Cộng Đồng biểu tình lên án, tẩy chay, bấ t tín nhiệm, truất phế Việt gian Phát Bùi

Cộng Đồng biểu tình lên án, tẩy chay, bất tín nhiệm, truất phế Việt gian Phát Bùi khỏi chức Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, và Nghị Viên Thành Phố Garden Grove,https://www.youtube.com/watch?v=LN7BL20UNgs&feature=youtu.be

CHUYỆN KHÓ NÓI: Ngô Kỷ và Chris Phan thực hiện 30/3/18. Cộng Đồng biểu tình lên án, tẩy chay, bất tín nhiệm, truất phế Việt gian Phát Bùi khỏi chức Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, và Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, vì phạm quá nhiều tội: nối giáo Việt cộng, Tàu cộng, về Việt Nam hợp tác cộng sản, ủng hộ bán cần sa, bỏ phiếu rước Tàu cộng xâm nhập Garden Grove để dựng phố China Town, đem bán Bảo Tàng Viện Chiến Tranh Việt Nam cho tư nhân phe đảng, vất bỏ cà vạt Cờ Vàng để ngồi cùng bàn tiệc với đại sứ CSVN trên bàn có cờ máu v.v…

https://www.youtube.com/watch?v=LN7BL20UNgs&feature=youtu.be\

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com