CXN_051918_13 466_ha ha !! hai thằng anh em XHCN VietNam và venezuela: Thằng VN thì tái cấu trúc KT t ừ thời 3D (HN3/ĐH11 ngày 10 .10.2011 (gần 7 năm trước, và NXP tái cấu trúc một lần nữa ngày 14. 10.16 9gan62 2 năm trước, thất bại quay qua in tiền hơn 1 triệu tỷ. Thằng em Venezuela, sau 2 năm in t iền, tan tác thất bại thì bây giờ quay qua “tái cấu trúc KT” (madura promised to restructure the economy, printing money is like on drug, VNZL, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of c orruption, cronies, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructurin g, interest rates 2016, bell tolled) : Maduro hứa sẽ thay đổi kinh tế để Venezuela ‘tái sinh’ nếu ôn g tái cử

CXN_051918_13 466_ha ha !! hai thằng anh em XHCN VietNam và venezuela: Thằng VN thì tái cấu trúc KT từ thời 3D (HN3/ĐH11 ngày 10 .10.2011 (gần 7 năm trước, và NXP tái cấu trúc một lần nữa ngày 14.10.16 9gan62 2 năm trước, thất bại quay qua in tiền hơn 1 triệu tỷ. Thằng em Venezuela, sau 2 năm in tiền, tan tác thất bại thì bây giờ quay qua "tái cấu trúc KT" (madura promised to restructure the economy, printing money is like on drug, VNZL, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, cronies, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, interest rates 2016, bell tolled)

: Maduro hứa sẽ thay đổi kinh tế để Venezuela ‘tái sinh’ nếu ông tái cử

Châu Xuân Nguyễn
xx
Mời đọc bài cũ 11 723 ngày 22.10.2016:
xx
CXN _102216_11 723_ Bế tắc KT: Chính thống rồi đây (BT KH & ĐT báo cáo QH): Cần thêm hơn 10 năm thu thuế để làm lại tất cả những gì 3D tàn phá từ 2011 (5 năm thôi) (past restructuring, the economy is ceasing to operate, HN4/12, bế tắc KT, idiotic PM, mobilising government investment, 2016-2020 restructuring, new growth model, system crumple): Cần hơn 10 triệu tỷ đồng để tái cơ cấu kinh tế

xx

Châu Xuân Nguyễn

xxxxx
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungsolieungansachnhanuoc?categoryId=100003509&articleId=10056815
http://www.chinhphu.vn/portal/event/portal/chinhphu/noidungsolieungansachnhanuoc?_pageid=135,15595&_dad=portal&_schema=DEV_PORTAL&_portlet_ref=135_15598_135_15595_15595&categoryId=100003509&articleId=10056815&_event_categoryId=100003509&_eventName_ParentCategoryEvent=

Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2016 A TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(1)
1,014,500
xxxxxxx

Năm 2016, dự toán thu là hơn 1 triệu tỷ. Tái cơ cấu năm 2016-2020 là thêm hơn 10 triệu tỷ tức là tương đương với 10 năm thu thuế của người dân. CXN nói thêm hơn vì từ HN3/11 bế mạc ngày 10.10.2011, trong 3 lĩnh vực tái cơ cấu, những số tiền mà 3D đã đổ xuống biển là: NH(100 tỷ đô), DNNN (100 tỷ đô) và đầu tư công (150 tỷ đô). Tổng cộng số tiền bỏ ra tái cơ cấu từ 2011-2015 là 350 tỷ đô. Ngày hôm nay 20.10.16, BT Nguyễn Chí Dũng tuyên bố cần thêm 500 tỷ đô nữa, vậy thì tổng cộng tiền cho 3D và ĐCSVN phá và sữa chửa, làm lại từ đầu là 850 tỷ đô tức là 17 triệu tỷ tức là tương đương với 17 năm thu thuế theo dự toán 2016.
xx
Hiện thời, để trả nợ cho những gì 3D tàn phá từ 2011 đến 2015, B Tài Chính phải vay ngoài ngân sách 30 tỷ đô mỗi năm từ 2016 đến 2020 muốn hộc xì dầu thì còn cửa nào để vay thêm 100 tỷ mỗi năm từ đây đến 2020 ???
KẾT LUẬN
XX
Sự tàn phá của ĐCSVN này và người dân phải nai lưng trả nợ ngày một nhiều thì tại sao chúng ta không truất phế chúng ??? Càng sớm càng tốt ???
xxxxxx
CXN, 22.10.16
xxxxx

CXN _101416_11 702 (còn tiếp) Bài viết với tư cách của một Kỹ Sư Công Nghệ/Cơ Khí (Industrial Engineer/Mechanical Engineer): Bế tắc, hoàn toàn bế tắc. 200 đầu khỉ hoạch định mô hình tăng trưởng mà chính chúng không hiểu chúng nói gì thì làm sao 93 triệu dân VN hiểu được ????? (the economy is ceasing to operate, HN4/12, change course): ‘Phải hiểu rõ mô hình tăng trưởng mà nước ta đang đổi mới, xây dựng’
xxx
https://www.facebook.com/tamnhinkinhtevimo/posts/1246484815407853:0

xx

CXN: Còn về tái cơ cấu thì sao ??? Trích bài 11 702 ngày 14.10.16 :”Ba lĩnh vực tái cấu trúc (trg HN3 khóa 11 bế mạc ngày 10.10.2011, 5 năm trước) là Đầu tư Công, Ngân Hàng và DNNN. Sau 5 năm thực thi tái cấu trúc thì ngày hôm nay, nhìn vào tình hình của 3 lĩnh vực này sẽ thấy ngay, Đầu tư công thì có hằng tỷ tỷ đô dự án đầu tư công đắp chiếu như Đạm Ninh Bình, tơ sợi PVTex, 5 nhà máy Ethanol, Gang thép Thái Nguyên, Nhiệt điện Phả lại v.v.. và nợ công từ hậu quả của những sai lầm tái cấu trúc đầu tư công này là gần 3 triệu tỷ (150 tỷ đô).

xx

Lĩnh vực thứ 2 là Ngân Hàng. Có 3 NH phải mua lại giá zero đồng, nợ xấu vẫn phải cần 25 tỷ đô để giải quyết trong 5 năm nữa, NHTMCP thì kiệt quệ sau 5 năm tái cấu trúc. Vì tình trạng khát tiền, chen lấn tín dụng của hệ thống NH nên lãi suất cho vay cao do chen lấn tín dụng với Trái phiếu và DNTN, nền kinh tế phải trả một giá rất đắt, hằng trăm tỷ đô để “tái cơ cấu” NH, hằng trăm tỷ đô nữa phải trả giá cho cơ hội tăng trưởng GDP vì KT lại đi vào hôn mê, suy thoái thêm 5 hay 10 năm nửa bắt đầu từ tháng 6.2016.

xx

Lĩnh vực thứ 3 là DNNN, sau 5 năm “tái cấu trúc” thì DNNN, TĐ Tcty bán hết, bán xioanh2 xoạch, Vinamilk, Sabeco, Habeco, AVG, v.v… Tổng tài sản đã bán đi là mất trắng (qua bù đắp NS) là ít nhất 2 triệu tỷ vnđ tức là 100 tỳ đô. Những con bò sửa thì sau khi bán thì đã ngưng đóng góp cho ngân sách, ngân sách hụt thu hằng trăm ngàn tỷ mỗi năm.

xxxxxxxxxxx

http://www.daikynguyenvn.com/trong-nuoc/can-hon-10-trieu-ty-dong-de-tai-co-cau-kinh-te.html
1 min trước

Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết nguồn lực thực hiện tái cơ cấu kinh tế 2016-2020 khoảng 10,57 triệu tỷ đồng. Ảnh: Q.H – vnexpress.net

Báo cáo trước Quốc hội chiều ngày 20/10 Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, dự kiến đề án tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 -2020 cần khoảng 10,57 triệu tỷ đồng.

Theo vnexpress, ông Dũng có nhắc đến 10 nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế mà Chính phủ đề ra, quan trọng hàng đầu là cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân ở cả cấp Trung ương và địa phương.

Ngoài ra còn có cổ phần hóa, rút dần vốn nhà nước; bãi bỏ hoặc nới lỏng các quy định đang cản trở tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, tiến tới hoàn thiện khung khổ pháp luật thúc đẩy thị trường đất đai hoạt động hiệu quả…

Ông Dũng nêu lên 3 kịch bản tái cơ cấu kinh tế, Cụ thể: Kịch bản 1 có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất 7,01%/năm, kịch bản 2 là 6,86%/năm và kịch bản 6,55%/năm; lạm phát tương ứng là 3,5%; 4,5% và 5%. Và dự toán rằng sẽ tiêu tốn khoảng 10,57 triệu tỷ đồng theo giá thực tế.

Phụ trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội là ông Vũ Hồng Thanh đề nghị phân tích và lựa chọn kịch bản phù hợp; báo cáo rõ sự kết hợp giữa các mục tiêu cụ thể nào nếu có sự kết hợp, đan xen giữa các kịch bản.

Đồng thời ông Thanh cũng cho rằng việc tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011 – 2015 là chưa thực sự rõ nét và chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Uỷ ban kinh tế của Quốc hội đề nghị cần làm rõ mô hình tăng trưởng. Ảnh vnexpress.netUỷ ban kinh tế của Quốc hội đề nghị cần làm rõ mô hình tăng trưởng. Ảnh vnexpress.net

Uỷ ban kinh tế của Quốc hội đề nghị cần làm rõ mô hình tăng trưởng, từ đó mới có căn cứ để định ra kế hoạch tái cơ cấu kinh tế 5 năm tới. Tái cơ cấu cần Tập trung phân bổ lại, khai thác hiệu quả các nguồn lực, loại bỏ cách tiếp cận theo hướng xin – cho; nhanh chóng khoanh vùng xử lý các vấn đề tồn đọng một cách kịp thời.

Ủy ban Kinh tế cũng có ý kiến cơ cấu lại cả cơ quan quản lý (Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán) trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Văn Nhanh

xxxxxx

3 comments on “CXN _102216_11 723_ Bế tắc KT: Chính thống rồi đây (BT KH & ĐT báo cáo QH): Cần thêm hơn 10 năm thu thuế để làm lại tất cả những gì 3D tàn phá từ 2011 (5 năm thôi) (past restructuring, the economy is ceasing to operate, HN4/12, bế tắc KT, idiotic PM, mobilising government investment, 2016-2020 restructuring, new growth model, system crumple): Cần hơn 10 triệu tỷ đồng để tái cơ cấu kinh tế”

 1. Thanh
  22.10.2016 @ 11:30 PM Edit
  10 triệu tỷ đồng, một con số nằm mơ cũng chẳng có để tái cơ cấu. Giờ thủ tướng NXP chỉ biết gãi đầu và nói :”Tiền ở đâu ra để tái cơ cấu …” Ngày sụp đổ kinh tế CSVN đang ở miệng hố rồi.
  http://vneconomy.vn/thoi-su/muon-tai-co-cau-khong-the-khong-bo-tien-20161022114214624.htm

  Like

  Reply

 2. Thanh
  22.10.2016 @ 11:53 PM Edit
  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời về kinh tế 5 năm tới 2016-2020, trích 1 phần của phóng viên hỏi :

  Thưa ông, trong bối cảnh GDP tăng trưởng thấp và quy mô 220 tỷ USD mà Chính phủ đưa ra con số huy động để tái cơ cấu không phải là ít (10,5 triệu tỷ đồng, tương ứng 480 tỷ USD), như vậy liệu có khả thi không?

  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cứ nhân tổng mức huy động toàn xã hội là khoảng 30% GDP ra con số. Mỗi năm quy mô GDP 220 tỷ USD thì 5 năm được bao nhiêu rồi tính 30% của số đó thì sẽ ra con số huy động nguồn lực. Trong đề án tái cơ cấu lần trước, Chính phủ không đưa ra con số cụ thể như lần này. Lần này xác định được cũng là nhờ dự báo định hướng. Mình định hướng được là vì mình làm theo Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước, có kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn. Từ đó có điều kiện để cân đối được tổng thể hơn, chứ trước đây ta chỉ làm theo từng năm.
  http://infonet.vn/pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-khong-de-lai-ganh-no-cho-doi-sau-post212080.info

  Like

  Reply

 3. minhnho
  23.10.2016 @ 8:55 PM Edit
  “Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết nguồn lực thực hiện tái cơ cấu kinh tế 2016-2020 khoảng 10,567 triệu tỷ đồng” -Số tiền vô cùng lớn đối với csvn.
  Vậy là, Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, … đều xác nhận là csvn đang giẫy chết, đang sống những tháng, những ngày cuối cùng.

xxxx

https://trithucvn.net/the-gioi/maduro-hua-se-thay-doi-kinh-te-de-venezuela-tai-sinh-neu-ong-tai-cu.html
Maduro hứa sẽ thay đổi kinh tế để Venezuela ‘tái sinh’ nếu ông tái cử

 • Xuân Thành
 • Thứ Tư, 16/05/2018

Hôm thứ Ba (15/5), Tổng thống Nicolas Maduro đã hứa nếu tái cử, ông sẽ thực hiện “những thay đổi lớn” tại Venezuela nhằm đưa đất nước này thoát khỏi tình trạng đại khủng hoảng kinh tế.

Ông Maduro phát biểu trong buổi tập trung chiến dịch tại Charallave, Caracas hôm thứ Ba (15/5).

Phát biểu trong một buổi tập trung chiến dịch tranh cử tại cộng đồng dân cư Charallave, phía nam thủ đô Caracas trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào Chủ Nhật (20/5), ông Maduro cho hay: “Venezuela cần những thay đổi kinh tế lớn và bản thân chúng tôi sẽ làm điều đó”.

Tuy nhiên, vị tổng thống 55 tuổi theo đường lối xã hội chủ nghĩa, không đưa ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào mà ông sẽ thực hiện để xoay chuyển tình hình kinh tế tồi tệ của Venezuela hiện nay, đã chìm sâu trong suy thoái trầm trọng suốt 5 năm qua kể từ khi Maduro kế nhiệm cố Chủ tịch Hugo Chavez năm 2013.

Trong suốt nửa thập kỷ lãnh đạo đất nước, bất chấp áp lực từ các đối thủ chính trị và sự mong mỏi của hàng triệu người dân Venezuela, ông Maduro đã từ chối thực hiện các cải cách dù là nhỏ nhất nền kinh tế do nhà nước điều hành yếu kém, chẳng hạn như khắc phục việc kiểm soát giá và tiền tệ bất hợp lý.

Thực tế cho thấy ông Maduro đang dùng các biện pháp trấn áp bằng sức mạnh để tiếp tục củng cố quyền lực hơn là tranh cử minh bạch.

Cho dù uy tín cá nhân rơi rớt thảm hại, nhưng ông Maduro được dự đoán vẫn sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới vì lực lượng đối lập chính tẩy chay không tham gia tranh cử, trong khi các cơ quan quan trọng vẫn nằm trong tay lực lượng trung thành với ông Maduro.

Nếu quý vị cho tôi quyền lực của quý vị vào ngày 20/5, tôi thề… với quý vị, trong suốt cuộc đời mình tôi sẽ dâng hiến bản thân cho việc thực hiện tất cả các thay đổi kinh tế mà Venezuela cần có để tái sinh”, ông Maduro phát biểu trước những người ủng hộ.

Với nhiều người Venezuela đổ lỗi cho ông Maduro đã gây ra tình trạng đại lạm phát làm hủy hoạt giá trị tiền lương, thiếu thốn thực phẩm, bùng phát trở lại nhiều bệnh dịch vốn đã được kiểm soát và di dân ồ ạt, những phát biểu của vị tổng thống xã hội chủ nghĩa chỉ là lời hứa sáo rỗng.

Trước nay, ông Maduro vẫn luôn đổ lỗi “chiến tranh kinh tế” do Mỹ lãnh đạo đã gây ra khó khăn cho Venezuela, trong đó có các chế tài gần đây mà Washington áp đặt lên các cá nhân và tổ chức có liên quan tới Maduro.

Một số nhà quan sát chính trị quốc tế dự đoán rằng ông Maduro khả năng sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn chống lại các doanh nghiệp sau khi ông ta tái đắc cử, điều này có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế tại quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Gần đây, chính quyền Maduro đã cho bắt giữ nhiều nhà điều hành cấp cao của ngân hàng Banesco – ngân hàng tư nhân chính yếu tại Venezuela và hai nhân viên của công ty dầu mỏ Chevron của Mỹ, gây hoang mang cho khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Công ty tư vấn Eurasia trong một báo cáo gần đây nói rằng: “Với việc ít có mong muốn giải phóng khung ngoại hối hoặc biện pháp điều chỉnh khác để khống chế siêu lạm phát, chính quyền [Maduro] chỉ có vài lựa chọn chính sách vượt trên cả sự can thiệp và trấn áp”.

Theo Reuters, hiện tại đối thủ tranh cử đáng chú ý nhất của ông Maduro là cựu thống đốc Henri Falcon.

Ông Falcon đang đề xuất đô la hóa nền kinh tế Venezuela, đảo ngược lại quá trình quốc hữu hóa cẩu thả và sẽ mở cửa đất nước đón nhận viện trợ nước ngoài khẩn cấp.

Trong cuộc tập trung chiến dịch tranh cử ở một khu vực dân cư nghèo tại Caracas vào tối thứ Hai (14/5), ông Falcon đã đặt câu hỏi rằng: “Quý vị thích gì hơn: hai petro hay hai đô la?”.Đô la!’’, đám đông ủng hộ ông Falcon hét lớn.

Ông Falcon đang ám chỉ sự vô dụng của đồng tiền ảo Petro mà chính quyền Maduro mới phát hành trong nỗ lực nhằm vượt qua các chế tài của Mỹ áp đặt lên chế độ Caracas.

Xuân Thành

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com