CXN_052818_13 506_ For the records: Infographic: Sắp tới tiền lương sẽ thay đổi như thế nào?

Châu Xuân Nguyễn
xx

xxxxxx
http://cafef.vn/infographic-sap-toi-tien-luong-se-thay-doi-nhu-the-nao-20180527092740668.chnInfographic: Sắp tới tiền lương sẽ thay đổi như thế nào?

27-05-2018

Infographic: Sắp tới tiền lương sẽ thay đổi như thế nào?

NQ/TW về cải cách tiền lương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được ban hành ngày 21-5-2018 và được công bố toàn văn ngày 22-5.

Infographic: Sắp tới tiền lương sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 1.

Theo Hồ Trang

Pháp luật TPHCM

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com