Áp lực lên tỷ giá ngày càng tăng mạnh (balance of payment deficit by 9.86 billion usd for the first 5 months of 2018, emerging economies raised interest rates big time,…

Bài mới xin gởi tới quý vị rất mong được phổ biến rộng rãi. Kính mến NQDuy BA ĐẶC KHU PHỤC VỤ CHIẾN LƯỢC “MỘT VÀNH ĐAI – MỘT CON ĐƯỜNG” CỦA TRUNG CỘNG! Nguyễn Quang Duy Bài viết này chỉ rõ 3 đặc khu kinh tế không nằm trong chiến lược phát triển của…

http://hon-viet.co.uk/NguyenVinhLongHo_ChoThue3DacKhu99NamSeTroThanhToGioiVinhVienCuaTaucong.htm xxx Cho thuê 3 Đặc Khu 99 năm sẽ trở thành “Tô Giới” vĩnh viễn của Tàu cộng NGUYỄN VĨNH LONG HỒ “TÔ GIỚI” LÀ GÌ? Tô giới là một phần lãnh thổ nằm trong một quốc gia có chủ quyền, nhưng bị một nước khác cai quản. Thường thường là một cường quốc…

CXN_061018_13 558_ Một bài phân tích rất chính xác, thực tế (cả kinh tế lẫn công thương, ngoại thương v.v..) rằng VN không cần đặc khu KT loại này nếu CS còn tồn tại sau 2018-2020 (lại càng không cần nếu CS sụp 18-20). Tựu chung, điểm chính là quá nhiều ưu đãi cho DN…

CXN_061018_13 557_ Tại sao ĐCSVN, đặc biệt là Bộ Chính trị suy yếu đến ngạc nhiên như th ế này ??? Đơn giản, chúng nó (Bộ Chính Trị và CP NXP, QH, BCHTW) đều nhìn thấy giai đoạn cuối  rồi. Chỉ cần một cơn sóng đủ lớn là lật thuyền. Tại sao CXN biết như thế ??? Vì CXN từng b iết trước vụ 3D tháo chạy và CXN từng “sắp xếp” để NPT tiêu diệt đám tàn dư CSVN của 3D v à cho đến nay, dự báo của CXN đều đúng phóc nên lần này thì khó sai lắm… (why are they so weak  ???, de-throne, economic benefits of the Special Economic zones, views of consultative OS group on Economic issues) : Ch ính phủ Việt Nam lùi thời gian trình dự án Luật Đặc khu

CXN_061018_13 557_ Tại sao ĐCSVN, đặc biệt là Bộ Chính trị suy yếu đến ngạc nhiên như thế này ??? Đơn giản, chúng nó (Bộ Chính Trị và CP NXP, QH, BCHTW) đều nhìn thấy giai đoạn cuối rồi. Chỉ cần một cơn sóng đủ lớn là lật thuyền. Tại sao CXN biết như thế…

CXN_060918_13 556_ Phải giảm bớt in tiền trả lương Công An nên bây giờ mới có chuyện CA chính quy giành việc của CA Xã… Hết tiền là chúng sẵn sàng tiêu diệt nhau !!! (Police Dept reduced by half, HN noi recruiting 10 thousand teachers, rationalization of the party, recession getting worse, dismantling of…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com