QLVNCH: ARVN: Hùng Sử Hoàng Sa

http://hon-viet.co.uk/HuyVan_thoHungSuHoangSa1.htm

xx

covang8.gif

Hùng Sử Hoàng Sa

Sau 40 năm Hoàng Sa bừng dậy sóng

Có phải anh linh tử sĩ bỗng quật cường?

Những chiến binh tận hiến với quê hương

Thân thủy táng, hồn thiêng qua mấy độ.

Sóng vỗ bờ xa, thét vang lời cuồng nộ

Gọi con Hồng, cháu Lạc dựng màu cờ

40 năm không lẽ mãi thờ ơ

Khi biển, đảo đang dần dà nhuộm đỏ!?

Ai khiếp nhược cúi đầu? – Là chúng nó:

Lũ bạo quyền đang áp bức lương dân!

Chúng làm ngơ, câm nín đã bao lần

Khi tàu cộng giết dân trên đất, biển.

40 năm trang sử hồng thủy chiến

Là tấm gương soi rọi chí quật cường

Của miền Nam quyết liệt giữ quê hương

Khi Hà Nội chỉ rụt đầu, im tiếng.

Là phù phép, hỏa mù, hay môi miếng

Mà bỗng dưng cộng sản nhắc Cộng Hòa?!

Sao bây giờ mới công nhận Hoàng Sa

Là thành lũy chống giặc tàu nam tiến?!

Hãy câm mồm! Đừng bày trò, vẽ chuyện!

Không cần ai phải nhắc nhở chiến công

Lính Cộng Hòa quyết gìn giữ non sông

Sá gì chuyện tử sinh ngoài mặt trận!

Máu nhuộm Hoàng Sa, tô hồng định phận!

Để ngàn đời dân tộc mãi lưu danh

Những anh hùng thà chết viết sử xanh

Không lùi bước trước bạo cuồng của giặc.

40 năm biển ngậm ngùi trầm mặc

Thương đàn con vì đất Tổ, quê Cha

Đã hy sinh chống kẻ thù phương bắc

Nhớ làm sao! Ơi Thành Trí, ơi Văn Thà!

Biển quê hương vẫn từng ngày vọng động

Tiếng linh thiêng của hùng sử quê nhà

Hồn tử sĩ còn vương trên đầu sóng

Cho ngọn cờ vọng mãi khúc Hoàng Sa!

HUY VĂN

(Kính dâng hương linh Chiến Sĩ các cấp đã hy sinh tại Hoàng Sa ngày 19-01-1974)

LogoBDQ.gif

alt

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com