Về một vài vấn đề thời sự trong cộng đồng (hiện tượng Trần Kiều Ngọc, TKN, Vtan)

TÔI HOAN HÔ BÀI VIẾT CỦA BS TRẦN VĂN TÍCH.
LDS

From: Thomas Tran <tranongoai747>
To: BS TRẦN VĂN TÍCH <ttch.tran>; BS Lê Thị Lễ <lethile8>; GS TUỆ QUANG TÔN THẤT TUỆ <anvihy>; Yahoo Groups <phungsuxahoi>
Cc: Huu Nguyen <huunguyen>; Vo Dai Ton <lmqpvn06>
Sent: Wednesday, September 27, 2017 1:43 PM
Subject: Fw: [Thaoluan9] Fw: [PhungSuXaHoi] Về một vài vấn đề thời sự trong cộng đồng (hiện tượng Trần Kiều Ngọc) [2 Attachments]

Chuyển đọc bài viết xác đáng do BS Trần Văn Tích nhận định những sai nhầm của cô Trần Kiều Ngọc. Đáng phục!

Rồi! lá bài TKN kể như là cháy rồi bởi vì lối nói quanh co của cô chỉ có thể thuyết phục được người trong nhóm mà thôi.

Nhà báo Hữu Nguyên viết đúng và cũng phiến diện vì chỉ chưng cs ác mà không chưng cs lưu manh, đểu cáng, lươn lẹo, dối trá, v..v..

Nào! Ai chống BS Tích thì lên tiếng thử coi,
TDT

  1. Không nói, Không viết, Không làm những gì có lợi cho cộng sản.
  2. Diệt Việt Gian trước, Diệt Việt cộng, Diệt Tàu cộng sau,
  3. Đừng Ăn Chặn Tiền Quyên Để Giúp Thương Phế Binh/VNCH. NHỤC LẮM !!!
  4. Không có sự DỐI TRÁ nào có thể đứng vững trước thời gian.

    Không có SỰ THẬT nào không lớn lên cùng năm tháng"

From: "Dan Vo viettrung1930 [thaoluan9]" <thaoluan9>
To: "Thaoluan9" <Thaoluan9>; "daploisongnui" <daploisongnui>; "chinhnghiaviet" <chinhnghiaviet>; "truongocan" <truongocan>; "dinhbi" <dinhbi>; "daovanbinh" <daovanbinh>; "huynhquocbinh" <huynhquocbinh>; "quyentranmd" <quyentranmd>; "sontuyetpham" <sontuyetpham>; "tammyle333" <tammyle333>; "tiepngo" <tiepngo>; "nghiep13" <nghiep13>; "trucgiang01" <trucgiang01>; "chaunguyen2006" <chaunguyen2006>; "tr_chinh89" <tr_chinh89>; "duc_huu_lam" <duc_huu_lam>; "chilinh475" <chilinh475>; "hathaius" <hathaius>; "khongquanlevanhai" <khongquanlevanhai>; "namtao1934" <namtao1934>; "trungnghia6331" <trungnghia6331>; "hoahienbmt" <hoahienbmt>; "tranho1" <tranho1>; "thaivanhoa05" <thaivanhoa05>; "hocpham" <hocpham>; "hungfami" <hungfami>; "huunguyen" <huunguyen>; "chutan1410" <chutan1410>; "camrymai2000" <camrymai2000>; "ngokycali" <ngokycali>; "quyenle34" <quyenle34>; "luatlaw2" <luatlaw2>; "phamlewriter" <phamlewriter>; "donghoalu" <donghoalu>; "quocviet1717" <quocviet1717>; "hoahoanglan011" <hoahoanglan011>; "nghelu50" <nghelu50>; "phulamc" <phulamc>; "nangtheky21" <nangtheky21>; "phanquangnghiep" <phanquangnghiep>; "nhanvuhoang10" <nhanvuhoang10>; "nhon37" <nhon37>; "dinhle41" <dinhle41>; "phitran60" <phitran60>; "phonghuynh50" <phonghuynh50>; "quedoando" <quedoando>; "lephucquoc" <lephucquoc>; "tranquy44" <tranquy44>; "vnnb" <vnnb>; "cbqlvnch" <cbqlvnch>; "nguyensonha1975" <nguyensonha1975>; "sonloanta" <sonloanta>; "suudinhtruong" <suudinhtruong>; "LSNguyentam" <LSNguyentam>; "hocongtam" <hocongtam>; "dalat29" <dalat29>; "thonguyentan" <thonguyentan>; "hiep.long" <hiep.long>; "thuanmac" <thuanmac>; "ngahoangthuong" <ngahoangthuong>; "jimmythaonguyen" <jimmythaonguyen>; "nnt9009" <nnt9009>; "trung72a" <trung72a>; "trva.trinh" <trva.trinh>; "vhtruong" <vhtruong>; "tkdang408" <tkdang408>; "tomly5" <tomly5>; "vanleforkids" <vanleforkids>; "viettrade_net" <viettrade_net>; "thevu.nguyen" <thevu.nguyen>; "victorpham" <victorpham>; "huongtran50" <huongtran50>; "h.nguen" <h.nguen>; "congtdo" <congtdo>; "m28149" <m28149>; "hongan2001" <hongan2001>; "trangvho" <trangvho>; "nhn2299" <nhn2299>; "viettrung1930" <viettrung1930>; "dovesons" <dovesons>; "md46usa" <md46usa>; "nhinguyen720" <nhinguyen720>; "ntd3544" <ntd3544>; "nhan48" <nhan48>; "tieudoan344" <tieudoan344>; "huyenphan65" <huyenphan65>; "amsfv" <amsfv>; "ngochieu43" <ngochieu43>; "ngo.giao" <ngo.giao>; "md46usa" <md46usa>; "nvietlong" <nvietlong>; "phongvienngocdung" <phongvienngocdung>; "bangphongdva033" <bangphongdva033>; "phungsuxahoi" <phungsuxahoi>; "tamnguyen_dk" <tamnguyen_dk>; "tuanduynguyen75" <tuanduynguyen75>; "vnuspolitic" <vnuspolitic>; "dvanhanh" <dvanhanh>; "contact" <contact>; "thomasvn75" <thomasvn75>
Sent: Wednesday, September 27, 2017 3:11 PM
Subject: [Thaoluan9] Fw: [PhungSuXaHoi] Về một vài vấn đề thời sự trong cộng đồng (hiện tượng Trần Kiều Ngọc) [2 Attachments]

thaoluan9) Add cleanup rule | More info

[Attachment(s) from Dan Vo included below]

Kính chuyển để tùy nghi.

On Wednesday, September 27, 2017 12:35 PM, "H B 81251tlxt [PhungSuXaHoi]" <PhungSuXaHoi-noreply> wrote:

Về một vài vấn đề thời sự trong cộng đồng

BS .Trần Văn Tích

Nhờ có internet, chúng ta có thể nhận được tin tức từ khắp nơi một cách dễ dàng nhưng cũng vì internet mà chúng ta có thể nhận được những tin tức không chính xác. Các nhận định cá nhân trình bày trong bài viết này được xây dựng trên cơ sở tiến trình lý luận như sau : tôi được biết ông A đã nói như vầy như vầy, nếu quả thực ông A đã nói như thế thì tôi nghĩ rằng…

Vấn đề thứ nhất .- Trường hợp Luật sư Trần Kiều Ngọc

Trong một dịp sinh hoạt cộng đồng, Luật sư Trần Kiều Ngọc đã giải thích về cung cách hành xử của mình như sau : Cô không muốn tuyên bố là mình chống cộng mà chủ trương tuyên bố là mình chống cái ác để có thể gần gụi thành phần thanh niên trong nước.

Nếu quả cô Luật sư đã chủ trương như vậy thì đây là một chủ trương sai lầm và ngược ngạo. Thưa Luật sư, chống cộng không phải chỉ chống cái ác mà thôi.

Khi cộng sản ra thông cáo kêu gọi quân dân Việt Nam Cộng Hoà mang theo tiền bạc đủ tiêu xài trong mười ngày hay trong một tháng, khi chúng đã lùa đuợc những kẻ thua trận vào tù rồi mà còn bắt họ viết và ký giấy tự nguyện trình diện học tập cải tạo, khi chúng rêu rao hãy cứ lo học tập tốt thì rồi sẽ được ra về thì chúng tỏ ra rất mực đểu cáng.

Khi chúng lên tiếng ngưng chiến vào dịp Tết Mậu Thân 1968 nhưng trước đó chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công các thành phố Miền Nam vào ngày lễ cổ truyền của dân tộc và rồi chúng sẽ tung quân đánh phá các đô thị Việt Nam Cộng Hoà vào đúng ba ngày Tết thì chúng tỏ ra cực kỳ lưu manh.

Mới đây nhất, khi chúng ngang nhiên ngạo mạn đưa công an mật vụ sang bắt cóc người ngay trung tâm thủ đô Berlin vào giữa thanh thiên bạch nhật thì chúng tỏ ra vô cùng vô sỉ.

Cô Luật sư chỉ chống cái ác không mà thôi thì chưa đủ vì cộng sản không những chỉ ác mà còn xảo trá lừa đảo, coi thường luật pháp quốc tế, khinh mạn văn hoá dân tộc v.v..

Những thành phần thanh thiếu niên mà cô Luật sư đặt hoài bão có thể thuyết phục được là những thành phần ít nhiều có sẵn tâm huyết. Về mặt chính trị, chúng ta có thể xem họ đã hiểu ra rồi (hoặc chúng ta có thể làm cho họ hiểu ra) lẽ phải trái và tự giác chủ động đi theo cái đúng. Vì thế cô Luật sư không nên lo lắng rằng bảo họ chống cộng thì họ sẽ có thái độ dè dặt dị ứng. Trái lại, không nhiều thì ít họ đã manh nha có tư tưởng chống cộng rồi, bây giờ cô Luật sư cứ việc nói thẳng với họ, kêu gọi họ, huy động họ chống cộng. Đi bước đầu tiên đó xong, cô Luật sư sẽ giải thích thêm chống cộng tức là chống cái ác, cái xấu, cái xỏ xiên, cái gian xảo, cái tồi tệ, cái thâm hiểm, cái quỷ quyệt, cái bất kể đạo đức luân lý, cái khinh thị lương tri, cái chà đạp công lý v.v.. Đó là một bước đi chiến thuật hợp lý và hợp tình. Cô Luật sư nên nói ngay và nói thẳng với những thành phần đối thoại là chúng ta phải chống cộng không phải vì chúng ta chống tên đầu sỏ A, mụ ác ôn B mà chúng ta chống cộng vì chúng ta có bổn phận và có trách nhiệm phải chống cái ác, cái đểu, cái gian, cái xấu, cái tồi v.v.. Cô Luật sư không nên đi theo bước chiến thuật ngược đời để mà lý luận rằng nên kêu gọi chống cái ác vì cộng sản là hiện thân của cái ác. Nếu chỉ nhận thức rằng cộng sản là tàn ác mà thôi thì cô Luật sư đã nhận thức hết sức thiếu sót rồi đó.

Về phần chư vị trưởng thượng trong cộng đồng như quí Ông Võ Đại Tôn, Linh mục Nguyễn Văn Khải v.v..xin quí vị vui lòng từ tốn ôn tồn giảng giải cho cô Luật sư Trần Kiều Ngọc hiểu như vậy. Xin quí vị khuyên răn Cô là chống cộng thì cứ quang minh chính đại, dõng dạc mạnh mẽ bảo rằng chống cộng. Xin quí vị nhắc nhở Cô Luật sư là chớ nên tìm đường lối quanh co lắt léo trong ngôn ngữ chống cộng mà xin cứ đúng đường mà đi, thẳng băng mà đi.

Hành xử như vậy Cô Luật sư sẽ không gây hiểu lầm trong công luận. Cô Luật sư không nên theo gương những kẻ nguỵ biện. Cô Luật sư không nên dùng những lý lẽ bề ngoài bề mặt có vẻ đúng nhưng thật ra là sai để rồi – có thể chỉ là vô hình trung – rút ra những kết luận xuyên tạc sự thật không nhiều thì ít.

Posted:HB 81251tlxt

__._,_.___

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com