CXN _061717_12 472_ ĐCSVN đang tung người PR nhiệt thành vế Cải Cách Thể Chế và Xóa Biên Ch ế, điều này tôi thấy rất rõ xuyên qua ống kính KTVM của chúng, kiệt quệ là đây. Chúng ta nên để chúng tự thay đổi (sự sụp đổ này cũng dc đi trước bằng nhiều sự thay đổi, chính cái thay đổi làm rung động lòng ng ủng hộ và tạo bất ổn (VNCH có Thiệu, Hương, Minh trg vòng 1 tu ần là vậy). Đừng chấp nhận Người Buôn Gió ăn tiền của Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, 3D và sắp tới của Trần Đại Quang để đánh phá NP Trọng. Chỉ có duy nhất NP Trọng mới có thể ti êu diệt đám 3D và Trần Đại Quang (rationalization of the party, recession getting worse, dismantling of the a dministration, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, system crumple, the economy is cea sing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2

Châu Xuân Nguyễn
xx
Tay Lê Hồng Hiệp này tôi nghĩ cũng là tiếng nói của ĐCSN ở ĐNA. Tay này đang chuẩn bị dư luận QT cho thay đổi thể chế và cũng đồng thời chuẩn bị cho dư luận trg nước luôn.
xxx
Khi TL tiêu diệt dc bọn 3D, Trần Đại Quang thì ĐCSVN sẽ càng suy yếu thêm và sự sụp đổ sẽ tiến tới rất nhanh.
xxx
CXN, 17.6.17, Melb
xxxxxxxxxxx
http://www.bbc.com/vietnamese/media-40256904
TS Lê Hồng Hiệp: ‘Cải cách thể chế sống còn cho Đảng’

"Việt Nam không cần phải đi theo mô hình có chính trị gia quyền lực tuyệt đối như Trung Quốc vì Việt Nam muốn phân quyền hơn và tránh được sai lầm, độc đoán của cá nhân," Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu cao cấp về chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) ở Singapore, nói với BBC.

Tuy nhiên, ông Hiệp cho rằng khi quyền lực bị phân tán thì cũng tạo ra thách thức là không có người lãnh đạo đủ mạnh để dẫn dắt hệ thống có tính đột phá và đó cũng là lực cản trong nỗ lực cải cách.

Cải cách thể chế, theo ông, là đụng tới một vấn đề sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Đụng tới thể chế có thể là có hai kết quả. Một mặt cũng có thể nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng nhưng mặt khác cũng có thể làm chệch hướng hoặc suy yếu cho bộ máy và có thể dẫn tới sự sụp đổ."

"Tôi nghĩ đó là lý do đằng sau việc chậm trễ trong cải cách thể chế. Tuy nhiên tôi nghĩ Đảng không còn sự lựa chọn nào khác," Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp nói.

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com