Day: October 13, 2017

​ Hoàng Lan Chi Đã đăng Facebook ngày 1/10/2017 Nguyễn QuỳnhTrâm gửi bài viết “ THƯ CUỐI GỞI CÔ CHÚ BÁC CỦA CON” của Nancy Nguyễn và hỏi thế hệ Một nghĩ gì. Ông Nguyễn văn Huy cho ý kiến đầu tiên. Xem ở đây: https://www.facebook.com/tranvietx/posts/269703273550658 Sau đó, tôi cho ý kiến. Bài dưới đây…

CXN_101317_12 763_ Thống kê tăng trưởng GDP từng quý và thống kê thu ngân sách từng quý của VN không có độ chậm. Điều này chứng tỏ NXP trổ nghề King of PR (Vua PR) tô hồng con số GDP nhưng lại lòi cái đuôi thu thuế quý 3 lại sụt giảm thê thảm khi…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com