Day: February 14, 2018

CXN_021418_13 172_ Một người Úc gốc Việt nói ngay khi NXP lên Thủ Tướng rằng vì nợ công quá cao (10 đến 14 năm thu thuế) và theo đó là hiệu ứng chen lấn tín dụng giữa Trái Phiếu CP (để bổ sung bội chi ngân sách, trả nợ, đầu tư phát triển v.v…) và…

CXN_021418_13 171_ ĐCSVN là Đãng lãnh đạo đất nước tiến lên mưu cầu thịnh vượng cho 93  triệu dân. Nhưng Bộ Trưởng thì nói một đàng (CMCN4 là thời cơ ngàn năm) và Tổ tư vấn KT hải  ngoại thì nói một nẻo (vất CMCN4, hãy chăm lo phát triển công nghiệp hiện tại). Vậy thì lãnh  đạo KT tối cao NXP phải làm gì ??? NXP còn không biết hướng đi nào cho KTVN thì 93 triệu người b iết đâu mà lần. Theo hay ko theo CMCN4 cũng cần từ 10 đến 50 năm thực hiện. Vậy thì KTVN có b ế tắc hay không ??? (incompetent minister NC_Dũng, consultative OS group on Economic issues, top notch, 4th genera tion, productivity Index, LKY Leader, stuck economy) : Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: ‘Cách mạng công nghiệ p 4.0 là thời cơ ngàn năm có một’

CXN_021418_13 171_ ĐCSVN là Đãng lãnh đạo đất nước tiến lên mưu cầu thịnh vượng cho 93 triệu dân. Nhưng Bộ Trưởng thì nói một đàng (CMCN4 là thời cơ ngàn năm) và Tổ tư vấn KT hải ngoại thì nói một nẻo (vất CMCN4, hãy chăm lo phát triển công nghiệp hiện tại). Vậy…

CXN_021318_13 170_ Đến ngày 28.2 sẽ có kết quả, không lâu đâu. Tình trạng của nhựa Bình Minh là copy của phiên bản Sabeco. Mở đầu tranh dành rồi thỏa thuận giá cao nhất để 1 thằng mua (khả năng thằng mua này chi đậm cho những thằng khác rút ra). Thằng này sẽ mua…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com