THỜI CỦA CHƯA TỪNG CÓ (Nguyễn Quang Lập)

https://bon-phuong.blogspot.com.au/2017/10/thoi-cua-chua-tung-co-nguyen-quang-lap.html
Friday, 13 October 2017

Thursday, October 12, 2017 at 12:38pm
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1889447521371148&id=100009177554237

Chúng ta đang sống của thời cái gì cũng nhiều chưa từng có. Tham nhũng chơi đến tỉ đô, nợ công vượt trần cả mét.

Rồi con ông cháu cha nhiều chưa từng có, tiến sĩ giáo sư rởm nhiều chưa từng có, trộm cắp nhiều chưa từng có, lãnh đạo nhiều chưa từng có, lũ lụt nhiều chưa từng có, cấp phó nhiều chưa từng có, thất nghiệp nhiều chưa từng có, giải thưởng nhiều chưa từng có, đâm chém sát hại nhau nhiều chưa từng có, danh hiệu nhiều chưa từng có, bằng khen giấy khen huân huy chương nhiều chưa từng có, anh hùng nhiều chưa từng có, ô nhiễm nhiều chưa từng có, tượng đài nhiều chưa từng có, nhà tù nhiều chưa từng có, oan sai nhiều chưa từng có, biểu tình nhiều chưa từng có, chia rẽ nhiều chưa từng có, chết nơi giam giữ nhiều chưa từng có…

Chỉ có 3 thứ hiếm hoi chưa từng có, đó là ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com