Month: November 2017

CXN_112317_12 890_ Kim Tiền, ng viết bài báo này nên có một tí xíu hiểu biết về nguyên tắc KTTT. Khi NH nhỏ mất đồng tiền huy động (rút tiền từ NH nhỏ chạy qua NH lớn) thì NH nhỏ làm gì ??? Nếu hiểu nguyên tắc KTTT thì Kim Tiền sẽ ko viết những…

CXN_112317_12 889_ Trump đang bắt chẹt VN rồi đó. 20 tỷ usd là lợi nhuận mỗi năm qua hình th ức bán điện từ 4 nhà máy Gas turbine, thị trường là ngay dân trong nước trả tiền điện mà k o phải nhập than đá, dầu fuel oil v.v.. (delayed after Apec, sắp sụp đổ tài khóa theo lời NXP, Exxon  Blue Whale, the final collapse, power of corruption, cronies, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế t ắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, interest rates 2016) : ExxonMobil hoãn Cá Voi Xanh – Ngân sách VN tr ễ thu 20 tỷ USD!

CXN_112317_12 889_ Trump đang bắt chẹt VN rồi đó. 20 tỷ usd là lợi nhuận mỗi năm qua hình thức bán điện từ 4 nhà máy Gas turbine, thị trường là ngay dân trong nước trả tiền điện mà ko phải nhập than đá, dầu fuel oil v.v.. (delayed after Apec, sắp sụp đổ tài…

CXN_112317_12 888_ NH tăng lãi suất, tăng huy động vì ko còn tin vào một CP có 3 người làm chính sách tiền tệ, tăng trưởng tín dụng và lãi suất mâu thuẫn nhau (NXP chỉ đạo bơm 700 ngàn tỷ, tăng tăng trưởng tín dụng 20-21%, Lê Minh Hưng giử tăng trưởng tín dụng…

CXN_112317_12 887_ ĐCSVN mất kiểm soát với lãi suất và tín dụng (big banks increase deposit rates, end of year rate rise, rates 17, rate reduced, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, cronies, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring,…

https://bon-phuong.blogspot.com.au/2017/11/nhan-inh-anh-gia-bo-phim-vietnam-war.html xxx Tuesday, 21 November 2017 Nhận Ðịnh và Ðánh Giá Bộ Phim The Vietnam War Của Hai Ðạo Diễn Ken Burns và Lynn Novick Lâm Vĩnh Thế, Librarian Emeritus University of Saskatchewan, CANADA Thứ Ba, 21 tháng 11, 201 http://www.diendantheky.net/2017/11/lam-vinh-nhan-inh-va-anh-gia-bo-phim.html Người viết bài này đã xem xong hai lần toàn bộ 10 DVD của…

CXN_112217_12 886_ Venezuela, Zimbabwe, VietNam đều đi qua những quá trình tương tự đến độ rùng mình. Từ tiền rừng biển bạc, dầu mỏ biển đông, vựa lúa miền Tây ĐBSCL đi đến quản lý KT tồi, nợ 500 tỷ đô (VN), 150 tỷ đô (Venezuela). VN chưa đến mức này nhưng con đường tới…

CXN_112217_12 885_ Làm gì NS có tiền cho nhà ở Xã Hội (no fund for assisted housing scheme, auction bad debts, rates 17, thần thoại, MMDT, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring,…

CXN_112217_12 884_ Trò mèo làm theo chỉ thị của NHNN để tô hồng Lê Minh Hưng trước QH và đồng thời lừa nhân dân (poorly executed trick, lost the plot on rates, end of year rate rise, rates 17, rate reduced, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, cronies,…

CXN_112217_12 883_ Một bài viết tuyệt vời về huy động vàng (scrapping bottom of the barreel of gold, dreadful sell, slowed down on sell-off, massive sell off DNNN by cities & central, PPP, terminology, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, system crumple, the economy is ceasing to operate,…

CXN_112217_12 882_Lại tái xác định, đến 2020 chỉ còn lại ít hơn 15 tỷ đô DNNN bán được "từ nay đến năm 2020, cả nước sẽ sắp xếp 240 DN nhà nước, trong đó CPH 137 DN, nếu thực hiện đúng kế hoạch thì dự kiến số cổ phần nhà nước bán ra đạt tối…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com