CAP BACH !!! “CHỮ BUÌ HIỀN ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN BAÓ CHÍ Đ CSVN SỬ DỤNG TRONG NHIỀU ĐIA PHƯƠNG > /// Chuyện . . . chửi thề đầu năm.

Chuyện . . . chửi thề đầu năm.

Kính chuyển một web site của tỉnh Hòa Bình đã chính thức sử dụng lối viết chữ Việt kiểu mới của ông Tiến Sĩ . .. .. Đây không còn là một dự án đề nghị của một kẻ điên nữa, mà đã trở thành một chủ trương của đảng CSVN nhằm đưa VN vào lệ thuộc Tầu trong tương lai.

Thân Kính

Wiḙ̂n Tân La̭c kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n – Dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒

Wiḙ̂n Tân La̭c kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n – Dỏn nhâ̭n Hwân chươ…..

(WBDT) – Ngă̒i 14/12, Wiḙ̂n wí, HĐND, UBND, UBMTTQ wiḙ̂n Tân La̭c da̒ loong tloo̭ng tố chức lḙ̂ kí niḙ̂m 6…

__._,_.___

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com