CXN_100517_12 742_ Một trái tim trong sáng chỉ biết nói láo như cuội thôi, Đào Minh Quân, Huỳ nh Quốc Huy phải nhìn thấy đây là sư phụ của họ. Cụ Thiệu nếu còn sống cũng chỉ thốt lên , xin đc đổi câu thành ngữ thành : “Đừng tin những gì Trần Kiều Ngọc nói, mà hãy nhìn kỷ nh ững gì Trần Kiều Ngọc làm”. TKN là một ng đến Úc lúc 7 tuổi, lớp 2 cho đến bây giờ 37 tuổi , giáo dục Úc ko bao giờ dạy con trẻ nói láo, Nguyễn Quang Duy ko nói dối, Phùng Mai ko nói dối, 84 06 Melbourne ko nói dối thì tại sao TKN nói láo trắng trợn như thế, nhiều lần như thế ??? Để tạo hình tượng, huyền thoại lãnh tụ ư ??? Lãnh tụ nói láo thời internet này will not work, ko th ể có được : Hãy yên tâm về Trần Kiều Ngọc: Một trái tim trong sáng ! (TKN, Vtan)


CXN_100517_12 742_ Một trái tim trong sáng chỉ biết nói láo như cuội thôi, Đào Minh Quân, Huỳnh Quốc Huy phải nhìn thấy đây là sư phụ của họ. Cụ Thiệu nếu còn sống cũng chỉ thốt lên, xin đc đổi câu thành ngữ thành : "Đừng tin những gì Trần Kiều Ngọc nói, mà hãy nhìn kỷ những gì Trần Kiều Ngọc làm". TKN là một ng đến Úc lúc 7 tuổi, lớp 2 cho đến bây giờ 37 tuổi, giáo dục Úc ko bao giờ dạy con trẻ nói láo, Nguyễn Quang Duy ko nói dối, Phùng Mai ko nói dối, 8406 Melbourne ko nói dối thì tại sao TKN nói láo trắng trợn như thế, nhiều lần như thế ??? Để tạo hình tượng, huyền thoại lãnh tụ ư ??? Lãnh tụ nói láo thời internet này will not work, ko thể có được : Hãy yên tâm về Trần Kiều Ngọc: Một trái tim trong sáng ! (TKN, Vtan)

xxx

Châu Xuân Nguyễn

xxx

Không phải chỉ sơ xuất ở "chống cái ác thôi" nhưng là một chuổi dài nói láo để che dấu tông tích Việt Tân của ả… và bịa chuyện "thần tượng" như T. Lan, vừa đi đường vừa kể chuyện…. Có phải đây là trái tim không hề vẫn đục như thiên hạ bơm thổi "thần tượng" ??
xx
Mời đọc bài bên dưới của bà Hoàng Lan Chi và Hữu Nguyên về những gian dối của TKN. Có rất nhiều, nhưng tôi chỉ nghĩ vài điều trước mắt.
xx
1. Ko sinh hoạt với VTan nhưng là Hội viên Hội Chuyên Gia và Phan Bội Châu, ai đấu tranh cũng biết đây là tổ chức ngoại vi của Việt Tân
2. Xác nhận có tham dự ĐH Tuổi trẻ do VT tổ chức nhưng lại tuyên bố chưa bao giờ sinh hoạt với Vtan
3. 7 tuổi, lớp 2 vào Thư Viện đọc Tự Lực Văn Đoàn, HLC tìm ra là lúc đó (30 năm trc, circa 1987) chưa có thư viện nào ở Úc có sách của TLVĐ, nói gì đến tiểu bang khỉ ho cò gáy Adelaide
4. Giả vờ ko biết Hoàng Cơ Minh là ai, Hoàng Cơ Định là ai….

5. Nói là khi còn nhỏ, hát bài cháu ngoan Bác Hồ thì bị một ông ng lớn tát tai và văng tục… Làm gì có chuyện đó ở Úc, làm thế là bị truy tố tội hành hung cho dầu đó là con ruột của mình…(xem hiệu đính bên dưới)
6. Là một luật sư, TRần kiều Ngọc biết rõ những điều mình làm là chargable offences như false pretences, obtaining property by deception, dishonesty v.v…(lừa gạt tài chính, giả danh, không trung thực, tất cả đều là những tội có thể bị tù nếu convicted tới 7 năm…(xem hiệu đính bên dưới)

xxx
Người VN hải ngoại, ko bao giờ mướn Luật sư (Solicitors hay Barristors) VN vì họ luôn thua kiện, tiếng Anh giao thiệp là một chuyện nhung tiếng Anh đối đáp trc Tòa, với những từ chuyên môn Luật là chuyện khác, đó là lý do LS Trịnh Hội, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đổ Phủ, TKN v.v.. đều ko practice Laws (vì ko ai ngu dại gì mướn tụi này). LS Vn chỉ làm việc Conveyancing (LS lo chuyện buôn bán BĐS), ở Adelaide là khỉ ho cò gáy nên ngành nghề BDS, convayancing Solicitors là chết đói nên mới nhảy vào dùng sắc đẹp làm chính trị. Nhưng ý đồ, thơ ngây đều lộ rõ, gian dối, nói láo ko ngượng miệng thì là thừa… Không có kế sách nào để xây dựng Hậu CS, chỉ lo về thu tóm con ông cháu cha CSVN du học sinh rồi chúng sẽ loại cờ vàng, ve sầu thoát xác hoàn hảo khi chúng có đủ số trg tổ chức (xem hiệu đính bên dưới)TKN
xx
Mời xem vài hiệu đính như nêu trên…
xx
https://en.wikipedia.org/wiki/Conveyancing

In law, conveyancing is the transfer of legal title of real property from one person to another, or the granting of an encumbrance such as a mortgage or a lien.[1] A typical conveyancing transaction has two major phases: the exchange of contracts (when equitable interests are created) and completion (also called settlement, when legal title passes and equitable rights merge with the legal title).

The sale of land is governed by the laws and practices of the jurisdiction in which the land is located. It is a legal requirement in all jurisdictions that contracts for the sale of land be in writing. An exchange of contracts involves two copies of a contract of sale being signed, one copy of which is retained by each party. When the parties are together, both would usually sign both copies, one copy of which being retained by each party, sometimes with a formal handing over of a copy from one party to the other. However, it is usually sufficient that only the copy retained by each party be signed by the other party only — hence contracts are "exchanged". This rule enables contracts to be "exchanged" by mail. Both copies of the contract of sale become binding only after each party is in possession of a copy of the contract signed by the other party—ie., the exchange is said to be "complete". An exchange by electronic means is generally insufficient for an exchange, unless the laws of the jurisdiction expressly validate such signatures.

It is the responsibility of the buyer of real property to ensure that he or she obtains a good and marketable title to the land—ie., that the seller is the owner, has the right to sell the property, and there is no factor which would impede a mortgage or re-sale. Some jurisdictions have legislated some protections for the buyer, besides the ability for the buyer to do searches relating to the property.

A system of conveyancing is usually designed to ensure that the buyer secures title to the land together with all the rights that run with the land, and is notified of any restrictions in advance of purchase. Many jurisdictions have adopted a system of land registration to facilitate conveyancing and encourage reliance on public records and assure purchasers of land that they are taking good title.[2]

xxx

GOOGLE DỊCH, KHÔNG HIỆU ĐÍNH…

Theo luật, chuyển nhượng là việc chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản hợp pháp từ người này sang người khác, hoặc cho phép một khoản thế chấp như thế chấp hay quyền giữ thế chấp. [1] Một giao dịch chuyển nhượng điển hình có hai giai đoạn chính: trao đổi hợp đồng (khi tạo ra lợi ích hợp lý) và hoàn thành (còn gọi là giải quyết, khi quyền sở hữu hợp pháp được thông qua và quyền hợp lệ hợp nhất với tên pháp lý).

Việc bán đất được điều chỉnh bởi luật pháp và thông lệ thuộc thẩm quyền trong đó đất đai được định cư. Đây là yêu cầu pháp lý trong tất cả các khu vực pháp lý có hợp đồng bán đất bằng văn bản. Việc trao đổi hợp đồng bao gồm hai bản sao hợp đồng bán được ký kết, mỗi bên giữ lại một bản. Khi các bên cùng nhau, cả hai thường ký kết cả hai bản sao, mỗi bản lưu giữ mỗi bên, đôi khi với việc bàn giao một cách chính thức bản sao từ bên này sang bên kia. Tuy nhiên, thường thì chỉ có bản sao duy nhất của mỗi bên được ký kết bởi bên kia – vì vậy hợp đồng được "trao đổi". Quy tắc này cho phép trao đổi "bằng thư tín". Cả hai bản sao của hợp đồng bán hàng đều có hiệu lực sau khi mỗi bên có một bản sao của hợp đồng được ký kết bởi bên kia – nghĩa là trao đổi được cho là "hoàn chỉnh". Trao đổi bằng các phương tiện điện tử nói chung không đủ để trao đổi, trừ khi luật pháp về thẩm quyền xác nhận rõ ràng các chữ ký đó.

Người mua bất động sản là trách nhiệm của người mua để đảm bảo rằng họ có được quyền sở hữu tốt và có thể tiếp cận được với đất đai – nghĩa là người bán là chủ sở hữu, có quyền bán tài sản và không có yếu tố nào sẽ cản trở việc thế chấp hoặc bán lại. Một số khu vực pháp lý đã quy định một số bảo vệ cho người mua, ngoài khả năng người mua thực hiện các tìm kiếm liên quan đến tài sản.

Một hệ thống chuyển nhượng thường được thiết kế để đảm bảo rằng người mua giữ quyền sở hữu đất cùng với tất cả các quyền chạy trên đất và được thông báo về bất kỳ hạn chế nào trước khi mua. Nhiều cơ quan tư pháp đã thông qua một hệ thống đăng ký đất đai để tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng và khuyến khích sự phụ thuộc vào hồ sơ công cộng và đảm bảo với người mua đất mà họ đang có danh hiệu tốt. [2]

XXX

https://www.qld.gov.au/law/crime-and-police/types-of-crime/assault-sexual-assault-and-stalking

(vế chuyện tát tai ở Úc)

Assault, sexual assault and stalking

These are classed as offences against the person and are considered very serious crimes.

Assault

All forms of assault involve causing physical or mental harm to another person. This may include striking, touching, moving, or applying force of any kind to a person without their consent. You do not have to hit someone to be charged with assault; pushing or just threatening them can still be classed as assault.

Different types of assault have different penalties depending on the seriousness. The more serious the assault and or injuries to the victim, the more severe the penalty that may be imposed.

Common assault

Common assault is the most frequent assault charge for minor assault matters heard in Queensland courts. It may result from a person being threatened or receiving minor injuries as a result of a dispute. For example, you could be charged with common assault if you get into a late-night scuffle at a hotel, even if no one is seriously harmed.

The maximum penalty for common assault is 7 years in prison.

Assault causing bodily harm

This more serious form of assault is when the person attacked suffers injuries which interfere with their health or comfort (i.e. they need hospital treatment or time off work as a result of the attack).

The maximum sentence for assault occasioning bodily harm is 7 years in jail however, if there is aggravation involved in the assault—for example the offender has a weapon, pretends to have a weapon or the assault is made by more than one person—the maximum sentence increases to 10 years.

Dangerous operation of a vehicle

This offence is when a person drives a vehicle dangerously. Greater penalties are applied where the dangerous driving has killed another person. The maximum penalty is 10 years in prison. The penalty increases to 14 years if the offender is affected by drugs or alcohol, is excessively speeding or leaves the scene of the incident.

Unlawful wounding and grievous bodily harm

Wounding is breaking or penetrating the skin, which usually results in bleeding. Like assault causing bodily harm, it carries a sentence of up to 7 years in jail.

Grievous bodily harm is a very serious form of assault where the person attacked receives:

  • a loss of a distinct part of an organ
  • serious disfigurement
  • any injury that if left untreated would endanger the person’s life or cause a permanent injury or ill-health.

If you commit grievous bodily harm you can be sentenced to up to 14 years in prison.

xxx

GOOGLE DỊCH KO HIỆU ĐÍNH

XXX

Tấn công, tấn công tình dục và rình rập

Đây là những hành vi phạm tội đối với người đó và được xem là tội phạm rất nghiêm trọng.
Tấn công

Tất cả các hình thức tấn công liên quan đến gây tổn hại về thể chất hoặc tinh thần cho người khác. Điều này có thể bao gồm tấn công, đụng chạm, di chuyển, hoặc áp dụng bất kỳ loại vũ khí nào cho người mà không có sự đồng ý của họ. Bạn không phải nhấn ai đó bị buộc tội tấn công; đẩy hoặc chỉ đe dọa họ vẫn có thể được phân loại là tấn công.

Các loại tấn công khác nhau có những hình phạt khác nhau tùy theo mức độ nghiêm trọng. Việc tấn công và thương tích nghiêm trọng hơn đối với nạn nhân, hình phạt nặng hơn có thể được áp đặt.
Tấn công thông thường

Phá hoại thường là vụ tấn công thường xuyên nhất đối với các vụ tấn công nhỏ được nghe trong các tòa án ở Queensland. Nó có thể là kết quả của một người bị đe dọa hoặc bị thương nhẹ do tranh chấp. Ví dụ: bạn có thể bị buộc tội hành hung thông thường nếu bạn tham gia vào một cuộc cãi vả đêm tại khách sạn, ngay cả khi không có ai bị tổn hại nghiêm trọng.

Hình phạt tối đa cho hành hung chung là 7 năm tù.
Hành hung gây tổn thương cơ thể

Hình thức tấn công nghiêm trọng hơn này là khi người bị tấn công phải chịu thương tích ảnh hưởng đến sức khoẻ hoặc sự an ủi của họ (nghĩa là họ cần điều trị tại bệnh viện hoặc nghỉ việc sau cuộc tấn công).

Hình phạt tối đa đối với hành hung gây tổn hại cho thân thể là 7 năm tù giam, nếu có tình tiết tăng nặng trong vụ tấn công – ví dụ người phạm tội có vũ khí, giả vờ có vũ khí hoặc bị tấn công bởi nhiều người – tối đa câu tăng lên đến 10 năm.
Vận hành nguy hiểm của một chiếc xe

Hành vi phạm tội này là khi một người lái xe nguy hiểm. Hình phạt nặng hơn được áp dụng khi lái xe nguy hiểm đã giết người khác. Mức phạt tối đa là 10 năm tù. Hình phạt tăng lên đến 14 năm nếu người phạm tội bị ảnh hưởng bởi ma túy hoặc rượu, đang quá tốc độ hoặc rời khỏi hiện trường vụ việc.
Thương tích bất hợp pháp và tổn thương cơ thể nặng nề

Răng bùng phát hoặc xâm nhập vào da, thường gây ra chảy máu. Giống như hành hung gây tổn hại cho cơ thể, nó có thể bị phạt đến 7 năm tù giam.

Thương tổn thân thể đau khổ là một hình thức tấn công rất nghiêm trọng khi người bị tấn công nhận được:

mất một phần riêng biệt của một cơ quan
biến dạng nghiêm trọng
bất kỳ thương tích nào nếu không được điều trị sẽ gây nguy hiểm cho cuộc sống của người đó hoặc gây thương tích vĩnh viễn hoặc bệnh hoạn.

Nếu bạn gây ra tổn hại nghiêm trọng đến thân thể, bạn có thể bị kết án đến 14 năm tù.

xxx

nHỮNG CHUYỆN LỪA BỊP CỦA tkn LÀ SERIOUS OFFENCES IN vICTORIA, nsw, sa… Những tội liên quan đến lừa bịp của TKN…

xxx
https://www.gotocourt.com.au/criminal-law/vic/fraud/

Fraud in Victoria and Crimes of Deception

Fraud in Victoria includes a number of offences which involve deception, including the offence of obtaining property by deception.

Obtaining property by deception is covered under section 81 of the Crimes Act 1958 (VIC) which states that it is a crime for a person to act deceptively and with dishonesty obtaining or acquiring any property which belongs to someone else. The offence requires an intention to permanently deprive the rightful owner of the property.

In terms of fraud in Victoria, the term property is given a wide meaning under section 71 of the Crimes Act 1958.

The crime of obtaining property by deception carries a maximum penalty of ten years’ imprisonment which makes it a level 5 imprisonment offence.

What is deception?

The term deception is given a particular legal meaning when discussing fraud in Victoria. Deception is defined in section 81(4) of the Crimes Act 1958. It includes words or conduct as to matters of fact or law that are deceitful about the true nature of things.

One example is deceiving or misleading someone about what you are intending to do in a particular act.

The law also expressly provides that it is deceitful to do something with a machine or a computer with the intention to make it respond in a way which you do not have the authority to do. For example, it would be deceitful to use somebody else’s bank card and PIN to withdraw money from an Automatic Teller Machine (ATM) without that person having first authorised you to do so.

In order to be considered deception, the accused’s conduct or words must be either intentional or reckless. To behave in a reckless way is essentially to say or do something knowing that there is a substantial risk that it might be deceptive, but carrying on anyway.

It is also necessary for the deception to actually play a part in obtaining the property. That is, there must be a cause and effect relationship between the deception and property actually being obtained.

What is dishonesty?

For fraud related offences in Victoria, the word ‘dishonesty’ also carries a particular meaning. A person behaves dishonestly if they purposefully obtain an item of property without the genuine belief that they had a legal right.

Obtaining property

For the purposes of fraud in Victoria, a person is considered to have obtained property if they have taken ownership, possession or control of that property. This extends to third parties to include circumstances where a person obtains property for somebody else or enables somebody else to obtain or retain another’s property.

The term property is given a wide meaning under section 71 of the Crimes Act 1958. It includes all real and personal property, and specifically includes money and intangible property.

The property that is obtained must belong to another. Property will be considered to belong to somebody else when that person has possession or control of it, or has a legal right or interest in the property. This is in comparison to property which has clearly been abandoned.

Obtaining a financial advantage

Closely related to the offence of obtaining property by deception is the offence of obtaining a financial advantage by deception. This offence is found in section 82 of the Crimes Act 1958.

The offence of obtaining financial advantage by deception is committed when a person deceives another in order to dishonestly obtain a monetary advantage. This could be for either themselves or somebody else.

The maximum penalty of 10 years’ imprisonment also applies.

The requirements of deception and dishonesty have been given the same meaning as the other offences of fraud in Victoria. The term financial advantage has been given a broad interpretation. It essentially means something that improves the financial situation of the person in question.

xx

GOOGLE DỊCH KO HIỆU ĐÍNH

XXX

Gian lận ở Victoria và tội ác lừa dối

Gian lận ở Victoria bao gồm một số tội phạm có liên quan đến lừa dối, bao gồm cả hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa dối.

Lấy tài sản bằng cách lừa dối được bao gồm trong mục 81 của Đạo luật về tội phạm năm 1958 (VIC), trong đó nêu rõ rằng đó là một tội phạm cho một người để hành động lừa dối và không trung thực có được hoặc mua bất kỳ tài sản thuộc về ai khác. Việc vi phạm đòi hỏi một ý định vĩnh viễn tước đoạt chủ sở hữu hợp pháp của tài sản.

Về gian lận ở Victoria, thuật ngữ "tài sản" được đưa ra một ý nghĩa rộng rãi trong phần 71 của Đạo luật về tội phạm năm 1958.

Tội phạm có được tài sản bằng cách lừa dối có mức phạt tối đa là mười năm tù giam mà làm cho nó một mức độ 5 hình phạt tù.
Lừa dối là gì?

Thuật ngữ lừa dối được đưa ra một ý nghĩa pháp lý đặc biệt khi thảo luận về gian lận ở Victoria. Sự lừa dối được định nghĩa trong phần 81 (4) của Đạo luật về tội phạm năm 1958. Nó bao gồm những từ ngữ hoặc hành vi như những vấn đề thực tế hoặc luật lệ lừa đảo về bản chất thực sự của sự vật.

Một ví dụ là lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho ai đó về những gì bạn dự định làm trong một hành động đặc biệt.

Luật cũng quy định rõ ràng là lừa dối để làm điều gì đó với máy tính hoặc máy tính với ý định làm cho nó đáp ứng theo cách mà bạn không có thẩm quyền để làm. Chẳng hạn, sẽ là gian lận khi sử dụng thẻ ngân hàng của người khác và mã PIN để rút tiền từ Máy rút tiền tự động (ATM) mà không có người đó ủy quyền trước cho bạn.

Để được coi là lừa dối, hành vi hoặc lời nói của người bị buộc tội phải là cố ý hoặc liều lĩnh. Để hành xử một cách thiếu thận trọng là cơ bản để nói hoặc làm cái gì đó biết rằng có một nguy cơ đáng kể rằng nó có thể là lừa dối, nhưng mang anyway.

Cũng cần thiết cho sự lừa dối thực sự đóng một vai trò trong việc có được tài sản. Tức là, phải có mối quan hệ nhân quả giữa lừa dối và tài sản thực sự thu được.
Sự không trung thực là gì?

Đối với các hành vi phạm tội gian lận ở Victoria, từ ‘không trung thực’ cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Một người cư xử không trung thực nếu họ có mục đích có được một mục của tài sản mà không có niềm tin thực sự rằng họ đã có một quyền hợp pháp.
Lấy tài sản

Với mục đích gian lận ở Victoria, một người được coi là có được tài sản nếu họ sở hữu, sở hữu hoặc kiểm soát tài sản đó. Điều này mở rộng cho bên thứ ba bao gồm các trường hợp người có tài sản cho người khác hoặc cho phép người khác có được hoặc giữ tài sản của người khác.

Thuật ngữ sở hữu được đưa ra một ý nghĩa rộng trong mục 71 của Đạo luật về tội phạm năm 1958. Nó bao gồm tất cả tài sản thực và cá nhân, đặc biệt bao gồm tiền và tài sản vô hình.

Tài sản thu được phải thuộc về người khác. Tài sản sẽ được coi là thuộc về ai khác khi người đó có quyền sở hữu hoặc kiểm soát nó, hoặc có quyền hợp pháp hoặc lợi ích về tài sản. Đây là so với tài sản đã bị bỏ rơi rõ ràng.
Có được lợi thế về tài chính

Liên quan mật thiết đến hành vi chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa dối là hành vi phạm tội có được lợi thế về tài chính bằng cách lừa dối. Hành vi phạm tội này được tìm thấy trong phần 82 của Đạo luật về tội phạm năm 1958.

Hành vi xúc phạm lợi ích về tài chính bằng cách lừa dối được thực hiện khi một người lừa dối người khác để có được lợi thế về tiền tệ một cách không trung thực. Điều này có thể là cho bản thân hoặc người khác.

Mức phạt tối đa là 10 năm tù cũng được áp dụng.

Các yêu cầu về lừa dối và không trung thực đã có cùng ý nghĩa như những hành vi gian lận khác của Victoria. Thuật ngữ lợi thế tài chính đã được giải thích rộng rãi. Nó về bản chất có nghĩa là một cái gì đó cải thiện tình hình tài chính của người đang nói đến.

XXXX

mỜI ĐỌC NHỮNG BÀI TANG bốc có cánh về TKN

Phải chi mọi người biết tâm tình từ đáy tim của Trần

Kiều Ngọc trước khi nghe đến chuyện "không chống
Cộng Sản" và hiểu lầm – hiểu lầm đáng tiếc – về một
con người mà trái tim đầy ắp Tình Yêu của Thiên Chúa
và Quê Hương Việt Nam.

Mời xem YouTube về lời tâm tình của Trần Kiều Ngọc,
một trái tim trong sáng, một thế hệ xứng đáng tiếp nối
những bậc cha ông để Chống Cộng bằng cách của những
người trẻ.
Trần Kiều Ngọc

youtube.png

Trần Kiều Ngọc

Lời chia sẻ của Luật Sư Trần Kiều Ngọc trong buổi hội thảo với đề tài " Tuổi Trẻ Hải Ngoại Và Cội Nguồn &qu…

Hãy bỏ qua những vụng về của ngôn ngữ. Hãy bỏ qua vụng
về của Trần Kiều Ngọc. Ở tuổi 36 thì Trần Kiều Ngọc cũng có những xơ xuất của những bậc trưởng thượng ở hàng 70 hay
80 cũng mắc phải, mà có khi trầm trọng hơn nữa. Mà Trần Kiều Ngọc đã chứng tỏ là cô thông minh, và nhất là trái tim trong sáng chưa hề (và có lẽ sẽ không hề) vẫn đục như những người đã
từng ở chiến tuyến bên này mà vẫn không biết hãnh diện là một

chiến sĩ tự do và chống cộng ….

Ở phút thứ 35 của YouTube này, Trần Kiều Ngọc đã giải thích rõ (và cá nhân tôi đã không còn hiểu lầm chữ "Không Chống Cộng"
của Trần Kiều Ngọc nữa) !!! Xin quí vị an tâm. Trần Kiều Ngọc là
một viên ngọc Hiếm Thấy của cộng đồng hải ngoại. Đẹp từ trong
ra ngoài. Xin quí vị an tâm và sẽ nhìn thấy điều đó.

Tôi rất mừng sau khi xem YouTube này (tháng 10 năm 2016 vừa qua). Thật tội nghiệp cho Trần Kiều Ngọc, vì chuyện "không chống cộng" cũng hơi khó giải thích giống như cách đây 50 năm, không ai có thể giải thích "hiện tượng Internet sẽ thay đổi thế giới" như thế nào cho một người thời đó hiểu cho đến khi thực sự tiếp cận.

Tường Giang.
xxxx

Ý kiến HLC-Hữu Nguyên-Trần Kiều Ngọc- Giấu Đầu Lòi Đuôi-Sep 3, 2 017 (TKN, Vtan)

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/2017/09/03/y-kien-hlc-huu-nguyen-tran-kieu-ngoc-giau-dau-loi-duoi-sep-3-2-017/

Posted on September 3, 2017 by hoanglanchi

HỮU NGUYÊN-BÀI SỐ 2

TRẦN KIỀU NGỌC- GIẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI

Hoàng Lan Chi viết:

Thưa quý vị

1-Khoảng tháng 7/2017, XYZ hỏi tôi về bà Trần Kiều Ngọc vì bà này mời một người trong nhóm của XYZ đi dự Đại Hội Giới Trẻ ở Sydney vào tháng 9/2017. Vì lý do đó tôi mới xem youtube do XYZ gửi. Trước đó khi nhìn phớt qua ở net, tôi đã xếp loại đây là cùng giỏ với VT-ma và không quan tâm. Sau khi xem youtube do XYZ gửi,tôi đã hỏi trực tiếp bà TKN, rồi viết bài “TKN bà là ai”. Giai đoạn tiếp theo, tôi xem nhiều youtube hơn và kiểm chứng vài điều mà bà TKN nói. Rồi tôi viết bài “TKN, 7 tuổi xem sách Tự Lực Văn Đoàn ở Thư Viện Úc: dối trá”. Giai đoạn tiếp theo, tôi tìm hiểu nhiều hơn và tôi viết bài số 3 “Từ VT-Định đến TKN”.

2-Song song với tôi là nick Quỳnh Trâm, tại facebook, cũng có nhiều bài viết, vạch những sự “gian dối” của TKN.

3-Cuối Tháng 8/2017, ô Hữu Nguyên nhập cuộc với bài số 1. Dưới đây là bài số 2. Trong này, ô Hữu Nguyên với chứng cớ đã vạch ra cái gọi là “giấu đầu lòi đuôi” của TKN.

4-Tôi tâm đắc nhất câu này của Hữu Nguyên “Thảm thương và xấu hổ bội phần, chính là những vị lãnh đạo tinh thần, cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, những nhà khoa bảng bác sĩ, kỹ sư, luật sư… những người được coi là tinh hoa của cộng đồng người Việt hải ngoại.”

Đúng vậy. Ô Võ Đại Tôn đã tự đốt cháy tên tuổi mình khi ông cụ già từng ấy tuổi đã đứng ra bảo lãnh cho TKN. Chính hành động sai lầm này của ông đã kéo theo sự sai lầm của vài người khác (là cũng hỗ trợ cho TKN nói chuyện tại thành phố của họ) chỉ vì họ tin tưởng vào ông. Ông Võ Đại Tôn đã già và chúng tôi cho rằng ở tuổi này, ông đã kém sáng suốt. Người thứ hai là Nha Sĩ Chu Văn Cương, CT Tổ chức Phục Hưng. Đây là một tổ chức chính trị lâu đời, đã tách khỏi Mặt trận HCM từ thời lập mặt trận chung. Ông Cương đã đem tên tuổi của Phục Hưng ra bôi nhọ bằng việc hỗ trợ cho một người trẻ mà theo như ông Cương nói (không biết nhiều nhưng thấy là người trẻ nên hỗ trợ. Nếu TKN sau này lộ ra là VT thì tự đốt sự nghiệp chính trị của mình). Chúng tôi cho rằng hành động không biết –chỉ căn cứ vào tuổi trẻ để hỗ trợ là một sự ngây thơ? ( thật hay giả vờ? xin dành câu trả lời cho các đảng viên Phục Hưng). Những diễn giả tôn giáo được mời nói chuyện thì họ không đáng trách lắm vì họ chỉ muốn được nói càng nhiều càng tốt ( Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long, LM Paul Chu Văn Chi, LM Nguyễn văn Khải). Ông Bùi Trọng Cường phải hiện diện tại buổi gặp gỡ của TKN tại Brisbane vì ô ta là CT Tổ Chức Cộng Đồng, coi như ông ta không phải là người hỗ trợ cho TKN.

Trong vụ này có hai người sáng suốt không đốt tên tuổi của mình: KHG Dương Nguyệt Ánh và TS Nguyễn Đình Thắng. Cả hai vị này đã im lặng không trả lời khi TNK (qua người quen) mời hai vị trên là diễn giả.

Những “khuôn mặt SBTN” còn lại tham gia cùng TKN thì là chuyện hiển nhiên.

Lời cuối: tôi rất bực mình với vài người bạn. Họ, hoặc vì từng tham gia VT-ma xưa kia, hoặc con cháu họ tham gia, nên họ vẫn cho rằng VT-ma là tốt! Xin thưa, những người đi theo Mặt Trận HCM xưa kia và bỏ mình: là những người đáng kính. Họ đã bỏ mạng sống vì lý tưởng. Nhưng phải phân biệt họ với lãnh tụ Hoàng cơ Minh; với bộ sậu của HCM như Hoàng Cơ Định-Nguyễn Xuân Nghĩa. Cũng như phải phân biệt các thành phần sinh viên yêu nước có lòng và từng tham gia Mạng Lưới Tuổi Trẻ VN Lên Đường với những kẻ như Đặng Vũ Chấn, Hoàng Tứ Duy! Ngoài ra còn những người KHÔNG ĐỌC bài của Nguyễn Thanh Tú viết mà đã chụp mũ Tú là viết không chứng cớ. Hãy chỉ ra bài nào, câu nào của Nguyễn thanh Tú là hồ đồ để ô Tú sửa chữa thay vì nói chung chung chỉ vì muốn tự bịt mắt!

Hoàng Lan Chi

3/9/2017

Các bài đã viết của Hoàng Lan Chi:

§ Từ Việt Tân-Định đến Trần Kiều Ngọc- Aug 22, 2017

§ Sự dối trá của TKN: 7 tuổi xem sách ở TV Úc – AUG 6, 2017

§ Trần Kiều Ngọc, cô là ai? July 22, 2017

**********

Tóm tắt bài số 2 của Hữu Nguyên

1)TKN nói 1) VT tổ chức ĐH Giới Trẻ. 2) Chưa bao giờ sinh hoạt với VT. Nhưng TKN ( trả lời Trần Hưng Việt) thì có tham dự “ĐH giới trẻ” hai lần. Kết Luận: dấu đầu lòi đuôi.

2) Phạm Phúc Đức viết tại ĐH giới trẻ 1999, Mạng Lưới Tuổi Trẻ được thành lập. TKN thì mới nói như sau “ ĐH do Mạng Lưới Tuổi Trẻ thành lập”. Kết Luận: Chính sự mâu thuẫn bề ngoài giữa 2 người chứng tỏ, cả hai cùng là đảng viên quan trọng của đảng VT.

3) Hữu Nguyên : Thảm thương và xấu hổ bội phần, chính là những vị lãnh đạo tinh thần, cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, những nhà khoa bảng bác sĩ, kỹ sư, luật sư… những người được coi là tinh hoa của cộng đồng người Việt hải ngoại

*****************************

HỮU NGUYÊN-BÀI SỐ 2

TRẦN KIỀU NGỌC- GIẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI

Kính thưa Quý vị,

Được biết, đóng vai trò quan trọng trong Đại Hội của Trần Kiều Ngọc, bên cạnh những nhân vật có uy tín như Chiến sĩ Võ Đại Tôn, Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long, LM Paul Chu Văn Chi, LM Nguyễn văn Khải,… còn có nhiều vị từng ít nhiều bị NGHI NGỜ về lập trường quốc gia, hoặc là đảng viên đảng VT, như Nguyễn Văn Hoàng (QLD – điều hợp viên Đại Hội), Trịnh Hội, Nam Lộc, Trúc Hồ, Bùi Trọng Cường (QLD), Lưu Tường Quang, Tuấn Lê, Nguyễn Văn Thân, Trần Hưng Việt, Hoàng Ngọc Diêu (em Hoàng Ngọc Tuấn), Chu văn Cương (Phục Hưng VN – HK), Nancy Nguyễn, Đinh Kim Phúc… Vậy nguyên nhân nào, thế lực nào, mạng lưới nhân sự nào, quyền lực chìm nổi nào… khiến đông đảo anh hùng hắc bạch lưỡng đạo, cùng tụ tập tung hô, ca ngợi nữ LS Trần Kiều Ngọc? Vì “anh hùng bất quá mỹ nhân quan”? Hay vì miếng đỉnh chung? Hay vì bị VC cấy sinh tử phù? Hay vì LS TKN là đảng viên đảng VT, trong bộ quần áo mới của Hoàng Đế???

Để có thể phần nào trả lời được câu hỏi đó, sau đây, kính gửi tới Quý vị bài viết số 2, với ước vọng, được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến của Quý vị. Đặc biệt, kính mời Quý vị theo dõi bài kỳ tới, phỏng vấn LS Lê Đình Hồ, người ĐÃ TỪNG GẶP GỠ, TRÒ CHUYỆN, QUEN BIẾT VÀ BIẾT RÕ TRẦN KIỀU NGỌC!!!

Cũng xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” trên trang web Saigon Times (Tiếng ViệtTiếng Anh).

*****************************

VT TRẦN KIỀU NGỌC –
Dối Trá, Giấu Đầu Hở Đuôi!

Hữu Nguyên (https://saigontimes.org/)

Cả những kẻ đã nằm trong mả
Và những bào thai trong bụng mẹ trót sinh ra
Chúng sẽ có quyền nguyền rủa lũ ông cha
Ðã để chúng sa xuống hầm tai vạ.
(Vì Ấu Trĩ – Nguyễn Chí Thiện)

Ngót hai thập niên qua, hầu hết người Việt hải ngoại đều BIẾT RÕ HAI SỰ THẬT HIỂN NHIÊN: Thứ nhất, Mặt Trận là tổ chức “kháng chiến ma” do VC nặn lên, nhằm thu hút và tiêu diệt những người chống cộng bằng võ trang trong thập niên 1980 và 1990. Thứ hai, Việt Tân là tổ chức do VC nặn lên, nhằm thu hút và tiêu diệt những người đấu tranh chống cộng bằng con đường bất bạo động trong 2 thập niên gần đây.

Chính vì chân tướng bị lột trần như vậy, nên nhiều tổ chức của VT phải giải tán, nhiều đảng viênVT phải chui sâu, lặn kỹ, hoặc xấu hổ chối bỏ tư cách đảng viên MT/VT của mình.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi quan trọng cần được đặt ra: LS TRẦN KIỀU NGỌC CÓ PHẢI LÀ ĐẢNG VIÊN VT hay không?

Trả lời câu hỏi này, nhiều người chạy theo tung hô TKN đều khẳng định là KHÔNG. Riêng LS Trần Kiều Ngọc cũng luôn luôn khẳng định, cô không phải là VT!

Tuy nhiên, có nhiều bằng cớ hiển nhiên, chứng tỏ LS Trần Kiều Ngọc là đảng viên VT. Một trong những bằng cớ hiển nhiên đó LÀ SỰ DỐI TRÁ TRẮNG TRỢN, GIẤU ĐẦU HỞ ĐUÔI, TRÊN GIẤY TRẮNG MỰC ĐEN DO CHÍNH LS TRẦN KIỀU NGỌC VIẾT! Chính sự dối trá này vô hình chung cho mọi người thấy, TKN đã thú nhận mình là đảng viên đảng VT.

Không những thế, Phạm Phú Đức, người từng đại diện đảng VT tại Melbourne, cũng viết bài xác nhận điều TKN thú nhận.

Sau đây là những bằng chứng cụ thể do chính TKN viết khi trả lời bà Hoàng Lan Chi và ông Trần Hưng Việt.

TKN: CHƯA BAO GIỜ THAM GIA SINH HOẠT VT???!!!

Trong bài viết “Trần Kiều Ngọc, cô là ai?”, bà Hoàng Lan chi cho biết, chính LS Trần Kiều Ngọc đã viết trả lời bà (trích nguyên văn): “Dạ con chào cô Lan Chi, Con cám ơn cô đã rất thẳng thắn chia sẻ hỏi con. Dạ thưa cô, con chỉ được nghe về tướng Hoàng Cơ Minh. Hoàng Cơ Định có phải con cháu của tướng Hoàng Cơ Minh không cô? […] Dạ thưa cô không ạ. Con chưa bao giờ sinh hoạt hay cộng tác trong các sinh hoạt của VT. Họ đã từng tổ chức Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Thế Giới. BÂY GIỜ HỌ KHÔNG LÀM NỮA…” (Xin click vô đây coi nguyên văn).

Trả lời như vậy, rõ ràng chính Trần Kiều Ngọc đã KHẲNG ĐỊNH 2 ĐIỂM QUAN TRỌNG.

ĐIỂM THỨ NHẤT: Cô khẳng định VT TỪNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THANH NIÊN SINH VIÊN THẾ GIỚI!!! Nên nhớ, công khai, tổ chức Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên là Mạng Lưới Tuổi Trẻ VN Lên Đường, nhưng thực chất, ai cũng biết, đó là Việt Tân. Biết nhưng không ai khẳng định công khai điều này. Trần Kiều Ngọc là người đầu tiên CÔNG KHAI KHẲNG ĐỊNH SỰ THẬT NÀY trên giấy trắng mực đen.

Nếu Trần Kiều Ngọc không phải là là đảng viên VT và có quyền hạn, làm sao cô BIẾT RÕ & DÁM KHẲNG ĐỊNH SỰ THẬT QUAN TRỌNG NÀY?

ĐIỂM THỨ HAI, Trần Kiều Ngọc khẳng định Chưa bao giờ sinh hoạt hay cộng tác trong các sinh hoạt của VT. Với sự khẳng định của TKN ở ĐIỂM THỨ NHẤT, ai cũng hiểu qua ĐIỂM THỨ HAI, cô TKN muốn khẳng định: CÔ CHƯA BAO GIỜ THAM GIA ĐẠI HỘI THANH NIÊN SINH VIÊN THẾ GIỚI DO VT TỔ CHỨC.

Nhưng SỰ THẬT, chính Trần Kiều Ngọc đã thừa nhận với ông Trần Hưng Việt, cô từng tham dự ĐẠI HỘI THANH NIÊN SINH VIÊN THẾ GIỚI do VT tổ chức ít nhất là 2 lần.

TKN TRẢ LỜI TRẦN HƯNG VIỆT: 2 LẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỦA VT!!!

Hình trên (từ trái): Tuấn Lê (người đã tổ chức “Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang” tại Brisbane vào ngày 12/6/2010 để quyên tiền hậu thuẫn Nguyễn Đạc Thành tiếp tay CS); Trần Hưng Việt (sinh viên Colombo được VNCH cho đi du học Tân Tây Lan, khi làm Chủ Tịch CĐNVTD/QLD đã gọi cảnh sát Úc đến hạ Cờ VNCH ngay tại trụ sở CĐ đúng ngày QL 19/6/2002); cô Trần Kiều Ngọc, người nói dối một cách ngọt ngào, duyên dáng!

Ngay trên trang web của Đại Hội do TKN tổ chức, cô TKN đã trả lời ông Trần Hưng Việt, nguyên văn như sau: “Con nhớ năm 1999, con có đi tham dự một Đại Hội do Mạng Lưới Tuổi Trẻ VN Lên Đường tổ chức ở Melbourne. Chừng hai, ba năm sau, con cũng đi tham dự một Đại Hội Thanh Niên Thế Giới tổ chức ở Los Angeles” (Xin click vô đây coi nguyên văn)

CÁN BỘ VT PHẠM PHÚ ĐỨC: TKN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỦA VT!!!

Cũng trên trang web của Đại Hội do TKN tổ chức, Phạm Phú Đức, đại diện đảng VT tại Melbourne, tác giả hàng chục bài trên web của Việt Tân, cũng viết bài kêu gọi mọi người ủng hộ TKN. Bài của Phạm Phú Đức ngay dưới bài giới thiệu của TKN. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của y trong tổ chức do TKN thành lập.

Trong bài của Phạm Phú Đức, có đoạn nguyên văn như sau: “Hơn 18 năm về trước, tôi là một thành viên trong Ban Tổ Chức Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới tại Melbourne (8-10/01/1999). […] Kết quả là sự ra đời của Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường. […] Tôi đã gặp được Trần Kiều Ngọc trong Đại Hội và trại hè năm 1999.” (Xin click vô đây coi nguyên văn)

Câu trả lời của PPĐ cho thấy, Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường đã ra đời trong Đại Hội 1999. Tuy nhiên, câu trả lời của TKN, “Con nhớ năm 1999, con có đi tham dự một Đại Hội do Mạng Lưới Tuổi Trẻ VN Lên Đường tổ chức ở Melbourne”, cho thấy: Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường đã đứng ra tổ chức Đại Hội 1999.

Chính sự mâu thuẫn bề ngoài giữa 2 người chứng tỏ, cả hai cùng là đảng viên quan trọng của đảng VT. Cả hai cùng biết, đảng VT đứng ra tổ chức Đại Hội. Còn việc thành lập Mạng Lưới Tuổi Trẻ VN Lên Đường, chỉ là hình thức để bịp dư luận, nên cả 2 đều không coi chuyện đó là quan trọng. Vì thế, câu trả lời cùa 2 người cũng chỉ là hình thức, nên dẫn đến sự mâu thuẫn là điều dễ hiểu.

Có điều, ai cũng thấy sự dối trá của Phạm Phú Đức giống như TKN và đảng VT. Bằng chứng, khi viết bài, Phạm Phú Đức không hề nói rõ lai lịch đảng viên VT của ông, ngoại trừ một câu chung chung: “Hơn 10 năm qua, vì nhiều lý do khác nhau, ngọn lửa trong tôi đã tắt và tôi không còn tham gia bất cứ hoạt động hay tổ chức nào cả.”

Không biết, đó là câu thú nhận của một người nhận ra mình bị VT lừa bịp, hay đó chỉ là chiêu pháp nhằm thay lông đổi lốt, trút bỏ cái vỏ VT bằng cái vẻ bề ngoài bất mãn VT, để rồi trong những ngày tháng tới, ông theo lệnh VT, cùng tung hứng với VT chìm TKN???

DỐI TRÁ NÊN MÂU THUẪN

Rõ ràng, câu trả lời của TKN với bà Hoàng Lan Chi, hoàn toàn mâu thuẫn với câu trả lời ông Trần Hưng Việt. Chính sự mâu thuẫn này cho thấy, cô TKN đã không thành thực với chính cô, đồng thời cô cũng ngang nhiên dối trá và coi thường đồng hương, trong đó phần lớn đều là những người đáng tuổi cha chú, ông bà của cô, những người mà cô TKN lúc nào cũng lễ phép thưa gửi, xưng con xưng cháu.

Từ sự dối trá trắng trợn đó của TKN, chúng ta mới thấy được sự gian manh của TKN khi cô “ngây thơ cụ” hỏi bà Hoàng Lan Chi: “Dạ thưa cô, con chỉ được nghe về tướng Hoàng Cơ Minh. Hoàng Cơ Định có phải con cháu của tướng Hoàng Cơ Minh không cô?”

Thật thảm thương và xấu hổ, TKN, người được bao nhiêu người ca ngợi là… Anh Thư Nước Việt, Đệ Nhất Nữ Lưu VN, Viên ngọc quý giữa đêm thâu, Cứu tinh của dân tộc VN, Ánh Sao Mai báo hiệu bình minh cho quê hương và dân tộc Việt Nam, Con cháu Trưng Triệu với sức mạnh Phù Đổng, Nữ LS xinh đẹp với tâm hồn bát ngát nhân bản khiến hàng triệu thanh niên VN thức tỉnh, Nữ Tổng thống Việt Nam thời Hậu cộng sản… không ngờ lại có thể là kẻ dối trá, gian manh đến mức vô liêm sỉ như vậy!!!

Nhưng cũng giống như “Bộ quần áo mới của Hoàng Đế”, sự dối trá, gian manh đến mức vô liêm sỉ của TKN chỉ đáng thảm thương và xấu hổ đối với TKN một phần! Thảm thương và xấu hổ bội phần, chính là những vị lãnh đạo tinh thần, cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, những nhà khoa bảng bác sĩ, kỹ sư, luật sư… những người được coi là tinh hoa của cộng đồng người Việt hải ngoại – một cộng đồng tỵ nạn CS, tượng trưng cho lý tưởng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền của 90 triệu người Việt trong nước – lại xúm xít lại với nhau, cùng làm cái việc công kênh, hoan hô, ca ngợi, thổi ống đu đủ cho nữ luật sư dối trá TKN!!!

Dĩ nhiên, cùng với sự thảm thương và xấu hổ khi đồng loã tung hô sự dối trá, lừa bịp đó, quý vị không thể trốn tránh trách nhiệm và tội lỗi của quý vị đối với lịch sử, dân tộc, cũng như quốc gia đang cưu mang quý vị và chính lương tâm của quý vị.

LỬA ĐỊA NGỤC ĐANG THIÊU ĐỐT QUÝ VỊ NGAY Ở TRẦN GIAN NÀY… VÀ TẤT CẢ CHỈ MỚI LÀ BẮT ĐẦU CỦA NHỮNG CƠN ĐAU QUẶN THẮT…. (Còn tiếp…)

Hữu Nguyên
https://saigontimes.org/

__._,_.___

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com