Chí Lý !!! Chạy trốn !!!

Cộng sản đi tỏ́i đâu ngủỏ̀i dân bỏ chạy tỏ́i đó,
bỏ̉i chúng là tay sai của loài quỷ dủ̃ Satan.

Dân di củ 1954 và 1975.

2017-09-19 16:59 GMT-04:00 Phu Van <nguyenvan

Tai sao người miền NAM lại phaỉ chạy trôń Thiên đươǹg CS ? tai sao dân miền Bắc lại thích rời bỏ quê cha đất tổ, caí nôi Thiên đương̀, nhất là bọn cán bộ đảng viên có maú mặt lại ồ aṭ vaò NAM để tâṇ hưởng caí tàn dư Mỹ Nguỵ thối rưã để làm lại cuộc đời mới, hoỉ là trả lời. Phú Vân.

From: tweety ng
To: @
Sent: Monday, September 18, 2017 10:12 AM
Subject: Chí Lý !!! Chạy trốn !!!

Chí lý ! Chí lý ! Chí lý !

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
👉Khi CS VN chiếm miền Bắc , có cả triệu người bỏ chạy vào miền Nam😂

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com