CXN_120117_12 912_ For the records : Infographics Doanh nghiệp Trung ương nào lương cao nhất?

Châu Xuân Nguyễn
xx

xxxxxxxxx
http://cafef.vn/infographics-doanh-nghiep-trung-uong-nao-luong-cao-nhat-20171128071225671.chn

[Infographics] Doanh nghiệp Trung ương nào lương cao nhất?

28-11-2017

Hầu hết các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính trong khối doanh nghiệp Trung ương đều có mức lương trên 10 triệu đồng/người/tháng. Mức lương cao nhất thuộc về khối ngân hàng, tài chính, và ở chiều ngược lại là các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp.

Theo Linh Anh – Luân Dũng

Tiền phong

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com