Nguyễn Cần, bút hiệu Lữ Giang, Tú Gàn, ông là ai?

Tú Gàn, ông là ai?

Nguyễn Văn Lục
Tôi nhận được bài “Chỉ là chuyện giấc mơ do Tú Gàn gửi đến. Bài viết như thường lệ bàn lung tung nhiều chuyện. Sau đó thòng một vài chuyện chửi người này, người kia. Phải nhìn nhận ông là loại người chửi bới có hạng.
Vào năm 2007, mong ông còn nhớ, tôi đến nhà ông đôi lần chỉ để mong mỏi ông đừng viết chửi nữa. Thuyết phục không được, nói phải trái cũng không xong. Nói riết rồi ông đổ quạu nói, “làm báo là phải chửi…” Hết ý kiến.
Mong muốn của tôi lúc bấy giờ là có được những tờ báo sạch bằng lối viết tử tế. Báo chí, truyền thông trong nước vì bị canh chừng, trù dập trở thành báo hèn vì nịnh. Đó là chuyện chẳng đặng đừng.

Tú Gàn

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com