Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: Những bài viết về cuộc Hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974

Người về từ đại dương (Nguyễn Việt Kim) new.gif

Vong thư từ quần đảo Hoàng Sa (Đặng Huy Văn) new.gif

Ngày 19-01, Kỷ Niệm Ngày Hoàng Sa Nhuộm Máu! (Lê Thương) new.gif

Hộ Tống Hạm Nhật Tảo (HQ10) và Hải Chiến Hoàng Sa (Thềm Sơn Hà) new.gif

Gởi đến Hoàng Sa (Hạ Thái Trần Quốc Phiệt) new.gif

Trận Hải Chiến Hoàng Sa -tiếp theo- (Vũ Hữu San & Trần Đỗ Cẩm) new.gif

Trận Hải Chiến Hoàng Sa (Vũ Hữu San & Trần Đỗ Cẩm) new.gif

Trận Hải Chiến Hoàng Sa dưới mắt một người còn sống sót (Tất Ngưu) new.gif

Hoàng Sa Hải Chiến Sử (thơ Vĩnh Liêm)

Tưởng niệm các Chiến sĩ Hải Quân VNCH Anh Hùng trong trận Hải Chiến Hoàng Sa (Phạm Thọ)


Có những người trai (Hoa Biển)

Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa chống trả cuộc xâm lăng của Tàu cộng (YouTube) Video.gif new.gif

Hoàng Sa – Trường Sa là của nước Việt Nam Cộng Hòa (Hàn Giang Trần Lệ Tuyền) new.gif

Hồi ức của người lính già Hải Quân Việt Nam Cộng hòa trong trận Hải

Chiến Hoàng Sa (Ngô Thế Long) new.gif

Hải chiến Hoàng Sa, HQ5 Trần Bình Trọng (Phan Công Minh) new.gif

30 phút đấu pháo trong trận Hải Chiến Hoàng sa 1974 (Nguyễn Hùng Cường) new.gif

Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt HQ16 và trận hải chiến Hoàng Sa (Đào Dân) new.gif

__._,_.___

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com