Month: February 2018

http://acdieu.com/Stuff/06-2014/Truyen_doi_linh/Doi_mat_nguoi_bi_xu_ban_trong_Rang_Binh_Bat/Doi_mat_nguoi_bi_xu_ban_trong_Rang_Binh_Bat.html Đôi Mắt Người Bị Xử Bắn Trong Rặng Bình Bát Nguyễn bửu thoại Đến Kinh Cai Tổng Cang, một con kinh cắt ngang Rạch Bà Đầm-Thát Lát, Tiểu Đoàn chia làm hai cánh. Cánh A: Tiểu Đoàn trừ (-), trách nhiệm bờ Nam. Cánh B: Đại Đội I, bờ Bắc. Hai cánh quân song…

https://phamhoangtung.blogspot.com.au/p/tap-hop-cac-bai-viet-trong-thoi-iem-van.html xxx Tập Hợp Các Bài Viết Trong Thời Điểm Vận Động Đưa Lực Lượng Khủng Bố Việt Tân Ra Trước Tòa Án Hình Sự Mỹ VOICE – MỘT TỔ CHỨC PHỤ THUỘC CỦA ĐẢNG KHỦNG BỐ VIỆT TÂN I/ Thời Điểm Thành Lập II/ Mục Tiêu Hoạt Động III/ Các Phản Ứng Trái Chiều…

http://hon-viet.co.uk/LyThuyY_BongHongChoMuaXuan.htm Bông Hồng cho Mùa Xuân Bán cho tôi một bông hồng đi, cô bé! Đoá nào tươi còn búp nụ mịn màng.” Tôi ngước lên: “Xin ông chờ tôi lựa. Một bông hồng vừa ý nghĩa, vừa sang!” Khách mỉm cười: “Cô thật tài quảng cáo! Thế… hoa hồng mang ý nghĩa sao, cô?”…

http://acdieu.com/Stuff/06-2014/Truyen_doi_linh/Doi_mat_nguoi_bi_xu_ban_trong_Rang_Binh_Bat/Doi_mat_nguoi_bi_xu_ban_trong_Rang_Binh_Bat.html Đôi Mắt Người Bị Xử Bắn Trong Rặng Bình Bát Nguyễn bửu thoại Đến Kinh Cai Tổng Cang, một con kinh cắt ngang Rạch Bà Đầm-Thát Lát, Tiểu Đoàn chia làm hai cánh. Cánh A: Tiểu Đoàn trừ (-), trách nhiệm bờ Nam. Cánh B: Đại Đội I, bờ Bắc. Hai cánh quân song…

http://acdieu.com/Stuff/06-2014/Truyen_doi_linh/Doi_mat_nguoi_bi_xu_ban_trong_Rang_Binh_Bat/Doi_mat_nguoi_bi_xu_ban_trong_Rang_Binh_Bat.html Đôi Mắt Người Bị Xử Bắn Trong Rặng Bình Bát Nguyễn bửu thoại Đến Kinh Cai Tổng Cang, một con kinh cắt ngang Rạch Bà Đầm-Thát Lát, Tiểu Đoàn chia làm hai cánh. Cánh A: Tiểu Đoàn trừ (-), trách nhiệm bờ Nam. Cánh B: Đại Đội I, bờ Bắc. Hai cánh quân song…

http://acdieu.com/Stuff/06-2014/Truyen_doi_linh/Doi_mat_nguoi_bi_xu_ban_trong_Rang_Binh_Bat/Doi_mat_nguoi_bi_xu_ban_trong_Rang_Binh_Bat.html Đôi Mắt Người Bị Xử Bắn Trong Rặng Bình Bát Nguyễn bửu thoại Đến Kinh Cai Tổng Cang, một con kinh cắt ngang Rạch Bà Đầm-Thát Lát, Tiểu Đoàn chia làm hai cánh. Cánh A: Tiểu Đoàn trừ (-), trách nhiệm bờ Nam. Cánh B: Đại Đội I, bờ Bắc. Hai cánh quân song…

Ánh Sáng Điếu Cày (!) " Nếu mà tôi đổi thời gian được Đổi lấy thiên thu tiếng … điếu cày " Hai câu thơ nức tiếng của nhà thơ Trung Đạo nỗi danh một thời, chỉ vì đổi đi 2 tiếng chót mà thành đi tướt! Ngày nay, hễ mỗi khi nhắc tới Điếu…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com