Day: October 7, 2017

CXN_100817_12 746_ CXN không bao giờ dám nói mình có một trái tim trong sáng (chỉ có ng có trái  tim trong sáng mới lừa được 4 thằng già mà ngu là Lưu Tường Quang, Võ Đại Tôn, Nguyễn Văn Kh ải, Nguyễn Văn Long). CXN chỉ ko bao giờ nói láo, ko bao giờ dám nói láo… vậy thôi. Có rất nhi ều ng nói muốn chiến thắng CSVN là phải nói thật, đúng hay ko chưa biết nhưng thấy rằng dân V N ko tin 4 triệu rưỡi đảng viên nhưng họ rất tin CXN. Có 2 chuyện về 2 thằng già mà ngu là Lưu  Tường Quang và Võ Đại Tôn : Hãy yên tâm về Trần Kiều Ngọc : Một trái tim trong sáng ! (TKN, Vta n, quotes on lying)

CXN_100817_12 746_ CXN không bao giờ dám nói mình có một trái tim trong sáng (chỉ có ng có trái tim trong sáng mới lừa được 4 thằng già mà ngu là Lưu Tường Quang, Võ Đại Tôn, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Long). CXN chỉ ko bao giờ nói láo, ko bao giờ dám…

http://cafef.vn/infographic-tan-bi-thu-da-nang-truong-quang-nghia-20171007111631012.chn [Infographic]: Tân Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa 07-10-2017 Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công ông Trương Quang Nghĩa – Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải – về giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh. Quyết định được trao ngày 7-10 tại…

CXN_100717_12 744_ Ai theo dõi trang này từ 3 năm trở lên đều biết rằng những cái gọi là ” nhân sĩ trí thức” của ĐCSVN là cái loa của Trung Ương CSVN. Chúng nó hiện đang thật sự lo vì s ự tan vỡ không tài nào cứu được của ĐCSVN vì KT, Tài Chính với số nợ 14 triệu tỷ sau suy t hoái 6.16 (14 năm thu thuế) và thanh trừng tham nhũng đang diễn ra không có gì ngăn chặn dc.(LKP call f or change, change to nation’s name & party name, brains of the regime panicking): Việt Nam: Kêu gọi mới về đ ổi tên Đảng và cải tổ chính trị

CXN_100717_12 744_ Ai theo dõi trang này từ 3 năm trở lên đều biết rằng những cái gọi là "nhân sĩ trí thức" của ĐCSVN là cái loa của Trung Ương CSVN. Chúng nó hiện đang thật sự lo vì sự tan vỡ không tài nào cứu được của ĐCSVN vì KT, Tài Chính với…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com