CXN_021118_13 163_ Vậy hóa ra Trúc Hồ biết từ lâu rằng Việt Khang không phải là tác giả c ủa 2 bài hát này nên TH không trả tiền bản quyền cho VKhang. Vì nếu trả tiền bản quyền cho VK thì VKhang sẽ bị truy tố với tội danh “Obtain financial advantage by deception” : Một trò lừa vĩ đạ i… Việt Khang ko phải là tác giả của 2 bài Việt Nam tôi đâu và Anh là Ai. Tác giả thật là Tr ần Vũ Anh Bình ???

CXN_021118_13 163_ Vậy hóa ra Trúc Hồ biết từ lâu rằng Việt Khang không phải là tác giả của 2 bài hát này nên TH không trả tiền bản quyền cho VKhang. Vì nếu trả tiền bản quyền cho VK thì VKhang sẽ bị truy tố với tội danh "Obtain financial advantage by deception" : Một trò lừa vĩ đại… Việt Khang ko phải là tác giả của 2 bài Việt Nam tôi đâu và Anh là Ai. Tác giả thật là Trần Vũ Anh Bình ???

xxx

Đây là một tội hình sự, vào tù cả chục năm chứ ko phải ít đâu.. Nhận lợi ích tài chính bằng cách lừa đảo, đó là tôi danh.

xx

Không biết bao giờ Trúc Hồ, Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình nói sự thật cho toàn thế giới biết vì đây là vấn đề rất quan trọng cho Phong Trào đấu tranh, uy tín của SBTN, uy tín của Việt Khang và Uy tín của Trần Vũ Anh Bình vì nói láo là một trọng tội. Deceptive conduct (hành động gian dối) là vấn đề rất quan trọng đối với những cá nhân nổi tiếng trong cộng đồng

xx

Châu Xuân Nguyễn, 11.2.18, Melb

https://www.facebook.com/jimmy.vo.9883739/videos/851443001684412/

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com