Day: January 11, 2018

CXN_011218_13 076_ Rất nhiều bài học từ vụ Đinh La Thăng này mà khi có góc nhìn từ Tây Âu thì họ đã ứng dụng những bài học này từ lập quốc mà một người Úc gốc Việt học từ 1975. Bài học thứ nhất và quan trọng nhất là khi nhìn thấy biểu hiện…

CXN_011218_13 075_ Xin đồng bào hãy ngưng kiên nhẫn, hãy quyết tâm phá bỏ những tên trấn lột động bào, càng làm sớm càng tốt, Bài học chậm trễ từ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh là quá rõ, chỉ vì kiên nhẫn, nhẫn nhịn với tham nhũng (như 3D nói Phạm Văn Đồng không…

Đứng bằng chính đôi chân mình trong việc chống cộng. Đừng có tin Mỹ mà “bán lúa giống”! Mời quý vị ghé “thăm” Facebook Ngô Kỷ (www.facebook.com/ngo.ky.9699) Little Saigon ngày 11 tháng 1 năm 2018, Kính thưa Quý Đồng Hương, Trong thời gian gần đây, trên các cơ quan truyền thông VIệt ngữ như truyền…

CXN_011118_13 074_ Một bà bẽ gảy tay tên trấn lột, hằng ngàn người vui mừng (woman to break the barrier, Soc Trang to fall next, ref patience, discount on fees, collect excess fees of over one billion usd, up-raising in Cai Lay BOT, renegotiating the terms of BOT, backdown bigtime, nationalization of Formosa then corrupted…

CXN_011118_13 073_ Những ng trẻ nói tiếng Bắc (CXN ko bao giờ dùng từ “Bắc Kỳ” và rất gh ét ai dùng từ ngữ này, thời Trung Học, bạn bè thân nhất của CXN đều là người Bắc 54 (sinh n ăm 54,55,56 và sau này. Những bạn bè sinh năm 54, 55 sau này đều bị Tổng Động Viên vào QLVNCH (h ọc trể 1 năm là a-lê hấp, Trung Tâm 3 hay Đồng Đế, Thủ Đức) và đây là những ng lính chiến  đấu chống CNCS mạnh hơn ng miền Nam) có giá trị rất lớn, lớn hơn ng Miền Nam hay ng Hải Ngo ại (voice of conscience). Mời xem đến cuối… : 92 triệu dân Việt cần phải dập tắt ngay lá bài h ình tượng Hồ bả chó của đảng-cộng-sản

CXN_011118_13 073_ Những ng trẻ nói tiếng Bắc (CXN ko bao giờ dùng từ "Bắc Kỳ" và rất ghét ai dùng từ ngữ này, thời Trung Học, bạn bè thân nhất của CXN đều là người Bắc 54 (sinh năm 54,55,56 và sau này. Những bạn bè sinh năm 54, 55 sau này đều bị…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com