Day: July 7, 2017

CXN _070817_12 542_ Bài 3 Kakakakak Tất cả những “trận chiến” mà ĐCSVN đấu đá lẫn nhau ng ày càng khốc liệt sau 2013 (năm bắt đầu bội chi NS) chỉ vi tiền (money or rather, the lack of it), hay  đúng hơn là chỉ vì “thiếu tiền” (lack of money) và ai đó nói rằng người ngoài không làm ĐCS tan  rã, chỉ có nội bộ DCS đánh nhau mới tan rã thôi. Có một người nghiệm lời này, vạch ra chi ến lược để DCS đánh nhau nội bộ tranh giành tiền bằng cách lừa chúng lâm vào suy thoái đầu  tiên 9.11, khi biết 3D lùng sụt tiền cho NS, bán cảng biển, phi trường, cao tốc, biển đảo thì n g đó biết ngay tiền chỉ còn ít thôi ở DNNN, TĐ, Tcty chưa bán, đó chính là lúc ĐH12 (Việt Tân,  đám DC cuội, 21 Hội Đoàn, NBG đều hô hào ủng hộ 3D, tuyên bố NPTrong lên là bán nước VN cho T àu), chỉ có ng đó kêu gọi để NPT làm TBT

​ CXN _070817_12 542_ Bài 3 Kakakakak Tất cả những "trận chiến" mà ĐCSVN đấu đá lẫn nhau ngày càng khốc liệt sau 2013 (năm bắt đầu bội chi NS) chỉ vi tiền (money or rather, the lack of it), hay đúng hơn là chỉ vì "thiếu tiền" (lack of money) và ai đó nói…

CXN _070717_12 541_ Bài 2 Kakakakak Tất cả những “trận chiến” mà ĐCSVN đấu đá lẫn nhau ng ày càng khốc liệt sau 2013 (năm bắt đầu bội chi NS) chỉ vi tiền (money or rather, the lack of it), hay  đúng hơn là chỉ vì “thiếu tiền” (lack of money) và ai đó nói rằng người ngoài không làm ĐCS tan  rã, chỉ có nội bộ DCS đánh nhau mới tan rã thôi. Có một người nghiệm lời này, vạch ra chi ến lược để DCS đánh nhau nội bộ tranh giành tiền bằng cách lừa chúng lâm vào suy thoái đầu  tiên 9.11, khi biết 3D lùng sụt tiền cho NS, bán cảng biển, phi trường, cao tốc, biển đảo thì n g đó biết ngay tiền chỉ còn ít thôi ở DNNN, TĐ, Tcty chưa bán, đó chính là lúc ĐH12 (Việt Tân,  đám DC cuội, 21 Hội Đoàn, NBG đều hô hào ủng hộ 3D, tuyên bố NPTrong lên là bán nước VN cho T àu), chỉ có ng đó kêu gọi để NPT làm TBT

​ CXN _070717_12 541_ Bài 2 Kakakakak Tất cả những "trận chiến" mà ĐCSVN đấu đá lẫn nhau ngày càng khốc liệt sau 2013 (năm bắt đầu bội chi NS) chỉ vi tiền (money or rather, the lack of it), hay đúng hơn là chỉ vì "thiếu tiền" (lack of money) và ai đó nói…

​ CXN _070717_12 540_ Bài 1 Kakakakak Tất cả những "trận chiến" mà ĐCSVN đấu đá lẫn nhau ngày càng khốc liệt sau 2013 (năm bắt đầu bội chi NS) chỉ vi tiền (money or rather, the lack of it), hay đúng hơn là chỉ vì "thiếu tiền" (lack of money) và ai đó nói…

​ Châu Xuân Nguyễn xx Càng ngày càng khó dấu là không những ngân sách cạn kiệt hằng năm, thu không đủ chi, bội chi rồi huy động bằng TPCP, bán DNNN, TĐ, Tcty thì bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 20 tỷ usd nên bọn chúng phải cuống cuồng cắt giảm biên chế tất…

CXN _070717_12 538_ DN dừng hoạt động là 8 000/tháng chứ ko là 6k/tháng đâu. VĐ Huệ ko biết lý do sao ??? Không có gì là bất ngờ hay đột biến cả : Vì CXN dự bào lúc 3.16 rằng suy thoái tháng 6.16, DN ghi nhận và chuẩn bị đóng cửa cho tới…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com