CXN_082417_12 658_ For records only : Infographic : Bản đồ nhập khẩu của Việt Nam (import chart)

http://bizlive.vn/hang-hoa/infographic-ban-do-nhap-khau-cua-viet-nam-3104606.html

[Infographic] Bản đồ nhập khẩu của Việt Nam

HẠ AN

07:10 23/08/2017

BizLIVE – Tính đến hết 7 tháng/2017, nhập khẩu hàng hóa đạt kim ngạch 117,83 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 22 nhóm hàng đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 81,8% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

HẠ AN

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com