Hành động giết người của Thích trí Quang

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Thu Dang đang ở cùng với Andrew Nguyen.19 Tháng 2 lúc 13:40 ·

XIN KHẨN CẤP MINH OAN ĐỒNG ĐẠO
.
Xin hỏi ngài Thích Trí Quang,
Xin hỏi ngài Thích Quảng Độ.
Xin hỏi ngài Võ Văn Ái,…
Xin hỏi quý vị Phật tử chân chính,
Xin hỏi quý vị đã xây chùa đặt tên THÍCH QUẢNG ĐỨC tại Việt Nam và tại Hoa Kỳ:

Thượng Tọa Thích Quảng Đức "tự thiêu" vì Đạo Pháp Phật Giáo hay "Tự Thiêu" vì "CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC và được Việt Cọng Tôn phong là "Đại Liệt sĩ" có xây miếu thờ nơi Ngài "bị thiêu".

👉🏿 Nếu quý vị chấp nhận việc làm của VC cho rằng ngài Thích Quảng Đức "tự thiêu" vì chống Mỹ cứu nước, thì cuộc rối loạn đưa đến vụ lật đổ TT Ngô Đình Diệm của Thích Trí Quang, Thích Quảng Độ, Thích Đôn Hậu v.v… đều là để dọn đường cho VC chiếm miền Nam, quý vị là Việt Cọng, đừng có không mắc cỡ mà nói rằng lật đổ Ngô Đình Diệm vì Diệm "đàn áp Phật Giáo".

👉🏿 Nếu ngài Thích Quảng Đức "tự thiêu" vì Đạo Pháp thì xin Ngài Thích Quảng Độ lên tiếng minh oan cho Thích Quảng Đức, chỉ cần ngài gởi lên bọn lãnh đạo Cọng Sản Việt Nam mấy chữ "Tôi xin đính chính, Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu vì Đạo Pháp của Phật Giáo chứ không vì chống Mỹ cứu nước. Yêu cầu làm sáng tỏ vấn đề này".

VC chấp nhận hay không, không thành vấn đề, vấn đề là nhờ cú "Tự Thiêu có người tự tiện đổ xăng và châm lửa" mà quý vị đã "ăn nên làm ra". Nay VC phỉ báng ngài Thích Quảng Đức mà quý vị im lặng là quý vị vô ơn bội nghĩa với đồng môn, đồng tu và đồng đạo.

👉🏿 Nếu ngài Thích Quảng Độ cần sống để "giữ lửa Phật Giáo" thì ông Võ Van Ái phải lên tiếng vì ông ở bên Pháp VC không làm gì được ông, nếu không, quý vị mặc nhiên chấp nhận ngài Thích Quảng Đức "tự thiêu" là để giúp VC.

➢ Xin giải oan cho ngài THÍCH QUẢNG ĐỨC.

Hòa Thượng Thích Quảng Đức đang trông chờ thái độ của quý vị giải cái oan thị Mầu hay Thị Kính này cho ngài Thích Quảng Đức.

*Kiêm Ái* – 2/20/2018

__._,_.___

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com