Chỉ trích Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn nói l áo–Phan Kỳ Nhơn hèn hạ “nhổ đi liếm lại.”

–Chỉ trích Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn nói láo–Phan Kỳ Nhơn hèn hạ “nhổ đi liếm lại.”

–Ngô Kỷ phân tích vấn đề chữ Quốc Gia chữ Việt cộng–Đòi Phạm Hoàng Bắc dựng Cờ Vàng
hay dựng Cờ Đỏ thì Ngô Kỷ ngừng chống đối

Little Saigon ngày 30 tháng 5 năm 2018

Kính mời Quý Đồng Hương và các Bạn Facebookers theo dõi 2 cái youtube mới này.

Trân trọng
Ngô Kỷ

29/5/18 Chỉ trích Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn nói láo–Phan Kỳ Nhơn chống Janet Nguyễn, nay lại bưng bô Janet Nguyễn, đúng là tên bẩn thỉu, hèn hạ “nhổ đi liếm lại.” Xướng ngôn viên Phương Thanh và bình luận gia John Đào vạch mặt Hồ Chí Minh “giả”, và ca ngợi Ngô Kỷ. CHUYỆN KHÓ NÓI do Ngô Kỷ thực hiện Livestream.

29/5/18 Chỉ trích TNS. Janet Nguyễn nói láo–Phan Kỳ Nhơn “nhổ đi liếm lại” – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Dm3-w-tG2tA&feature=youtu.be

youtube.png

29/5/18 Chỉ trích TNS. Janet Nguyễn nói láo–Phan Kỳ Nhơn “nhổ đi liếm l…

29/5/18 Chỉ trích Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn nói láo–Phan Kỳ Nhơn chống Janet Nguyễn, nay lại bưng bô Janet Ng…

23/5/18 Ngô Kỷ phân tích vấn đề chữ Quốc Gia chữ Việt cộng–Đòi Phạm Hoàng Bắc dựng Cờ Vàng hay dựng Cờ Đỏ thì Ngô Kỷ ngừng chống đối-Audio Anh Nguyên Khôi đọc báo Los Angeles về Tiểu sử Ngô Kỷ. CHUYỆN KHÓ NÓI do Ngô Kỷ thực hiện Livestream.

3) 23/5/18 Chữ Quốc Gia chữ Việt cộng–Cờ Vàng cờ Đỏ-Tiểu sử Ngô Kỷ
https://www.youtube.com/watch?v=29883m8E6jU

youtube.png

3) 23/5/18 Chữ Quốc Gia chữ Việt cộng–Cờ Vàng cờ Đỏ-Tiểu sử Ngô Kỷ

CHUYỆN KHÓ NÓI: 3) 23/5/18 Ngô Kỷ phân tích vấn đề chữ Quốc Gia chữ Việt cộng–Đòi Phạm Hoàng Bắc dựng Cờ Vàng h…

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com