Day: September 27, 2017

TÔI HOAN HÔ BÀI VIẾT CỦA BS TRẦN VĂN TÍCH. LDS From: Thomas Tran <tranongoai747> To: BS TRẦN VĂN TÍCH <ttch.tran>; BS Lê Thị Lễ <lethile8>; GS TUỆ QUANG TÔN THẤT TUỆ <anvihy>; Yahoo Groups <phungsuxahoi> Cc: Huu Nguyen <huunguyen>; Vo Dai Ton <lmqpvn06> Sent: Wednesday, September 27, 2017 1:43 PM Subject: Fw: [Thaoluan9] Fw:…

"Dan Vo viettrung1930 [thaoluan9]" <thaoluan9> schrieb am 17:21 Mittwoch, 27.September 2017: Ls Trần Kiều Ngọc,Võ đại Tôn,Đặng kim Ngọc bên Úc châu luật sư Trần Kiều Ngọc tuyên bố chỉ chống cái ác thôi chứ không chống cọng ,có lẻ bà Ngọc quan niệm rằng cọng sản Việt Nam không có chi ác nên bà…

CXN_092817_12 728_ Rồi có một ngày… chúng ta phải tiễn ĐCSVN ra đi xuống mồ như bài hát n ày do Don Hồ trình bày… (dreadful sell, slowed down on sell-off, massive sell off DNNN by cities & central, PPP,  terminology, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, system crumpl e, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled)

https://www.youtube.com/watch?v=6eETIy-u_as CXN_092817_12 728_ Rồi có một ngày… chúng ta phải tiễn ĐCSVN ra đi xuống mồ như bài hát này do Don Hồ trình bày… (dreadful sell, slowed down on sell-off, massive sell off DNNN by cities & central, PPP, terminology, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, system…

CXN_092817_12 727_ Nếu tinh ý, theo dõi tình hình KT TC từ đầu thì biết ngay giai đoạn khát tiền của ĐCSVN đang ở mức độ nào… (dept of Finance ultimatum to dept of Commerce, dreadful sell, slowed down on sell-off, massive sell off DNNN by cities & central, PPP, terminology, electricity and petrol taxes…

CXN_092717_12 726_ Trung tâm "chạy tiền" bù đắp thăm thủng ngân sách của ĐCSVN, 9 tháng chỉ "chạy" dc hơn nửa tỷ đô, khi tổng nợ là 500 tỷ đô, khi mỗi năm nhu cầu là vay thêm ngoài NS từ 20 đến 30 tỷ đô. Không ngạc nhiên khi thấy NXP rất "xìu" từ…

CXN_092717_12 725_ Suy thoái 6.16 đang thể hiện rất rõ và những gì xẩy ra trong 5 năm tới (2016-2021) cũng y xì những gì đã xảy ra (2011-2015) nhưng lần này sẽ tệ hơn vì 10 triệu tỷ nợ công, lúc 2011 gần như dưới 1 triệu tỷ… Còn phương cách cứu suy thoái…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com