CXN_021318_13 169_ Xin gửi lời xin lỗi tới Nhạc Sĩ Việt Khang và Nhạc Sĩ Trúc Hồ vì những ngộ nhận, suy đoán từ những thông tin không kiểm chứng của Võ Trung Trực. Nay đã được kiể m chứng lại với anh Ngô Kỷ rằng tác giả 2 bài Anh Là Ai và VN tôi đâu chính là của NS Việt Kha ng, chứ không phải của Trần Vũ Anh Bình như Võ Trung Trực nói. CXN thành thật xin lỗi Việt Khang và NS Trúc hồ về những suy diễn của CXN có thể mang lại ành hưởng xấu đến uy tín của 2 v ị. Trân Trọng. CXN, 13.2.18, Melb

CXN_021318_13 169_ Xin gửi lời xin lỗi tới Nhạc Sĩ Việt Khang và Nhạc Sĩ Trúc Hồ vì những ngộ nhận, suy đoán từ những thông tin không kiểm chứng của Võ Trung Trực. Nay đã được kiểm chứng lại với anh Ngô Kỷ rằng tác giả 2 bài Anh Là Ai và VN tôi đâu chính là của NS Việt Khang, chứ không phải của Trần Vũ Anh Bình như Võ Trung Trực nói. CXN thành thật xin lỗi Việt Khang và NS Trúc hồ về những suy diễn của CXN có thể mang lại ành hưởng xấu đến uy tín của 2 vị. Trân Trọng. CXN, 13.2.18, Melb

xx
Kính gửi Ông Nhạc Sĩ Việt Khang và ông Nhạc Sĩ Trúc Hồ,
Tôi, Châu Xuân Nguyễn xin gửi lời xin lỗi tới Nhạc Sĩ Việt Khang và Nhạc Sĩ Trúc Hồ vì những ngộ nhận, suy đoán từ những thông tin không kiểm chứng của Võ Trung Trực. Nay đã được kiểm chứng lại với anh Ngô Kỷ rằng tác giả 2 bài Anh Là Ai và VN tôi đâu chính là của NS Việt Khang, chứ không phải của Trần Vũ Anh Bình như Võ Trung Trực nói trên Livestream.
CXN thành thật xin lỗi Việt Khang và NS Trúc hồ về những suy diễn của CXN có thể mang lại ành hưởng xấu đến uy tín của 2 vị.
Trân Trọng. CXN, 13.2.18, Melb

xxx
https://www.youtube.com/watch?v=YnyoNpXS8Kc&feature=youtu.be

phút thứ [28.08]

xxx

Sau đây là 2 bài ngộ nhận…CXN_021118_13 162_ Một trò lừa vĩ đại… Việt Khang ko phải là tác giả của 2 bài Việt Nam tôi đâu và Anh là Ai. Tác giả thật là Trần Vũ Anh Bình ???
https://www.facebook.com/jimmy.vo.9883739/videos/851443001684412/

xxxx

bài suy diễn thứ 2…CXN_021118_13 163_ Vậy hóa ra Trúc Hồ biết từ lâu rằng Việt Khang không phải là tác giả của 2 bài hát này nên TH không trả tiền bản quyền cho VKhang. Vì nếu trả tiền bản quyền cho VK thì VKhang sẽ bị truy tố với tội danh “Obtain financial advantage by deception” : Một trò lừa vĩ đại… Việt Khang ko phải là tác giả của 2 bài Việt Nam tôi đâu và Anh là Ai. Tác giả thật là Trần Vũ Anh Bình ???

xx

Đây là một tội hình sự, vào tù cả chục năm chứ ko phải ít đâu.. Nhận lợi ích tài chính bằng cách lừa đảo, đó là tôi danh.

xx

Không biết bao giờ Trúc Hồ, Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình nói sự thật cho toàn thế giới biết vì đây là vấn đề rất quan trọng cho Phong Trào đấu tranh, uy tín của SBTN, uy tín của Việt Khang và Uy tín của Trần Vũ Anh Bình vì nói láo là một trọng tội. Deceptive conduct (hành động gian dối) là vấn đề rất quan trọng đối với những cá nhân nổi tiếng trong cộng đồng

xx

Châu Xuân Nguyễn, 11.2.18, Melb

https://www.facebook.com/jimmy.vo.9883739/videos/851443001684412/

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com