CXN_121117_12 950_ For the records : Infographics Cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Nguyễn Quốc K hánh vướng lao lý

Châu Xuân Nguyễn
xx

xxxxxx
http://cafef.vn/infographics-cuu-chu-tich-tap-doan-dau-khi-nguyen-quoc-khanh-vuong-lao-ly-2017120910371482.chn

[Infographics] Cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Nguyễn Quốc Khánh vướng lao lý

09-12-2017

Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Nguyễn Quốc Khánh bị bắt giữ để điều tra vì liên quan vụ án kinh tế tại Tập đoàn dầu khí.

Theo Linh Anh

Tiền Phong

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com