CXN_031418_13 281_ Ca Sĩ Hoàng Oanh với ca khúc “Về Đây”, tài liệu về QLVNCH đối xử với tù binh CSBV khi trao trả tù binh theo Hiệp Định Paris năm 1973

CXN_031418_13 281_ Ca Sĩ Hoàng Oanh với ca khúc "Về Đây", tài liệu về QLVNCH đối xử với tù binh CSBV khi trao trả tù binh theo Hiệp Định Paris năm 1973
https://youtu.be/HoTZz6FIMY4?t=20

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com