CXN _031217_12 129_ Nhưng những tay trùm cs mác, mao, hồ, … có đội mồ sống lại cũng tôn ĐM Q LÀ BẬC THẦY VỀ MÔN BỐC PHÉT, ‘tôn vinh’ xong nằm chết thẳng cẳng, chẳng dám mơ được s ống lại. (sau khi ĐMQ tuyên bố nếu ng BT cầm bảng “NV ko giết NV” thì sẽ ko bị đàn áp và “Nhóm biệt kích của ĐMQ sẽ bảo vệ đồng bào BT ngày 5.3.17”) : Thủ tướng Đào Minh Quân và Nội Các chính phủ VNLT Cộng Hòa ra tối hậu thư cho Nguyễn Xuân Phúc (lãi nhãi)


xx

Châu Xuân Nguyễn

xxx

Những gì từng được thốt ra từ của miệng ĐMQ là không gì ngoài những điều bố láo như : "thừa hưởng kho tàng hằng tỷ tỷ đô của Chế Bồng Nga, Tưởng Giới Thạch mà CP Mỹ đang giữ cho ĐMQ", "Dầu thô ở biển đông VN gấp 72 lần dầu của Kuwait, Ng VN chỉ ăn ở không mỗi năm sẽ lãnh 124 ngàn đô", "TC đào đường hầm từ Bảo Lộc đến Bình Dương 200km", "CPQGVNLT đang kiện TC 14 ngàn tỷ đô(Philippines thắng kiện đường lưỡi bò không nhận một xu Mỹ)", "CPQGVNLT trả lương cho 430 ngàn QĐND 1 ngàn đô/tháng, 4,3 tỷ đô/năm, NVHN gửi mỗi năm 12 tỷ đô thì ĐMQ thừa sức, đừng lo (NVHN thay vì gửi 12 tỷ đô cho gia đình ng ta ở VN sống qua ngày thì bây giờ tiền này gửi cho ĐMQ để ĐMQ nuôi QĐND của CSVN, có gì buồn cười hơn hay không ???", "Một ng trg nước tặng ĐMQ 1 triệu đô, ông nói giữ đấy, ông chưa cần". Thậm chí DLV của ĐMQ còn nói CSVN gian trá thì muốn thắng chúng thì mình phải gian trá gấp bội.

CXN, 12.3.17, Melb

xxxx

Xin bấm vào đây để xem

https://www.youtube.com/watch?v=lrTzit1Gafs

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com