Video: Mời xem đội trống Thụy Sỹ. Không một nhịp trống bị lạc. Ngay cả khi tay trống n ày quẳng dùi cho tay trống kia, nếu rớ xuống, cúi xuống là trật nhịp chứ nói gì lượm lên v à hòa vào…

http://www.flixxy.com/best-drum-show-ever.htm
The "Top Secret Drum Corps" from Basel, Switzerland. Swiss precision at its finest…

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com