CXN _042017_12 278_ Bằng chứng băng đảng Đào Quần nổ hơn bác Hồ & kho đạn Long Bình cộn g lại nè.

https://www.facebook.com/thaivi.lan/posts/2271597503066004

Bằng chứng băng đảng Đào Quần nổ hơn bác Hồ & kho đạn Long Bình cộng lại nè.

Buồn là nhất là 1 số người inbox thuyết phục mình: "dù sao đây cũng là 1 lực lượng, miễn họ chống cộng là tốt rồi, nên đoàn kết…"

Quý vi bị cộng sản làm cho bị khùng rồi à?
Lực lượng gì cái đám đéo này?
Đoàn kết gì với cái đám hoang tưởng này?

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com