Day: August 10, 2017

CXN_081017_12 622_ Có những quyết định (như Hội Nhập quốc tế) mà 20 năm sau mới bắt đầ u (bắt đầu thôi nha, đi vào tâm xoáy thì thêm 5 hay 10 năm nữa) tàn phá kinh tế đất nước này.  Vậy thì trong 20 năm đó lũ khỉ vượn và những tổ cố vấn Kt của chúng qua nhiều triều đại C SVN có đủ chiều sâu và tầm nhìn để nhìn thấy hay không ??? Vậy thì huênh hoang là ta đây cố v ấn cho Phan Văn Khải, Nguyễn Văn Linh làm gì cho thêm nhục tư cách của chiên da KT đầu ngành như  Lê Đăng Doanh và Phạm Chi Lan, rồi đám con ông cháu cha học ở Fulbright về có nhìn thấy gì đâu  ??? Toàn là một lũ đui mù dẫn dắt dân VN vận hành KT hội nhập thế giới để ngày nay nhập si êu 25, 30 tỷ đô hàng năm và tăng dần với thị trường bán lẻ 100 tỷ đô, thị trường ô tô 6  tỷ đô, nông sản v.v.. : 20 năm gia nh�

CXN_081017_12 622_ Có những quyết định (như Hội Nhập quốc tế) mà 20 năm sau mới bắt đầu (bắt đầu thôi nha, đi vào tâm xoáy thì thêm 5 hay 10 năm nữa) tàn phá kinh tế đất nước này. Vậy thì trong 20 năm đó lũ khỉ vượn và những tổ cố vấn KT…

CXN_081017_12 621_ Ngay cả chiên da KT hàng đầu của VN như Lê Đăng Doanh và Phạm Chi Lan cũng nhìn nhận rằng những kinh nghiệm, kiến thức và tầm nhìn của NV Hải Ngoại là "dấu hiệu tích cực" tức là thừa nhận kiến thức, kinh nghiệm và tầm nhìn của các chiên da…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com