Saigon the last day, saigon ngày cuối (30.4black)

https://www.facebook.com/dothanhsg/videos/2002214796662293/?hc_ref=ARSZ0k5mozI60fHG8HZLFbRC98MOdbScX8WJtrSX5v1XZAHo7Oe9NRq2x1GBeoasJ2E

xxx

Đô Thành Sài Gòn

4 hours ago ·

Chúng tôi là những người hoạt động dân chủ-yêu chuộng tự do,nhân quyền ở Việt Nam.Chúng tôi đưa ra những hình ảnh,clip về lịch sử bị chôn dấu mà các sách giáo khoa chưa từng viết đến để mọi người hiểu rõ hơn…

30-4-1975 là ngày "giải phóng đất nước" như các bạn đã được học.. Còn đây là sự thật 43 năm trước vào ngày giải phóng ( ngừi ngừi vượt biên để thoát khỏi cộng sản).. Miền Nam chúng tui gọi đó là ngày Quốc hận, Tháng 4 đen.
Thuyền nhân Việt Nam

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com