ARVN: QLVNCH: Trở lại Đồi Charlie – Tử Lộ 7B – và Trại Kiên Giam A-20 Xuân Phước

Muốn trở lại:
– Đồi Charlie, nơi Cố Đại Tá Nguyễn Đình Bảo và Nhiều Thiên Thần Mũ Đỏ của Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù nằm lại,
-Tỉnh Lộ 7 B ( say này trở thành Tử Lộ &B khi hàng ngàn người -lính và dân- đã chết trong cuộc di tản kinh hoàng từ Pleiku vào giữa thảng 3/75),
– Trại tù (kiên giam) A-20 Xuân Phươc, sau tháng 3/75:
xin mời theo dõi những youtube ( do Thanh Khiết thực hiện) rất đặc biệt sống động dưới đây:

1/-Charlie – Hát Cho Ngưới Nằm Lại:

https://www.youtube.com/watch?v=QOZ9xJKtn4U

youtube.png

Charlie hát cho người nằm lại

http://nguyenthanhkhiet.wordpress.com Lên đỉnh Charlie Núi trùng trùng đường rừng gai góc dốc lên dốc xuống – lạ…

2/- Đi Trên Tử Lộ 7B:

https://www.youtube.com/watch?v=ITLFA77tb1k

youtube.png

Đi trên tử lộ 7B

http://nguyenthanhkhiet.wordpress.com Theo dấu chân chạy loạn Đường 14 Ta đội mưa từ Kontum phố núi qua Pleiku b…

3/- Về Thăm Trại (Tù) Cũ:

https://www.youtube.com/watch?v=oofyn9Lx9KA

youtube.png

Về thăm trại cũ

http://traitrunggioi.blogspot.fr

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com