Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump không đi thăm Việt Nam

Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump không đi thăm Việt Nam

https://www.voatiengviet.com/a/denha6at-phu-nhan-hoa-ky-melania-trump-khong-di-tham-vietnam/4106123.html

Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump không đi thăm Việt Nam

Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump sẽ không đi cùng Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam trong chuyến công du…

Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump không đi thăm Việt Nam

08/11/2017

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com